Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАХОВОЇ СПРАВИІСТОРИЧНІ ВИТОКИ, СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СТРАХУВАННЯІсторичні витоки страхуванняНеобхідність страхового захисту та його формиЕкономічна суть та характерні ознаки страхування як економічної категоріїПринципи та функції страхуванняСтраховий інтерес.Роль та значення страхування в системі економічних відносинКонтрольні запитанняКЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯОсновні підходи до класифікації страхуванняКласифікація страхування за об'єктами: галузі, підгалузі та види страхуванняФорми проведення страхування. Порівняльна характеристика обов'язкового та добровільного страхуванняСистеми страхування та франшизиКонтрольні запитанняПОНЯТТЯ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯПоняття та економічна суть страхових ризиківКласифікація та характеристика ризиків у страхуванніУправління страховими ризикамиКонтрольні запитанняСТРАХОВИЙ РИНОКПоняття страхового ринку та його структураСтрахові посередники, їх роль на страховому ринкуСтан і перспективи розвитку страхового ринку в УкраїніМаркетинг у страхуванніДоговір страхування: поняття, основні умови та його змістКонтрольні запитанняСТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯОрганізаційні форми страховиківСтруктура страхових організаційОб'єднання страховиків та їхні функціїКонтрольні запитанняДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІНеобхідність, мета та значення державного регулювання страхової діяльностіРеалізація державної політики у сфері страхуванняСистема державного нагляду за страховою діяльністю в УкраїніЛіцензування страхової діяльності та контроль за її проведеннямКонтрольні запитанняОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯЕкономічний зміст та класифікація особистого страхуванняСтрахування життя та пенсійЗмішаного страхування життяСтрахування до одруженняСтрахування від нещасних випадківМедичне страхування та його розвиток в УкраїніКонтрольні запитанняМАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯЕкономічний зміст, об'єкти та види майнового страхуванняОсновні умови та порядок страхування майна юридичних осібСтрахування транспортних засобів і вантажівОсобливості страхування майна сільськогосподарських підприємствСтрахування майна фізичних осібКонтрольні запитанняСТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІЕкономічна суть, необхідність та особливості страхування відповідальностіСтрахування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобівСтрахування відповідальності перевізниківСтрахування професійної відповідальностіСтрахування відповідальності позичальника за непогашення кредитуЕкологічне страхуванняІнші види страхування відповідальностіКонтрольні запитанняСТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВПідприємницькі ризики та необхідність їх страхуванняСтрахування комерційних ризиківСтрахування фінансових ризиківСтрахування кредитних ризиківСтрахування депозитівСтрахування інвестиційКонтрольні запитанняСТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВКласифікація зовнішньоекономічних ризиківСтрахування вантажів у міжнародних перевезенняхСтрахування валютних та біржових ризиківСтрахування інших зовнішньоекономічних ризиківКонтрольні запитанняФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКІВАКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ У СТРАХУВАННІСуть, особливості та завдання актуарних розрахунківСклад, структура та методика побудови страхових тарифів з майнового страхуванняВиди страхових внесків (премій, платежів)Показники актуарних розрахунків, що характеризують фінансову стійкість страхових операційОсобливості актуарних розрахунків у страхуванні життяКонтрольні запитанняПЕРЕСТРАХУВАННЯ І СПІВСТРАХУВАННЯНеобхідність та значення перестрахуванняСутність перестрахування та його розвиток в УкраїніМетоди перестрахуванняФорми проведення перестрахувальних операційСпівстрахування та механізм його застосуванняКонтрольні запитанняФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ СТРАХОВИКАОсобливості фінансово-економічної діяльності страховикаСклад та економічний зміст доходів страховикаСклад та економічний зміст витрат страховикаВитрати на проведення страхових операційФінансові результати страховикаОподаткування страхових компанійКонтрольні запитанняФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙПоняття фінансової надійності страховикаУмови забезпечення платоспроможності страховикаСтрахові резерви та порядок їх формуванняОцінка фінансового стану страховикаКонтрольні запитанняФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ І ПЛАНУВАННЯ У СТРАХУВАННІОсновні напрями фінансової стратегії і планування у страхуванні. Формування страхового портфеляІнвестиційна діяльність та формування портфеля інвестицій страховикаОснови бізнес-планування страхової діяльності. Структура бізнес-плану страховикаКонтрольні запитання
 
Наст >