Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ, СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СТРАХУВАННЯ Історичні витоки страхування Необхідність страхового захисту та його форми Економічна суть та характерні ознаки страхування як економічної категорії Принципи та функції страхуванняСтраховий інтерес. Роль та значення страхування в системі економічних відносинКонтрольні запитання КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ Основні підходи до класифікації страхування Класифікація страхування за об'єктами: галузі, підгалузі та види страхування Форми проведення страхування. Порівняльна характеристика обов'язкового та добровільного страхування Системи страхування та франшизиКонтрольні запитання ПОНЯТТЯ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ Поняття та економічна суть страхових ризиків Класифікація та характеристика ризиків у страхуванні Управління страховими ризикамиКонтрольні запитання СТРАХОВИЙ РИНОК Поняття страхового ринку та його структура Страхові посередники, їх роль на страховому ринку Стан і перспективи розвитку страхового ринку в Україні Маркетинг у страхуванні Договір страхування: поняття, основні умови та його змістКонтрольні запитання СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ Організаційні форми страховиків Структура страхових організацій Об'єднання страховиків та їхні функціїКонтрольні запитання ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Необхідність, мета та значення державного регулювання страхової діяльності Реалізація державної політики у сфері страхування Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні Ліцензування страхової діяльності та контроль за її проведеннямКонтрольні запитання ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ Економічний зміст та класифікація особистого страхування Страхування життя та пенсійЗмішаного страхування життяСтрахування до одруження Страхування від нещасних випадків Медичне страхування та його розвиток в УкраїніКонтрольні запитання МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ Економічний зміст, об'єкти та види майнового страхування Основні умови та порядок страхування майна юридичних осіб Страхування транспортних засобів і вантажів Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств Страхування майна фізичних осібКонтрольні запитання СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Економічна суть, необхідність та особливості страхування відповідальності Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Страхування відповідальності перевізників Страхування професійної відповідальності Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту Екологічне страхування Інші види страхування відповідальностіКонтрольні запитання СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ Підприємницькі ризики та необхідність їх страхування Страхування комерційних ризиків Страхування фінансових ризиків Страхування кредитних ризиків Страхування депозитів Страхування інвестиційКонтрольні запитання СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ Класифікація зовнішньоекономічних ризиків Страхування вантажів у міжнародних перевезеннях Страхування валютних та біржових ризиків Страхування інших зовнішньоекономічних ризиківКонтрольні запитання ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКІВ АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ У СТРАХУВАННІ Суть, особливості та завдання актуарних розрахунків Склад, структура та методика побудови страхових тарифів з майнового страхування Види страхових внесків (премій, платежів) Показники актуарних розрахунків, що характеризують фінансову стійкість страхових операцій Особливості актуарних розрахунків у страхуванні життяКонтрольні запитання ПЕРЕСТРАХУВАННЯ І СПІВСТРАХУВАННЯ Необхідність та значення перестрахування Сутність перестрахування та його розвиток в Україні Методи перестрахування Форми проведення перестрахувальних операцій Співстрахування та механізм його застосуванняКонтрольні запитання ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ СТРАХОВИКА Особливості фінансово-економічної діяльності страховика Склад та економічний зміст доходів страховика Склад та економічний зміст витрат страховикаВитрати на проведення страхових операцій Фінансові результати страховика Оподаткування страхових компанійКонтрольні запитання ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ Поняття фінансової надійності страховика Умови забезпечення платоспроможності страховика Страхові резерви та порядок їх формування Оцінка фінансового стану страховикаКонтрольні запитання ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ І ПЛАНУВАННЯ У СТРАХУВАННІ Основні напрями фінансової стратегії і планування у страхуванні. Формування страхового портфеля Інвестиційна діяльність та формування портфеля інвестицій страховика Основи бізнес-планування страхової діяльності. Структура бізнес-плану страховикаКонтрольні запитання
 
Наст >