Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах.Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та особливості його організаціїБюджетна система України та організація обліку виконання бюджетуІсторія розвитку бюджетного облікуБюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатківКошториси доходів і видатків бюджетних установПлан рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установФорми бухгалтерського обліку та облікові регістри в бюджетних установахБухгалтерський баланс бюджетної установиОблік фінансування, грошовий коштів, доходів і видатків загального фондуПринципи і методи фінансування бюджетних установГоловні принципи бюджетного фінансуванняГоловні розпорядники коштівОблік фінансування через органи Державного казначействаОблік операцій па поточних (бюджетних) рахунках у банках та реєстраційних рахунках в органах Державного казначействаОблік касових і фактичних видатківОблік внутрішніх розрахунківОблік касових операційОблік операцій в іноземній валютіОблік інших грошових коштівОблік розрахунків з оплати праці, соціального страхування і стипендійОрганізація і завдання обліку праці та заробітної плати в бюджетних установахОблік чисельності та складу працівників і використання робочого часуДокументальне оформлення і порядок нарахування зарплати, різних доплат і надбавок та виплат з розрахунку середньої зарплатиВідрахування із зарплати. Порядок оформлення та аналітичного обліку розрахунків з працівниками з оплати праціСинтетичний облік зарплати і пов'язаних з нею розрахунківОблік розрахунків за стипендіямиОблік розрахунків з бюджетом то різними дебіторами і кредиторамиОподаткування бюджетних установ та облік розрахунків за платежами в бюджетОблік розрахунків з підзвітними особамиОблік розрахунків з відшкодування завданих збитківОблік розрахунків у порядку планових платежівОблік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторамиОблік зобов'язань розпорядників бюджетних коштівІнвентаризація розрахунків та порядок списання простроченої заборгованостіОблік необоротним активівПоняття, класифікація та оцінка основних засобів бюджетних установДокументальне оформлення руху основних засобів та інших необоротних активівСинтетичний облік надходження та оприбуткування основних засобівАналітичний та інвентарний облік основних засобівОблік зносу основних засобівОблік ремонту і модернізації основних засобівОблік вибуття і списання основних засобівОблік нематеріальних активівІнвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активівОблік матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та малоцінних і швидкозношуваний предметівПоняття, класифікація та оцінка матеріальних цінностей бюджетних установЗавдання та організація обліку матеріальних цінностейДокументальне оформлення надходження та вибуття матеріалівОблік матеріалів за місцем надходження та зберігання (складський облік)Аналітичний облік матеріалів у бухгалтеріїСинтетичний облік виробничих запасів і господарських матеріалівОсобливості обліку медикаментів і перев'язувальних засобівОблік продуктів харчування у медичних закладахОблік тварин на вирощуванні і відгодівліОблік малоцінних та швидкозношуваних предметівІнвентаризація матеріальних запасів та відображення в обліку її результатівОблік доходів і видатків спеціального фондуСклад, класифікація і завдання обліку коштів спеціального фондуОблік коштів, одержаних як плата за послугиОблік сум за дорученнями та інших благодійних надходженьОблік інших власних надходжень та інших доходів бюджетних установОблік депозитних сумОблік витрат і доходів виробничих (навчальних) майстереньОблік діяльності підсобних (навчальних) сільських господарствОблік науково-дослідних робіт за господарськими договорами та розрахунків із замовникамиЗвітність бюджетних установахСклад бухгалтерської звітності бюджетних установ та її регламентаціяПодаткова і соціальна звітність бюджетних установСтатистична звітністьЗакриття рахунків, порядок складання і подання річної бухгалтерської звітності
 
Наст >