Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ Визначення менеджменту та його коротка історія Організація як складна відкрита система та об'єкт управління Зовнішнє середовище організації. Державне регулювання як один із головних чинників впливу зовнішнього середовища СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ Головні форми організаційних структур Нові форми організації Реінжиніринг Командна організація праці Віртуальні організації Типи управління Функціональні підсистеми: маркетингу, фінансів, управлінського обліку Життєвий цикл організації: поняття та сутність ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Нормативно-правове забезпечення та порядок заснування підприємства Етапи створення підприємств Методологія організації управління Управлінські процедури: визначення мети, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір альтернативи Формальні та неформальні організації Імідж організації, його характеристика та взаємозв'язок з культурою Корпоративна культура Рівні корпоративної культури Типи корпоративної культури ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР Основні підходи до формування системи управління організації Поняття галузі, підгалузі Поняття галузевого та міжгалузевого управління Підприємство як елемент галузевої структури Масштаб підприємства та його вплив на організаційну структуру Механістична організація (бюрократія) та органічна організація. їхні особливості та сутнісні характеристики Кризові ситуації. Поняття кризи, суть і зміст кризового стану, внутрішні та зовнішні причини криз Поняття кризи, суть і зміст кризового стану організації Роль управління та його структура у кризовій ситуації Діагностика діяльності підприємств МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ . Маркетинговий менеджмент як найбільш ефективний напрям розвитку менеджменту Маркетинг як одна з найважливіших складових менеджменту організацій Організація маркетингової діяльності Ринок. Поняття та класифікація Поняття ринку, сегменти ринку, ринкові ніші. Методи маркетингових досліджень Види конкуренції та п'ять складових конкурентного середовища Роль і методи маркетингових досліджень ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ Поняття системи управління виробництвом. Операційний менеджмент Сутність і необхідність стратегічного управління УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЮ ПІДСИСТЕМОЮ Поняття організаційної поведінки Взаємодія і взаємовідносини людей в організації. Сутність, види та особливості взаємодії Механізми функціонування соціально-психологічних феноменів в організації Соціально-психологічні особливості спілкування. Поняття, сутність та види спілкування в організації Основні показники ефективності здійснення і розвитку внутрішньоорганізаційної (внутрішньогрупової) взаємодії Соціально-психологічна характеристика особистості. Особистість і організаційна поведінка Вплив особистісних характеристик на настанови і поведінку людей в організації ЛІДЕРСТВО І МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНІЗАЦІЇ Співвідношення лідерства і менеджменту Проблема стилів керівництва організацією МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ Теоретичні аспекти менеджменту персоналу та його особливості в сучасній ринковій економіці Нове управлінське мислення і створення концепції розвитку підприємства Суть і завдання кадрової політики організацій Еволюційні процеси менеджменту персоналу в ринковій системі Аналіз мотивації та проблеми стабільності персоналу. Основні теорії мотивації
 
Наст >