Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮВизначення менеджменту та його коротка історіяОрганізація як складна відкрита система та об'єкт управлінняЗовнішнє середовище організації. Державне регулювання як один із головних чинників впливу зовнішнього середовищаСТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯГоловні форми організаційних структурНові форми організаціїРеінжинірингКомандна організація праціВіртуальні організаціїТипи управлінняФункціональні підсистеми: маркетингу, фінансів, управлінського облікуЖиттєвий цикл організації: поняття та сутністьОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМНормативно-правове забезпечення та порядок заснування підприємстваЕтапи створення підприємствМетодологія організації управлінняУправлінські процедури: визначення мети, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір альтернативиФормальні та неформальні організаціїІмідж організації, його характеристика та взаємозв'язок з культуроюКорпоративна культураРівні корпоративної культуриТипи корпоративної культуриФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУРОсновні підходи до формування системи управління організаціїПоняття галузі, підгалузіПоняття галузевого та міжгалузевого управлінняПідприємство як елемент галузевої структуриМасштаб підприємства та його вплив на організаційну структуруМеханістична організація (бюрократія) та органічна організація. їхні особливості та сутнісні характеристикиКризові ситуації. Поняття кризи, суть і зміст кризового стану, внутрішні та зовнішні причини кризПоняття кризи, суть і зміст кризового стану організаціїРоль управління та його структура у кризовій ситуаціїДіагностика діяльності підприємствМЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ .Маркетинговий менеджмент як найбільш ефективний напрям розвитку менеджментуМаркетинг як одна з найважливіших складових менеджменту організаційОрганізація маркетингової діяльностіРинок. Поняття та класифікаціяПоняття ринку, сегменти ринку, ринкові ніші. Методи маркетингових дослідженьВиди конкуренції та п'ять складових конкурентного середовищаРоль і методи маркетингових дослідженьВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙПоняття системи управління виробництвом. Операційний менеджментСутність і необхідність стратегічного управлінняУПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЮ ПІДСИСТЕМОЮПоняття організаційної поведінкиВзаємодія і взаємовідносини людей в організації. Сутність, види та особливості взаємодіїМеханізми функціонування соціально-психологічних феноменів в організаціїСоціально-психологічні особливості спілкування. Поняття, сутність та види спілкування в організаціїОсновні показники ефективності здійснення і розвитку внутрішньоорганізаційної (внутрішньогрупової) взаємодіїСоціально-психологічна характеристика особистості. Особистість і організаційна поведінкаВплив особистісних характеристик на настанови і поведінку людей в організаціїЛІДЕРСТВО І МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНІЗАЦІЇСпіввідношення лідерства і менеджментуПроблема стилів керівництва організацієюМЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙТеоретичні аспекти менеджменту персоналу та його особливості в сучасній ринковій економіціНове управлінське мислення і створення концепції розвитку підприємстваСуть і завдання кадрової політики організаційЕволюційні процеси менеджменту персоналу в ринковій системіАналіз мотивації та проблеми стабільності персоналу. Основні теорії мотивації
 
Наст >