Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ОСНОВИ ТЕОРІЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА Історія виникнення та розвитку теорії безпеки життя та діяльності людини Безпека життєдіяльності, як галузь науково-практичної діяльності людини Державна концепція освіти з напрямку "Безпека життя і діяльності людини" Структура науки про безпеку життя і діяльності людини Предмет вивчення БЖД, її цілі та методи Машина - елемент системи "Людина-Машина-Середовище" ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА Чинники, що впливають на безпеку людини Принципи безпеки Ергономічні принципи безпеки Ергономіка та безпека людини Небезпечні та шкідливі фактори Класифікація небезпек та їх системний аналіз Кількісна оцінка безпеки НЕБЕЗПЕЧНІ СТАНОВИЩА. РИЗИК - ОЦІНКА НЕБЕЗПЕКИ Поняття ризику і методи його обчислення Оцінка ступеню ризику діяльності людини Причини та результати ризику Поняття про травми, нещасні випадки Аналіз стану травматизму Причини нещасних випадків Методи мінімізації небезпек, шкідливих факторів Роль стандартів у безпеці людини Система управління безпекою Методи добору кадрів Біоритми - фізіологічні основи запобігання небезпеки, прояву ризику КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАБРУДНЕНЬ, НАСЛІДКИ ЇХ ВПЛИВІВ НА ЛЮДИНУ Хімічні забруднення Хімічні фактори небезпеки в оточуючому середовищі Хімічні небезпеки в побуті Пожежна та вибухова безпека Основи протипожежної безпеки Навчання з пожежної безпеки, правила поводження та дії під час пожежі Основні засоби захисту від хімічної небезпеки Біологічні забруднювачі Отруйні рослини Небезпечні та отруйні тварини Гриби Мікроорганізми Інфекційні хвороби Проблеми біологічної безпеки Параметричні забруднення Фізичні забруднювачі Шумо-звукові, вібраційні небезпеки Освітленість Безпека приміщень як фізичних об'єктів Фізичні небезпеки в побуті Електричний струм - найрозповсюджена небезпека Причини ураження електричним струмом Вимоги до заходів захисту від електричного струму Фізико-хімічні забруднення Дії полів різноманітного походження на людину Фізичні, хімічні фактори в побутовій сфері Захист від електромагнітних випромінювань Радіоактивні випромінювання, їх характеристики Джерела радіоактивних випромінювань Методи реєстрації іонізуючих випромінювань Дія радіоактивних випромінювань на людину Дозові межі дії іонізуючих випромінювань Засоби захисту від радіо генетичних пошкоджень ЛЮДИНА - ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕРГОНОМІКИ Біологічні аспекти структурно-функціональної організації людини Нервова система та безпека людини Вища нервова діяльність - основа соціальної безпеки людини Аналізатори - сигналізатори небезпек Система травлення - система енергозабезпечення Кровоносна та лімфатична система Шкіра - бар'єр між організмом і зовнішнім середовищем Дихальна система - посередник між зовнішнім і внутрішнім середовищами Опірно-руховий апарат - виконавча система організму Залози внутрішньої секреції - хімічні регулятори діяльності людини Обмін речовин - причина і результат безпеки людини Поняття про здоров'я людини Основні методи долікарняної допомоги при ушкодженнях організму ЛЮДИНА В ОТОЧУЮЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ Шкідливі, небезпечні фактори та організм людини Корпоративна або економічна безпека Правова безпека людини Інформаційна безпека Небезпеки психічного, фізичного насильства Організація безпечного туристичного походу, екскурсії Польові форми матерії та їх впливи на людину Гравітаційне поле Магнітне поле Електричне поле Блискавконебезпечність Геопатогенні території Комп'ютер і безпека людини Правила безпеки при роботі з комп'ютером СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НЕБЕЗПЕКИ Безпека нації Війна - крайній прояв соціальної небезпеки Тероризм Соціально небезпечні вірусні інфекції людини Наркоманія Алкоголізм Тютюнопаління Бродяжництво Психічна безпека Парафілії Проституція Вандалізм, ефекти особи та натовпу НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ В ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Стан довкілля і безпека людини Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі Основи екологічної безпеки БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ Класифікація та загальні характеристики надзвичайних ситуацій Антропогенні небезпеки Техногенні аварії та катастрофи Природні небезпеки та людина Стихійні лиха Безпека населення в надзвичайній ситуації Забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах надзвичайного стану Дії в різних умовах надзвичайного стану ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Антропоохоронне право і безпека людини Управління та нагляд за станом безпеки життєдіяльностіЗАКЛЮЧЕННЯ
 
Наст >