Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИКИ Загальне поняття статистики, її галузіСтатистичні сукупностіПредмет статисткиПредмет статистики як суспільної наукиПредмет математичної статистики, її місце в системі статистичних дисциплінМетод статистикиСТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯПоняття статистичного спостереження, основні вимоги щодо його здійсненняПрограма статистичного спостереженняОрганізаційний план статистичного спостереження, забезпечення точності данихОрганізаційні форми, види і способи статистичного спостереженняПомилки статистичного спостереження. Способи контролю інформаціїЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХЗміст і завдання статистичного зведенняСтатистичне групування, його суть, завдання і видиМетодологія статистичних групуваньУЗАГАЛЬНЮЮЧІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИАбсолютні показники, їх значенняВідносні показники, їх види і формиСередні величини як характеристики рядуУмови наукового застосування статистичних показниківАНАЛІЗ РЯДІВ РОЗПОДІЛУПоняття про статистичні ряди розподілуГрафічне зображення рядів розподілу. Основні форми статистичних розподілівВаріація ознак. Показники варіаціїНайважливіші математичні властивості дисперсіїЗагальна, міжгрупова і внутрішньогрупова дисперсіяДисперсія альтернативних ознакМоменти статистичного розподілуХарактеристика асиметрії і ексцесуАНАЛІЗ ПОДІБНОСТІ РОЗПОДІЛІВ Статистична оцінка параметрів розподілуЗакони розподілу вибіркових характеристикЗагальне поняття законів розподілуНормальний розподілРозподіл СтьюдентаРозподіл Хі- квадратРозподіл Фішера - СнедекораСТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВДисперсійний аналізЗагальнотеоретичні основи дисперсійного методу аналізуАлгоритми рішення дисперсійних моделейАналіз абсолютних змін досліджуваної ознакиМожливості і обмеження застосування дисперсійного методу в статистико-економічному аналізіКореляційно-регресійний аналізЗагальнотеоретичні основи кореляційно-регресійного методу аналізуРівняння регресії, визначення його параметрівКриволінійна регресіяМножинна кореляціяЗагальнотеоретичні передумови застосування методів кореляційно-регресійного аналізу економічних явишЛогіка побудови множинних кореляційно - регресійних моделейАНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ДИНАМІКИСтатистичні ряди динаміки, основні правила їх побудовиВиди рядів динаміки, їх аналітичні показникиАНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТА КОЛИВАНЬПрийоми аналітичного вирівнювання рядів динамікиСтатистичні прийоми виміру сезонних коливаньОсобливості кореляційного аналізу рядів динаміки та методичні основи статистичного прогнозування їх рівнівІНДЕКСНИЙ МЕТОДЗагальне поняття статистичних індексів. Основи індексного методуЗагальні індекси. Агрегатний індекс як основна форма індексу. Середні арифметичні й гармонійні індексиСистема індексів для характеристики динаміки складного явищаВиди економічних індексів, їх взаємозв'язок. Взаємозв'язок статистичних індексів. Визначення впливу окремих факторівТериторіальні індекси, особливості їх обчисленняВИБІРКОВИЙ МЕТОДЗагальне поняття вибіркового методу статистичного спостереженняТеоретичні основи вибіркового методуСпособи відбору у вибіркову сукупністьПомилки вибірки, їх визначення при різних способах відборуОрганізація вибіркового спостереженняПОДАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ: ТАБЛИЦІ, ГРАФІКИ, КАРТИСтатистичні таблиці, їх види і правила оформленняГрафічний методРоль і значення графічного методу в наукових дослідженняхОсновні елементи статистичного графікаВиди статистичних графіків і способи їх побудовиПРОГРАМОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬМетодологічні засади статистикиСтатистичне спостереженняЗведення і групування статистичних данихУзагальнюючі статистичні показникиАналіз рядів розподілуАналіз подібності розподілівСтатистичні методи вимірювання взаємозв'язківАналіз інтенсивності динамікиАналіз тенденцій розвитку та коливаньІндексний методВибірковий методПодання статистичних даних: таблиці, графіки, картиНАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНІ ТЕМИПЕРЕВІРКА СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗПоняття про статистичні гіпотезиПомилки при перевірці статистичних гіпотез. Статистичні критерії і критична областьПеревірка статистичних гіпотез відносно середніхПеревірка статистичних гіпотез відносно розподілівОсновні аспекти і умови застосування Xi - квадрат критеріюОцінка розподілів з використанням критерію згоди КолмогороваПеревірка гіпотез про істотність різниць між дисперсіями по F - критеріюПеревірка гіпотез про істотність різниць дисперсій за критеріями Кохрана і БартлетаМЕТОДИ БАГАТОМІРНОГО СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУЗагальне поняття багатомірного статистичного аналізуОсновні поняття методу факторного аналізу, суть вирішуваних ним завданьМатематичні основи теорії факторного аналізу . Матриця данихФормування вихідної інформації і факторних моделейВиділення факторів і визначення їх навантаженьМетод головних компонент. Загальне поняття методу, його завданняКластерний аналіз. Загальне поняття, його математичні основи та завданняПрограмований контроль знань до науково-пізнавальних темПеревірка статистичних гіпотезМетоди багатомірного статистичного аналізу
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на даній сторінці вгорі
Наст >