Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


1. Загальні засади дидактикиСутність, функції і завдання дидактикиМетодологічна основа дидактикиСистемний підхідСинергетичний підхідДіяльнісний підхідПраксеологічний підхідГуманістичний підхідКультурологічний підхідАксіологічннй підхідСуб'єктний підхідАкмеологічний підхідКомпетентнісний підхідОсновні категорії дидактикиОсобливості структури теорії навчанняОсновні дидактичні концепціїЯн-Амос Коменський (1592-1670)Жан-Жак Руссо (1712-1778)Йоганн-Генріх Песталоцці (1746-1827)Йоганн-Фрідріх Гербарт (1776-1841)Костянтин Ушинський (1824-1870)Джон Дьюї (1859-1952)Григорій Ващенко (1878-1967)Петро Гальперін (1902-1988)Василь Сухомлинський (1918-1970)Процес навчання, його структура і видиСутність, функції і структура процесу навчанняСтруктура діяльності вчителяЦілепокладанняПлануванняОрганізація навчальної роботи (навчальних дій)Стимулювання навчальної активностіКонтроль і регулюванняАналіз результатівПсихолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнівОсновні види навчанняПояснювально-ілюстративне навчанняПроблемне навчанняПрограмоване навчанняКомп'ютерне навчанняЗакономірності, принципи і правила навчанняЗовнішні та внутрішні закономірності навчанняПринципи навчанняПринцип цілеспрямованості навчанняПринцип науковостіПринцип систематичності і послідовностіПринцип доступностіПринцип свідомостіПринцип активностіПринцип міцностіПринцип ґрунтовностіПринцип наочностіПринцип емоційностіПринцип індивідуального і диференційованого підходу у навчанніПринцип зв'язку теорії з практикоюПравила навчанняЗміст освіти в національній школіСутність і основні компоненти змісту освітиНавчальні плани та програми Підручники і навчальні посібникиВиди освітиМетоди засоби навчанняМетод і прийом навчанняЗміст і класифікації методів навчанняМетоди організування і здійснення навчально-пізнавальної діяльностіКласифікація методів за дидактичними цілямиКласифікація на основі зовнішніх форм прояву методів навчанняКласифікація методів навчання за типом пізнавальної діяльності учнівКласифікація методів навчання на основі внутрішнього логічного шляху засвоєння знаньМетоди стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнівМетод формування пізнавального інтересуМетод формування почуття обов'язку і відповідальності у навчанніМетоди контролю і самоконтролю в навчанніМетоди усного контролюМетоди письмового контролюМетоди лабораторного контролюГрафічна перевіркаТестова перевірка знаньКласифікації за системним підходомПроблема вибору методів навчанняЗасоби навчанняФорми організації навчанняСутність організаційних форм навчанняУрок як основна форма організації навчанняСутність та основні класифікації уроківСтруктура і типологія уроківУрок засвоєння нових знаньУрок формування і вдосконалення вмінь і навичокУрок узагальнення і систематизації знаньУрок комплексного застосування знань, умінь і навичокУрок перевірки і корекції знань, умінь і навичокКомбінований урокПідготовка вчителя до уроку і аналіз його результатівІнші форми організації навчанняКонтроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнівСутність, функції і принципи контролю у навчальному процесіВиди контролю знаньОцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнівТехнології навчанняТеоретичні основи технології навчанняТаксономія цілей навчанняОсновні технології навчанняКредитно-трансферна система організації навчанняТеоретичні основи КТСОНПСамостійна та індивідуальна робота і самоосвітня діяльність студентів в умовах КТСОНП
 
Наст >