Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Етапи становлення і визначення сутності маркетингу Основні визначення маркетингу та їх класифікація Сучасний напрямок у маркетингу та порівняльна характеристика підприємств, орієнтованих на виробництво, і підприємств, орієнтованих на збутСУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ Основні поняття, що лежать в основі маркетингу Еволюція концепції маркетингу Головні маркетингові суб'єкти ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГУ Головні принципи, функції та методи маркетингу Маркетингові цілі та еволюція їх становлення Принципи класифікації маркетингу СИСТЕМА ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГУ 4.1. Система маркетингу "5Р" Організація роботи маркетингової служби на сучасному підприємстві Сегментування ринку збуту: сутність, процедура та головні етапи ВИВЧЕННЯ Й АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ПІДПРИЄМСТВА Поняття економічного простору підприємства, його основні параметри Побудова профілю економічної ситуації КЛАСИФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРІВ Класифікація товарів за призначенням Класифікація товарів за довговічністю та новизною ПОЛІТИКА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ НА РИНКУ Характеристика етапів життєвого циклу товару на ринку збуту Класифікація кривих життєвого циклу товару на ринку ТОВАРНА ПОЛІТИКА СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА Інноваційна політика у маркетингу Марочна політика підприємства Асортимент та номенклатура: сутність, головні параметри КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ПОКАЗНИК Маркетинг і конкурентоспроможність Конкурентоспроможність та якість: сутність, необхідність, загальні та відмінні риси Методика розрахунку рівня конкурентоспроможності продукції ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ ФІРМИ Сучасне ціноутворення у маркетингу та його особливості на різних типах ринків Методика розрахунку вихідної ціни [49] Вибір методу ціноутворення Витратний метод, або метод "Середні витрати" + "прибуток" Аналіз беззбитковості й одержання цільового прибуткуМетод встановлення ціни на підставі ціннісної вагомостіМетод встановлення ціни на підставі закритих торгів Установлення ціни на підставі рівня поточних цін Порівняння питомих показників товару (35) Метод регресійного аналізу [47]. Агрегатний метод [35]. Бальний метод [35] Метод експертних оцінок [35] Розрахунок ціни на підставі рівня конкурентоспроможності товару Функціональний метод або метод емпіричної залежності Метод встановлення ціни на основі порівняння продуктивності промислових товарів Метод встановлення ціни на основі визначення її граничного рівня ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТІВ Дослідження конкурентів - один із ключових факторів успіху діяльності фірми Характеристика конкурентної ситуації Визначення найважливіших суперників РОЗРОБКА РЕКЛАМНОЇ ПОЛІТИКИ ФІРМИ Сутність реклами і її значення в системі ФОПСТИЗ Планування рекламної кампаніїПорівняльна таблиця визначення специфіки заходів реклами товарів індивідуального і промислового призначення Розробка рекламного слогану та тексту Реклама методом Direсt-mail
 
Наст >