Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯЗмістові модуліВікова психологія як наука і навчальний предметМісце вікової психологи в системі наукового знанняВікова психологія як галузь психологічної науки.Принципи вікової психології.Завдання вікової психології.Місце вікової психології в системі наук.Класифікаційні системи методів.Витоки вікової психологи як наукиГенетичні ідеї в психології.Виникнення дитячої психології (Ж.-Ж. Руссо). Експериментальні дослідження дитячої психіки (К. Бюлер, В. Зеньковський, М. Ланге, Е. Мейман, В. Штерн та ін.).Основні історико-теоретичні концепції у віковій психології.Біогенетична концепція (біологічна, біологізаторська) Соціогенетична концепція (соціальна, соціологізаторська) Теорія конвергенції двох чинників розвитку (В. Штерн, 1871-1938) та структурна психологія (К. Коффка, 1886-1941).Деякі інші спроби експериментального вивчення вікового розвитку.Культурно-історична теорія вищих психічних функцій (Л. С. Виготський)Основні напрямки і етапи розвитку сучасної вікової психологіїТеорія поетапного формування розумових дій (П.Л. Гальперін, 1902-1988): Теорія ігрової діяльності (Д. Ельконін, 1904-1984; А. Усова, 1911-1986). Епігенетична теорія Е. Еріксона (1902 - 1994)Основні етапи розвитку вітчизняної психології (ХХ-ХХІ ст.):Закономірності психічного розвитку в онтогенезіГенотипна і середовищна зумовленість розвитку. Ознаки психічного розвиткуЧинники розвитку. Принцип психічного розвитку в діяльності.Проблема дитинства у віковій психології. Онтогенез і життєвий шлях людини. Поняття віку як центральна категорія вікової психологіїВзаємозв'язок психічного розвитку і навчання Психічний розвиток у дошкільному віціПсихічний розвиток від дня народження до трьох роківАнатомо-фізіологічні особливості немовляти. Структура періоду немовляти:Психічний розвиток у період 3-6 (7) роківЕгоцентричне мовлення і мислення. Психологія дітей шкільного вікуСтановлення особистості в молодшому шкільному віціДинаміка анатомо-фізіологічної перебудови організму. Особливості психічного розвитку учнів середнього шкільного вікуАнатомо-фізіологічні особливості. Соціальна ситуація розвитку.Провідні новоутворенняПсихологія старшокласників Провідна діяльність - навчання як вид професійної діяльності. Структура кризи 17 років (дівчата): Структура кризи 17 років (юнаки):ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯЗмістові модуліПедагогічна психологія як наука і навчальний предметМісце педагогічної психології в системі наукового знанняКороткий історичний нарис виникнення і становлення педагогічної психологиНавчання і виховання як феномени педагогічної психологіїЗакономірності навчального процесуПсихологія учінняЕтапи формування розумових дій (за П.Я. Гальперіним):Закономірності виховного впливуСуб'єкт педагогічної діяльності як феномен педагогічної психологіїПсихологія особистості вчителя і закономірності педагогічної діяльності
 
Наст >