Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


перша. Сутність філософії та основні етапи її розвитку Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві Світогляд людини, його суть, структура та історичні типиМіфологічний світогляд Релігійний світогляд Філософський світогляд Предмет філософії та коло її основних проблем Історія розвитку філософської думки: загальна характеристика Загальна характеристика античної філософіїНатурфілософський період (рання класика) Висока класична доба античної філософії Пізня класика Філософія Середньовіччя, її особливостіАпологетика ПатристикаСхоластика Рання схоластикаКласична схоластика Містика Західноєвропейська філософія епохи ВідродженняГуманізм Натурфілософія Розвиток природознавчої науки Філософія Нового часуЕмпірико-сенсуалістична філософія Суб'єктивно-ідеалістична парадигма у філософіїФілософський раціоналізм Філософія епохи Просвітництва Французькі матеріалісти XVIII ст Витоки та спрямованість німецької класичної філософіїІммануїл Кант Йоганн Готліб Фіхте Георг Вільгельм Фрідріх Гегель Людвіг Андреас Фейєрбах Російська філософія XIX - початку XX ст. Сучасна світова філософія Загальна характеристика сучасної світової парадигми Ірраціоналістично-гуманістичний напрям у сучасній філософіїФілософія волі до владиАкадемічна філософія життя Феноменологія Екзистенціальна філософія Герменевтика Філософська антропологія Фрейдизм НеофрейдизмФілософія постмодерну Неопозитивізм, його сутність та принципи Релігійно-філософські вченняТейярдизм Персоналізм Марксистська філософія: класичний і сучасний етапиНеомарксизм Українська філософія: традиції та особливості Філософська думка в духовній культурі Київської Русі Філософія українського Відродження та Просвітництва Українська філософія XIX - початку XX століття Особливості розвитку української філософії XX ст.друга. Онтологія, гносеологія, соціальна філософія Філософській зміст проблеми буття Буття і основні його форми Поняття і структура матерії Спосіб та форми існування матерії Свідомість як філософська проблема Проблема свідомості у філософії. Генезис свідомості та її сутність Структура свідомості та її основні функціїСтруктура свідомості Функції свідомості Діалектика як вчення про розвиток та її альтернативи Історичні форми і особливості діалектики Діалектичні принципи загального взаємозв'язку та розвиткуПринцип зв'язку Принцип розвитку Загальні закони розвитку Категорії діалектикиОдиничне і загальне Явище і сутність Зміст і його форма ціле; елемент, структура, система Причина і наслідок Необхідність і випадковість Можливість і дійсність Альтернативи діалектикиДогматизмРелятивізм Софістика Еклектика Некласичні концепції діалектики Синергетика Сутність та структура пізнавального процесу Пізнання як предмет філософського аналізу Діалектика пізнання. Проблема істини Наукове пізнання, його форми та методи Специфіка, рівні і форми наукового пізнання Поняття методу. Класифікація методів наукового пізнання та їх характеристикаЗагальнофілософський (універсальний) метод Загальнонаукові методи Окремі методи Емпіричне дослідження об'єкта Філософський аналіз суспільства Основні підходи до розуміння суспільства Суспільство як саморозвинена система Розвиток суспільства і динаміка соціальних процесів Людина як предмет філософського аналізу Проблема людини в історії філософіїОсновні концепції походження людини Сутність людини та сенс її життяСенс життя людини Особистість і суспільство Поняття "людина", "індивід", "індивідуальність", "особистість" і їхній взаємозв'язок Історичні типи взаємин людини і суспільства Проблема свободи і відповідальності людини Духовне життя суспільства і культура Сутність духовного життя суспільства та його структура Культура як специфічна соціальна реальністьСтруктура культуриФункції культури Сенс і спрямованість історії Предмет, структура та функції філософії історіїПредмет філософії історії Структура філософії історії Функції філософії історії Сучасні концепції філософії історіїРозвиток поглядів на історію у філософській думці Сучасні напрями філософії історії Проблеми змісту та спрямованості історичного процесуПроблема спрямованості історичного процесу Проблема змісту історії
 
Наст >