Наст >

{jd_file catfile==496}

Основні законодавчі акти з охорони праціЯк відображена охорона праці в Конституції України?Як охорона праці відображена в Кодексі Законів про працю (КЗпП)?Які вимоги щодо охорони праці відображені в Законі "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"? Які документи належать до законодавчих актів, що визначають основні положення з охорони праці?Які основні питання розглянуті в Законі "Про охорону праці"?Якою є загальнодержавна система забезпечення пожежної безпеки?Як відображена охорона праці в законі "Про охорону здоров’я"? Режим праці і відпочинкуЯким є робочий час і його тривалість? Яким працівникам встановлена скорочена тривалість робочого часу?Що таке понадурочна робота? Що таке відпочинок і як він встановлюється?Охорона праці жінокУ яких умовах обмежується залучення жінок до робіт?Якими пільгами користуються працюючі жінки?Охорона праці неповнолітніхЯкою є сутність правової бази основ охорони праці неповнолітніх?Які є пільгові умови щодо охорони праці неповнолітніх?Обов’язки роботодавця у сфері охорони праціОбов’язки працівників щодо охорони праціПринципи державної політики у сфері охорони праціПільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праціСоціальний захист працюючихМедичні огляди певних категорій працівниківНормативно-правові акти з охорони праціЯкі нормативні акти діють в межах підприємства?Відповідальність за порушення законодавства з охорони праціЯку відповідальність несуть службові особи за порушення законодавства про працю?Що таке дисциплінарна відповідальність?Що таке адміністративна відповідальність?Що таке матеріальна відповідальність?Що таке кримінальна відповідальність?В чому полягає кримінальна відповідальність?Державне управління охороною праціВ чому полягає організація охорони праці?Хто відповідає за охорону праці студентів і учнів, що проходять виробничу практику?Органи державного управління охороною праціСистема управління охороною праціЯкі функції передбачає управління охороною праці? Що таке управління охороною праці? Організація служби охорони праціЯкі права мають працівники служби охорони праці ?Навчання з питань охорони праціЯк проводиться вступний інструктаж?Як проводиться первинний інструктаж на робочому місці?Коли і як проводять повторний інструктаж?Коли і як проводиться позаплановий інструктаж?Як проводиться цільовий інструктаж? Державний нагляд з охорони праціЯкими органами здійснюється нагляд і контроль з охорони праці? Які бувають види нагляду і контролю? Які повноваження і права мають органи Держгірпромнагляду?Які права мають посадові особи органів Державного нагляду?Які функції надані органам Державного санітарного нагляду?Які обов’язки мають органи Державного пожежного нагляду? Які основні функції надані органам Держпожнагляду?Які функції мають органи прокуратури у сфері охорони праці?Хто здійснює адміністративний та відомчий контроль?Що таке громадський контроль з охорони праці і хто його здійснює?Що таке оперативний контроль з охорони праці?Які плани входять в систему заходів з охорони праці?Що таке паспортизація санітарно-технічного стану умов праці?Що таке колективний договір?Які питання з охорони праці включає колективний договір?Що таке інструкції з охорони праці?Як розробляються інструкції з охорони праці?Який зміст і особливості побудови інструкції? Виробничий травматизм і професійні захворювання Загальні поняття у сфері охорони праціЩо таке охорона праці?Що таке виробнича безпека?Що таке виробнича санітарія?Що таке безпека праці?Чим забезпечується безпека праці?Що таке шкідливі та небезпечні виробничі чинники?Що належить до фізичних чинників виробничого середовища?Як характеризуються хімічні чинники виробничого середовища?Що належить до біологічних шкідливих і небезпечних виробничих чинників?Що належить до психофізіологічних виробничих чинників?Що називається травмою? Що таке травматизм та нещасний випадок?Як поділяються травми за важкістю пошкоджень? Як поділяються травми залежно від діючого небезпечного чинника?Що таке професійне захворювання?Розслідування, реєстрація і облік нещасних випадківЯкі нещасні випадки належать до виробничих?Які нещасні випадки належать до невиробничих?Які дії у керівника робіт якщо стався нещасний випадок?Які обов’язки у комісії з розслідування?Кому надсилаються акти про нещасні випадки? Як розслідують нещасний випадок, про який своєчасно не повідомили роботодавця?Як розслідуються невиробничі нещасні випадки?Хто контролює правильність і своєчасність розслідування нещасних випадків на виробництві?Як проводиться спеціальне розслідування?Які матеріали оформляють при спеціальному розслідування нещасних випадків?Як розслідуються хронічні професійні захворювання?Як розслідуються виробничі аварії?Які причини травматизму та професійних захворювань?Які бувають причини нещасних випадків відповідно до статистичної звітності?Як складається звітність про нещасні випадки?Як складається акт про нещасний випадок на виробництві?Як описати обставини нещасного випадку?Як проводиться реєстрація нещасних випадків?Як розслідуються нещасні випадки з працівником, який направлений на підприємство іншою організацією?Як розслідуються нещасні випадки з учнями або студентами при проходженні ними практики?Як розслідуються гострі отруєння, ураження блискавкою, теплові удари та обмороження?Як розслідуються випадки професійних захворювань і хронічних отруєнь на виробництві?Як розслідуються дорожньо-транспортні пригоди?Аналіз причин травматизму й професійних захворюваньДля чого потрібен аналіз виробничого травматизму?Які методи аналізу виробничого травматизму застосовують на підприємствах?Що таке технічний метод аналізу виробничого травматизму?Що таке груповий метод аналізу травматизму?В чому полягає топографічний метод?Як проводиться монографічний метод аналізу травматизму?Як проводиться статистичний метод аналізу травматизму?Які матеріальні збитки від нещасних випадків визначають у звітності?Які бувають матеріальні збитки від виробничого травматизму?Як відшкодовується шкода заподіяна здоров’ю працівника внаслідок нещасного випадку?Які штрафні санкції сплачують юридичні і фізичні особи за порушення вимог з охорони праці?За яких обставин настає страховий випадок державного соціального страхування від нещасних випадків та профзахворювань на виробництві?ОСНОВИ ФІЗІОЛОГИ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇВиробниче середовище та його вплив на організм людини Фактори санітарно-гігієнічних умов праціЩо таке гігієна праці? Що таке виробнича санітарія?Що таке санітарно-гігієнічні умови праці?Що таке гігієнічні нормативи?Що є об’єктом гігієнічного нормування?Державне санітарне законодавствоЩо таке робоча зона і робоче місце?Як вибирають розмір робочого місця?Яким чином досягають оптимальної організації робочого місця?Що таке санітарні норми?Що таке санітарне законодавство?Санітарно-епідеміологічний наглядЩо являє собою державна санітарно-епідеміологічна служба України? Яку діяльність здійснюють органи санітарного нагляду? Що таке запобіжний державний санітарний нагляд?Що таке поточний санітарний нагляд? Які права надані органам санітарного нагляду?Яка відповідальність настає за порушення вимог санітарного законодавства?Загальні відомості про умови та фізіологію праціЩо таке умови праці?Які чинники формують умови праці? Як характер праці впливає на функціонування організму?Чим характеризується фізіологія фізичної праці?Чим характеризується фізіологія розумової праці?На які категорії поділяється фізична праця за енерговитратами організму?Що таке стан втоми і перевтоми? Як оцінюються умови праці? Які бувають категорії важкості (тяжкості) праці? Що таке важкість і напруженість праці?Які заходи запобігання втоми і перевтоми?Як змінюється працездатність людини протягом дня?Повітряне середовище та його роль у створенні сприятливих умов праціПовітря робочої зониЯку роль відіграє повітря серед параметрів навколишнього середовища?Як змінюється хімічний склад повітря внаслідок фізіологічних потреб людини?Яке значення на організм людини мають хімічні компоненти повітря?Метеорологічні чинники та їх вплив на організмЩо таке мікроклімат виробничих приміщень?Які чинники формують мікроклімат у робочій зоні? Як впливає температура повітря на теплообмінні процеси?Що таке процеси терморегуляції?Що таке тепловий баланс організму?Як впливає вологість повітря на організм?Як проявляється реакція організму на дію тепла?Яку реакцію має організм на дію холоду? Як здійснюється принцип нормування параметрів мікроклімату?Які існують заходи нормалізації параметрів в умовах нагріваючого мікроклімату?Які існують заходи щодо переохолодження організму?Як впливає на організм атмосферний тиск?Забруднення повітряного середовища шкідливими речовинамиВиробничий пилГігієнічна характеристика пилуЯке гігієнічне значення мають фізико-хімічні властивості пилу?Що таке дисперсність пилу?Що таке вибухонебезпечність пилу? Що таке електричний заряд пилу?Що таке радіоактивність пилу? Яким чином впливає пил на організм людини?Як класифікуються пневмоконіози?Яку дію може спричинити виробничий пил?Як здійснюється гігієнічне нормування пилу?Які існують заходи профілактики пилових захворювань? Що належить до технологічних заходів і методів боротьби із запиленістю повітря?Що належить до санітарно-технічних заходів боротьби з запиленістю повітря робочої зони?Що відносять до медико-профілактичних заходів боротьби з пиловою патологією?Що належить до лікувально-профілактичних заходів боротьби з пилом?Що належить до організаційних заходів боротьби з пилом?Виробничі отрути та їх вплив на функціонування організмуЩо таке виробничі отрути?Загальна характеристика отрути?Що зумовлює виникнення професійних інтоксикації?Які умови впливають на характер і силу токсичної дії отрути? Які заходи запобіганням професійним отруєнням?Вентиляція виробничих приміщеньЩо таке вентиляція?Які бувають види виробничої вентиляції?Що таке природна вентиляція?Що таке механічна вентиляція?Яким вимогам має відповідати місцева механічна витяжна вентиляція?Яким вимогами має відповідати припливно-витяжна загальнообмінна вентиляція?Що таке кондиціонування повітря?Який порядок розрахунку вентиляційних систем?Що таке обмін повітря?Як розрахувати обмін повітря для приміщень з надлишковими тепловими виділеннями?Як розрахувати повітрообмін у приміщенні з надмірним виділенням вологи?Які санітарно-гігієнічні вимоги до вентиляції у приміщеннях з виділенням пилу та газів ?Які існують санітарно-гігієнічні вимоги до вентиляції ?Виробниче освітленняЯкі існують гігієнічні вимоги до виробничого освітлення ? Як оцінюються зорові функції залежно від освітлення?Як з психофізіологічної точки зору діє освітлення на зорову функцію організму? Які бувають види і системи освітлення?Як облаштовують природне освітлення?Які нормативи природного освітлення? Як перевіряють природне освітлення?Що таке штучне освітлення?Що таке освітлювальні установки?Як розраховують штучне освітлення?Як розраховують прожекторне освітлення?Виробничі вібраціїЩо таке вібрація?Як класифікуються вібрації?Які бувають джерела вібрації?Що належить до причин вібрації та чинників, що посилюють її негативну дію?Якою є дія вібрації на організм людини?Як здійснюється гігієнічне нормування вібрації? Які існують засоби профілактики шкідливої дії вібрації?Що належить до технічних засобів обмеження і зменшення вібрації?Які рекомендації належать до режиму праці робітників вібронебезпечних професій?Що належить до організаційних загальнооздоровчих заходів профілактики вібраційної патології?Виробничий шумЩо таке фізична та фізіологічна характеристика шуму?За якими характеристиками класифікують виробничий шум?Як класифікується шум за санітарними нормами?Які характеристики шуму впливають на його гігієнічну оцінку?Що таке звукові порогові відчуття?Що характеризує ступінь небезпеки виробничого шуму на органом людини?Які існують методи профілактики шкідливої дії шуму?Що таке акустичний напрямок боротьби з шумом?Що належить до архітектурно-планувальних рішень у боротьбі з шумом?Які існують методи боротьби з шумом, що має аеродинамічне походження?Що належить до організаційно-технічних заходів боротьби з виробничим шумом?У чому полягає сутність акустичного екранування?Що належить до медико-профілактичних заходів боротьби з шумом?Ультразвук та інфразвукЩо таке ультразвук?Які існують джерела виробничого ультразвуку та область їх використання?Якою може бути дія ультразвуку на організм людини?Які існують методи оздоровлення умов праці при обслуговуванні ультразвукового устаткування?Що таке інфразвук?Як впливає інфразвук на органом людини? Як здійснюється гігієнічне нормування інфразвуку? Як ведеться боротьба з негативною дією інфразвуку?Іонізуюче випромінюванняЩо таке іонізуюче випромінювання?Де використовуються радіоактивні елементи?Які існують форми радіоактивного контролю?Що таке доза іонізуючого випромінювання?Яку біологічну дію спричиняє іонізуюче випромінювання на організм людини?Як здійснюється гігієнічне нормування радіоактивних речовин? Які існують методи захисту від опромінювання?Захист від електромагнітних випромінюваньЯк класифікуються електромагнітні поля та випромінювання?Де використовують основні джерела електромагнітних випромінювань?Яким є біологічний вплив ЕМВ на організм людини?Як нормується ЕМВ?Які існують захисні засоби від дії ЕМВ? Захист від випромінювань оптичного діапазонуЩо таке оптичний діапазон випромінювань?Що таке інфрачервоне випромінювання? ,Як впливає інфрачервоне випромінювання на організм людини? Як нормують і контролюють інфрачервоне випромінювання?Які існують засоби захисту від дії ІЧВ?Що таке ультрафіолетове випромінювання?Що належить до джерел УФ випромінювання?Як впливає ультрафіолетове випромінювання на організм людини?Які профілактичні заходи використовують від дії УФВ?Лазерне випромінюванняЩо таке лазерне випромінювання?Як класифікуються лазери?Якою є дія лазерного випромінювання на організм людини?Яких заходів безпеки слід дотримуватись при використанні лазерів?Де використовуються лазери?Від чого залежить безпека праці на лазерних установках?Електричні та електростатичні поляЩо таке електричні поля струмів промислової частоти? Як впливають електричні поля на організм людини?Як нормують електричні поля?Які існують засоби захисту від дії ЕП?Що таке електростатичне поле?Де використовуються ЕСП?Як впливає ЕСП на організм людини?Як здійснюється гігієнічне нормування електростатичних полів?Які існують захисні засоби від дії ЕСП?Санітарно-гігієнічні вимоги до культури виробництваЯкі вимоги до території підприємства та розташування будівель і споруд?Як визначають площу для забудови? Які вимоги до розміщення виробничих цехів?Які вимоги до розривів між об’єктами забудови?Які є класи шкідливості встановлені для промислових підприємств?Які розміри санітарно-захисної зони встановлюють для промислових підприємств? Якої ширини мають бути дороги на території підприємства?Яким вимогам мають відповідати виробничі приміщення при організації в них робочих місць?Як здійснюється організація санітарно-побутового обслуговування працівників у допоміжних приміщеннях?Завдяки чому досягається організація робочого місця? Які вимоги до проектування маршів, площадок, сходів, коридорів і проходів?Які санітарні вимоги ставляться до гардеробних?Які санітарні вимоги до душових?Які вимоги виробничої санітари до кімнат для умивання?Яке санітарно-гігієнічне призначення побутових приміщень?Як здійснюють розрахунок площ санітарно-побутових приміщень?Як забезпечується питний режим і харчування на будівельних майданчиках?Які вимоги до системи водопостачання та витрати води?Які вимоги до системи каналізації?Які матеріали є вихідними для планування заходів спрямованих на поліпшення умов праці ?Як визначається економічна ефективність заходів, спрямованих на поліпшення умов праці?Як розраховують економічну ефективність від зниження рівня захворюваності й травматизму?Вимоги технічної естетики до робочих місць і виробничих приміщеньЩо таке естетика і яке вона має значення для виробництва?Який вплив на людину має колірне оформлення виробничих приміщень та робочих місць? Якими бувають кольори та знаки безпеки ?В який колір фарбують елементи інтер’єру виробничих приміщень ?У який колір переважно фарбують виробниче обладнання ?Культура виробничої діяльностіЩо є складовою частиною культури або охорони праці? Що є об’єктом досліджень ергономіки?Що таке інженерна психологія?Що таке атестація робочого місця?Що таке паспорт санітарно-технічного стану умов праці ?Як оцінюють робочі місця при атестації ?Якими мають бути ергономічні вимоги до організації робочих місць?Якими мають бути загальні вимоги до організації робочого місця? Як планується робоче місце ?Які вимоги до оснащення робочих місць ? Засоби індивідуального захистуЗагальні положенняЯкий порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту (ЗІЗ)?На які класи поділяється ЗІЗ за призначенням?Спеціальний одягЯкі вимоги ставлять до спецодягу ?Як підбирають спецодяг за розміром? Який спецодяг рекомендується будівельникам?Спеціальне взуттяЯкі особливості конструктивного виготовлення і призначення має спецвзуття? Яке спецвзуття рекомендується працівникам?Засоби захисту головиЯкі засоби рекомендуються для захисту голови при виконанні будівельних, монтажних та інших робіт ?На які види поділяються щитки і маски електрозварників?Засоби захисту рукУ яких випадках рекомендуються засоби захисту рук (ЗІЗ рук)?Як маркують рукавиці залежно від призначення?Що належить до дерматологічних ЗІЗ рук?Засоби індивідуального захисту органів зору та обличчяДля чого використовують засоби захисту очей та обличчя?Які є типи окулярів та їх призначення за стандартами?Як розшифровують марки окулярів?Які вимоги пред’являються до всіх типів окулярів?Які окуляри можна застосовувати працівникам будівельних професій ?Які заходи існують для одночасного захисту очей і обличчя?Засоби захисту органів слухуВ чому основне призначення ЗІЗ органу слуху ?Як поділяються ЗІЗ органів слуху за конструктивним виконанням?Які вимоги до ЗІЗ органів слуху?Які бувають протишумові навушники та коли їх застосовують?Засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД)Як поділяються засоби захисту органів дихання за принципом дії і призначенням?Які бувають фільтруючі респіратори і протигази? Які бувають ізолюючі ЗІЗОД?Як побудовані та для чого застосовуються фільтруючі ЗІЗОД?Що є основною характеристикою ЗІЗОД? Яким гігієнічним показникам мають відповідати ЗІЗОД?Яку будову мають універсальні фільтруючі протигази ?Як за конструктивними ознаками поділяють протигазові і універсальні ЗІЗОД?Які бувають шлангові ізолюючі ЗІЗОД та від яких речовин вони захищають?ОСНОВИ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИВиробничі небезпечні умови та обставини виникнення небезпечних ситуаційЩо таке небезпечні умови?Що таке небезпечна дія?Що таке небезпечні обставини?Що таке небезпечна ситуація?Захист працюючих від дії небезпечних виробничих чинниківЩо таке засоби захисту на виробництві?Що таке безпека технологічного обладнання?Що таке огородження і які бувають їх конструкції?Що таке небезпечна зона?Що таке небезпечна зона на будівельному майданчику і як її визначають?Які запобіжні заходи застосовують для захисту працюючих? У яких випадках застосовують дистанційне спостереження і керування?Яким вимогам має відповідати дистанцій не спостереження і управління? У яких випадках застосовують контрольно-вимірювальні засоби?Де застосовують блокувальні пристрої?Що таке сигнальні пристрої та де вони застосовуються?Де застосовуються гальмівні пристрої?Як нормуються розриви і габарити безпеки?Для чого застосовуються знаки безпеки на виробництві?Яку форму мають знаки безпеки і де їх встановлюють?Яким чином досягається безпечна робота технологічного обладнання?Умови безпечної експлуатації систем, що працюють під тиском і кріогенної технікиБезпека праці при експлуатації посудин, що працюють під тискомЩо належить до обладнання, яке працює під тиском?Які причини аварій і несправностей котлів? Якими контрольно-вимірювальними приладами обладнують котельні агрегати? Для чого вводиться автоматичне управління котельними агрегатами? Що належить до арматури котельних установок? Які особливості характеризують котельні установки?Яким вимогам безпеки мають відповідати приміщення котельної?Які особливості безпечної експлуатації парових котлів?У яких випадках необхідно негайно зупинити котел? Як здійснюється реєстрація посудин під тиском?Як здійснюється оцінка якості посудин піл тиском?У які терміни здійснюється технічний огляд котлів?Яких заходів безпеки необхідно дотримуватись при обслуговуванні котлів?Безпека праці при експлуатації компресорних станційЩо являє собою компресор? Які причини аварій при експлуатації компресорних установок?Які прилади безпеки контролюють роботу компресорів?Які вимоги безпеки ставляться до обслуговування компресорних установок? У яких випадках належить негайно зупинити компресор?Які операції необхідно виконати перед початком роботи компресорів?Безпека праці при експлуатації трубопроводівЧому виникають аварії трубопроводів?Які критерії визначають категорію трубопроводів?Які вимоги ставляться до монтажу трубопроводів?Як здійснюється випробування трубопроводів?Хто дає дозвіл на експлуатацію трубопроводів?Як здійснюють технічний огляд трубопроводів?Хто допускається до обслуговування трубопроводів?Безпека праці при експлуатації балонівЯкі причини вибухів балонів із стиснутими газами?Який порядок зберігання балонів із стиснутими газами? Як позначають балони із стиснутими газами?Як здійснюється перевірка якості і огляд балонів?Безпека праці при експлуатації кріогенної технікиЯкі види небезпеки мають кріогенні системи? Яких заходів безпеки має дотримуватися обслуговуючий персонал при експлуатації кріогенної техніки? Яким вимогам безпеки мають відповідати кріогенні системи?Як виявити витікання фреону і аміаку?Вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних і транспортних роботахЗаходи безпеки на вантажно-розвантажувальних роботахЯким вимогам безпеки мають відповідати майданчики для виконання вантажно-розвантажувальних робіт?Як класифікуються вантажі залежно від їх небезпечності?Яких заходів безпеки необхідно додержуватися при навантажуванні транспортних засобів?Яких Заходів безпеки необхідно дотримуватись при перевезенні вантажів?Яких заходів безпеки необхідно дотримуватись при складуванні вантажів?Яких вимог безпеки необхідно дотримуватись при виконанні транспортних робіт? Яких заходів безпеки необхідно дотримуватись при виконанні транспортних робіт у зимовий період? Які основні правила переїзду транспортних засобів через залізничні переїзди?Який порядок заправки машин паливно-мастильними матеріалами?Яких вимог безпеки необхідно дотримуватись при переїзді транспортних засобів під лініями електропередач? Безпека підіймально-транспортного обладнанняЯкі бувають причини аварій при експлуатації вантажопідіймальних кранів?Що таке коефіцієнт стійкості крана? Які передбачаються види стійкості кранів?Які країні розраховуються на стійкість?Якими бувають режими роботи кранів і якими параметрами вони характеризуються? Які розрізняють параметри кранів?Яким способом механізми і металоконструкції крана захищаються від корозії і в який колір їх фарбують?Які крани належать до категорії стрілових?Якою документацією забезпечується кран?Якою має бути інструкція з монтажу і експлуатації крана? Пристрой прилади безпекиЯкі просторої і прилади безпеки використовуються на кранах?З якою метою і на яких кранах встановлюються обмежувачі вантажопідйомності?Як і в які терміни здійснюється перевірка обмежувачів вантажопідйомності?На яких кранах встановлюються покажчики вантажопідйомності і креноміри?Які крани забезпечуються анемометрами?Умови надійної роботи вантажопідйомних машинЯкі вимоги мають виконуватися при встановленні вантажопідйомних машин всіх типів?З яких основних частин складається шлях наземних кранів?Які вимоги при виконанні робіт біля ЛЕП?Який порядок допуску в експлуатацію вантажопідйомних кранів?Як здійснюється реєстрація вантажопідйомних машин?Які обов’язки підприємства по організації нагляду за вантажопідйомними машинами?Який порядок призначення ІТР, відповідальних за справний стан вантажопідіймальних машин?Як здійснюють перевірку знань правил, норм і інструкцій з безпеки праці?Які функції Держгірпромнагляду по здійсненню нагляду за вантажопідйомними машинами?У яких випадках дозвіл на роботу крана має бути отриманий від органів технагляду?Технічний огляд кранівЯка мета і строки технічного огляду?У яких випадках потрібно проводити позачерговий технічний огляд?Як регламентується огляд крана при технічному огляді?Як здійснюють статичне випробування крана?Як здійснюється динамічне випробування крана?Як проводиться періодичне випробування стрілових кранів?Зйомні вантажозахватні пристосування і тараЯке призначення мають зйомні вантажозахватні пристосування і тара?Які вимоги ставлять до розрахунку знімних вантажозахоплюючих пристосувань?Яким вимогам мають відповідати канати?У яких випадках і як здійснюється перевірка канатів на міцність?Як здійснюється кріплення канатів на вантажопідйомній машині?Які причини та наслідки обриву канатів?Як здійснюється огляд і браковка канатів?Обслуговування кранівЯкий порядок допуску працюючих до управління кранами?Який порядок допуску робітників до стропування вантажів?Який порядок використання кранів для виконання будівельно-монтажних робіт (БМР)?Як виконуються схеми установки і прив’язки крапів до споруд?Які загальні вимоги до безпечного переміщення вантажів кранами?Які заходи мають застосовуватися для запобігання перевантаження кранів?При яких температурах і силі вітру має бути припинена робота крана?Безпека праці при застосуванні електричної енергії Особливості електротравматизмуУ чому полягає особливість небезпеки електротравматизму?У яких випадках відбувається ураження людини електричним струмом?Що називається електричною установкою? Як поділяються електричні установки за умовами електричної безпеки? Як поділяються електричні установки за умовами роботи в режимі нейтралі генераторів чи трансформаторів?Що є причинами електротравматизму?Як виконується робота у діючих електроустановках?Як діє струм протікаючи через тіло людини?Які види ураження викликає електричний струм?Що називається електричним ударом?Що називається електричною травмою?Що називається електричним шоком?Що може стати причиною припинення дихання і серцевої діяльності під дією струму?Від яких чинників залежать наслідки ураження електричним струмом?Що являє собою електричний опір тіла людини?Яку величину опору тіла людини приймають за розрахункову при визначенні електробезпеки?Які чинники є вирішальними при ураженні людини електричним струмом?Як характеризуються значення струмів при ураженні ними людини?Що таке фібриляційний струм?Як впливає напруга, рід і частота струму на наслідки ураження?Як впливає шлях протікання струму через тіло людини на наслідки ураження?Що називається кроковою напругою?Якими можуть бути схеми включення тіла людини в електричне коло?Яка електрична мережа є більш небезпечною?Класифікація виробничих умов за рівнем електробезпекиЯк залежить рівень тяжкості електротравматизму від стану середовища?Як класифікуються виробничі приміщення за рівнем електробезпеки?Які приміщення належать до умов з підвищеною небезпекою?Які умови належать до особливо небезпечних?Які приміщення належать до умов без підвищеної небезпеки?Способи захисту людей від ураження електричним струмомЩо таке напруга дотику і у яких випадках людина може потрапити під дію струму?Які способи захисту людей від ураження струмом при наближенні або торканні до струмоведучих частих електроустановок під напругою?Чому електрична ізоляція захищає людей від ураження електричним струмом?Що призводить до пошкодження ізоляції і як перевіряється її стан?Які заходи застосовують при експлуатації неізольованих проводів?Які системи блокування і конструкції захисних огорож застосовують в електричних установках?Які існують засоби попередження людей про небезпечне наближення до струмоведучих частин?Що таке захисні засоби, які використовуються в електроустановках?Які електричні засоби належать до основних і допоміжних електрозахисних засобів?Як комплектуються електроустановки захисними засобами?Як мають зберігатися захисні засоби?Як здійснюється контроль за станом захисних засобів і їх облік?Які вимоги до діелектричних рукавиць?Засоби захисту людей при пошкодженні електроустановокЯк здійснюється захист людей у разі ушкодження електрообладнання?Які існують види заземлення?У чому полягає захисна дія заземлення?Як впливають умови праці за рівнем електробезпеки на влаштування заземлення? Що називається заземлюючим пристроєм і які вони бувають?Які матеріали використовують для влаштування штучних заземлюючих пристроїв?Що таке заземлюючий провідник?Які величини струму будуть діяти на людину залежно від схеми можливого її включення в електричне коло? Що називається опором заземлюючого пристрою та від чого залежить його величина?Як розрахувати опір розтіканню струму в поодиноких заземлювачах?Як розрахувати груповий заземлюючий пристрій? Які допустимі опори заземлюючих пристроїв в електричних установках напругою до 1000В?Що таке замулення і в чому полягає його захисна роль?Що називається нульовим захисним і нульовим робочим провідником?Які вимоги ПУЕ до прокладання нульових провідників і як занулюються однофазні споживачі електричного струму?Чому розраховують занулення на відключаючу здатність?Чому у мережах напругою до 1000 В із глухозаземленою нейтраллю необхідно повторно заземлювати нульовий провід?Як визначають ефективність роботи занулення? Для чого використовують захисне відключення?У яких випадках застосовують захисне вимикання? Які вимоги ставляться до захисного вимикання і які функції воно виконує?Як виконується захисне вимикання?Що таке малі напруги і де вони застосовуються?Як забезпечується безпека електроінструментів?Хто маже здійснювати обслуговування електроустановок?Як виконується робота в установках до 1000 В?Як виконуються роботи в установках понад 1000 В?Надання допомоги при ураженні електричним струмомПОЖЕЖНА БЕЗПЕКАОсновні поняття та визначенняЯк відбувалось становлення пожежної справи на Україні?Які нормативні акти регламентують вимоги пожежної безпеки?Що таке пожежа?На які класи поділяються пожежі залежно від властивостей горючих речовий?Що таке система пожежної безпеки?Що таке вибух та умови його виникнення?Що може стати причиною пожеж?Від чого залежить важкість впливу негативних та шкідливих чинників, пов’язаних з пожежами?Пожежонебезпечні властивості матеріалів та речовин Теоретичні основи процесу горінняЩо таке горіння?Які умови необхідні для виникнення процесу горіння?Як класифікуються види горіння?Якими властивостями характеризується горючість матеріалів і речовин?Які бувають показники пожежної та вибухової небезпеки матеріалів і речовин? Як пояснюється процес горіння твердих горючих матеріалів?Як пояснюється процес горіння рідких речовин?Як пояснюється процес горіння пилоповітряної суміші?Чим пояснюється процес горіння газів?Які бувають умови для самозаймання речовин?Якими властивостями характеризується пожежна небезпека речовин? Пожежонебезпечна характеристика об’єктівЗа якими пожежонебезпечними показниками характеризують матеріали і речовини та сфери їх використання?Як класифікуються приміщення будівлі та зовнішні установки за категоріями вибухопожежної та пожежної небезпеки? Як класифікуються приміщення за правилами улаштування електроустановок?Які вимоги ставляться до експлуатації електроустановок?Система попередження пожежЯке призначення має система попередження пожежі?Які вимоги ставляться до системи попередження пожеж? Які існують заходи боротьби з розповсюдженням пожеж?Що являє собою протипожежна стіна?Система пожежного захистуЩо належить до системи пожежного захисту? Що таке вогнестійкість будівель і споруд?Якою характеристикою визначається вогнестійкість будівельних конструкцій?Як класифікуються будівлі і споруди за ступенем вогнестійкості?За яким принципом підвищується межа вогнестійкості будівельних конструкцій? Як підвищується межа вогнестійкості металевих конструкцій? Як підвищують вогнезахист дерев’яних конструкцій?Як підвищують вогнезахист кам’яних конструкцій? Як підвищують межу вогнестійкості залізобетонних конструкцій? Захист від блискавкиУ чому полягає руйнівна дія блискавки?Як класифікуються будівлі за облаштуванням захисту від блискавки?Як здійснюється захист будівель від прямих ударів блискавки?У чому полягає захисна дія блискавковідводу?Як здійснюється захист будівлі від електростатичної та електромагнітної індукції? Пожежна сигналізаціяЯк здійснюється пожежний зв’язок?Евакуація людейЯк забезпечується безпечна евакуація людей?Як відбувається евакуація людей?Збитки від пожежЯк визначається економічне обгрунтування заходів з пожежної профілактики?Як визначається матеріальна шкода від пожеж?Як визначають економічну ефективність пожежно-профілактичних заходів?Способи і засоби пожежогасінняЯким способом можна припинити процес горіння?Як добирають засоби пожежогасіння?Яку характеристику вогнегасних властивостей має вода? Що відносять до недоліків води при пожежогасінні?Яку характеристику вогнегасних властивостей мають хімічні засоби пожежогасіння?Яку характеристику вогнегасних властивостей мають інертні засоби пожежогасіння?Яку характеристику вогнегасних властивостей мають галогеновмісні речовини?Яку характеристику вогнегасних властивостей мають порошкові засоби пожежогасіння?Первинні засоби пожежогасінняЯкі засоби пожежогасіння належать до первинних?Як побудовані і для чого застосовують водопійні вогнегасники?Яку будову мають вуглекислотні вогнегасники та коли їх застосовують? Які бувають порошкові вогнегасники, як вони побудовані та порядок їх застосування?Протипожежне водопостачанняЩо являє собою система протипожежного водопостачання?Як обладнується водопровідна мережа на території підприємства? Стаціонарні засоби пожежогасінняЯкі застосовують стаціонарні засоби для протипожежного захисту об’єктів?Як застосовуються стаціонарні установки водяного гасіння пожеж?Як застосовують стаціонарні установки піногасіння пожеж?Як застосовуються стаціонарні установки газового пожежогасіння?Як застосовуються установки порошкового пожежогасіння? Протидимний захистЯкі будівлі облаштовують протидимним захистом?Що належить влаштовувати для протидимного захисту?Як здійснюється протидимний захист висотних будівель?Система організаційно-технічних протипожежних заходівЯким чином забезпечується пожежна безпека?Які загальні заходи розробляють для запобігання пожеж?Що належить до пожежного спорядження?Обов’язки державних органів щодо забезпечення пожежної безпекиЧим забезпечується правова основа пожежної безпеки на рівні держави?Про що йдеться у Законі "Про пожежну безпеку"?Обов’язки посадових осіб та громадян щодо дотримання пожежної безпекиНа кого покладається відповідальність за виконання протипожежних заходів?Яку роботу здійснюють члени пожежно-технічних комісій (ПТК)? Державний пожежний наглядЩо таке Державний пожежний нагляд та його основні завдання?В чому полягають основні функції Держпожнагляду?Яку роботу здійснюють інспектори органів Держпожнагляду?Пожежна охорона та організація гасіння пожежЯкі види пожежної охорони існують в Україні?Яка структура і функції добровільних пожежних дружин (ДПД)?Як здійснюється фінансове забезпечення пожежної охорони? Як здійснюється організація гасіння пожеж?Як здійснюється облік пожеж?Інструкції про заходи пожежної безпекиЯк здійснюється розробка інструкцій про пожежну безпеку? Яким є навчання з питань пожежної безпеки?Якою має бути дія персоналу під час виникнення пожежі?РОЗРАХУНКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІПередмоваЯк забезпечити нормальні метеорологічні умови виробничого середовища?Як створити комфортні ергономічні умови праці при роботі з комп’ютером (ПК)?Як проводяться розрахунки загальнообмінної вентиляції виробничих приміщеньЯк провести розрахунок повітрообміну в залежності від кількості працюючих?Як проводиться розрахунок повітрообміну за його кратністю?Приклади розрахунків повітрообміну загальнообмінної вентиляціїЯк розраховується місцева витяжна вентиляція?Як проводиться розрахунок повітропроводів, вибір вентиляторів і електродвигунів?Як вибрати вентилятор?Як вибрати електродвигун?Як проводяться розрахунки освітлення?Як розрахувати природне освітлення?Як розрахувати штучне освітлення?Як проводиться перевірочний розрахунок загального освітлення?Як розрахувати рівні шуму?Як визначити сумарний рівень кількох джерел шуму?Як визначити еквівалентний рівень шуму?Як визначити необхідне зниження рівня шуму?Як проводиться екранування джерел електромагнітних випромінювань?Як екрануються джерела випромінювання?Як здійснюється захист від ураження електричним струмом?Як проводиться розрахунок заземлення ?Методика розрахунку захисного заземленняЯк розрахувати занулення?Методика розрахунку зануленняЯк здійснюється обгрунтування категорії приміщень і будинків за вибухопожежною небезпекою?Як визначити категорії будинків за вибухопожежною і пожежною небезпекою?Яка послідовність розрахунку надлишкового тиску вибуху?Як розрахувати блискавкозахист?Загальні відомостіЯк розрахувати окремий стержневий блискавковідвід?Як розрахувати окремий тросовий блискавковідвід?
 
Наст >