Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


СТРУКТУРА ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО ОХОРОНИАтмосфера Землі, характеристика та джерела її забрудненняОзонові діри в атмосферіСмогКислотні дощіТютюновий димДжерела забруднення атмосфериСтан повітряного середовища та його охорона на УкраїніЛітосфера та її охоронаОхорона земельних ресурсів та ґрунтівГідросфера, характеристика та основні напрямки її охорониРаціональне використання та охорона водних ресурсівДжерела забруднення гідросфериЗабруднення і очищення водиАнтропогенний вплив на води Світового океануОхорона Земних надрБІОСФЕРА ТА ЇЇ МІСЦЕ В ЛЮДСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІРозвиток біосфери та її призначенняНоосфераЕкосистеми та їх роль в організації біосфериКласифікація екологічних систем, характерні риси окремих екосистемОсновні закономірності і вимоги екологіїВплив людської діяльності на навколишнє середовищеДемографічні проблеми УкраїниУрбанізація та її наслідкиВиди забруднення навколишнього середовища та напрямки його охорониСтан навколишнього середовища в УкраїніЗабруднення повітряного басейнуСтан земельного фондуВикористання та охорона надрВикористання та охорона водних ресурсівЯкісний стан лісівОрганізація водозабезпечення та очистки стічних водДжерела забруднення водиУмови скидання стічних вод в каналізацію та водоймищаСпособи очищення стічних водМеханічні способи очищення Фізико-механічні способи очищення стоків та води Хімічне очищення Фізико-хімічні методи очищення. Охорона атмосферного повітряДжерела забруднення атмосфериВизначення ступеню забруднення атмосфериМетоди та засоби очищення викидів в атмосферуЗабруднення земельних ресурсів та їх охорона і раціональне використанняОрганізація поводження з відходамиПромислові відходиПобутові відходиОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАУправління природокористуванням та правовий захист навколишнього середовищаОснови екологічного законодавстваЗаконодавчі функції органів управління природоохоронною діяльністюВиконавчі функції органів управління природоохоронною діяльністюЕкологічний моніторинг та система екологічної інформаціїІнформаційне забезпечення охорони навколишнього середовищаСтатистика водоспоживання та скидів стічних водОблік витрат на охорону природиЕкологічна експертиза та порядок її проведенняОрганізація проходження екологічної експертизиНауково-технічний прогрес і економіка природокористуванняЕкономіка природокористуванняОрганізація природоохоронної діяльності на підприємствіОчищення шкідливих викидів, скидів Усунення причин забрудненняГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАЕколого-економічні проблеми використання природних ресурсівГоспрозрахунковий механізм природокористування та охорони довкілляПорядок сплати збору за забруднення природного середовищаОблік платників збору ведуть органи державної податкової службиСтимулювання природоохоронної діяльностіПозабюджетні екологічні фонди та екологічне страхуванняЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВЕкономічна ефективність витрат на охорону та раціональне використання ресурсівЧистий економічний ефект природоохоронних заходів Еколого-економічні показники оцінки виробничих процесівПЛАНУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАЄдина система планів охорони навколишнього середовищаДовгостроковий план Середньостроковий план Короткострокові плани Річний планКонцепція економічного і соціального розвитку народного господарства Порядок розробки екологічних програмДержавні і регіональні програми Місцеві екологічні програми Національна екологічна мережа України Моделювання в розробці регіональних планів та програмПрограмно-цільовий метод планування природоохоронної діяльностіМІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТАМіжнародне співробітництво у галузі охорони довкілляСпівробітництво з Європейським Союзом (ЄС) Співробітництво з НАТО Двостороннє співробітництвоЕкологічна освітаІнформування громадськості та громадські рухиЕкологія (основні терміни)Охорона атмосфериОхорона гідросфериОрганізація природоохоронної діяльностіВідходи
 
Наст >