Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ Суть та визначення маркетингу Комплекс елементів маркетингу Принципи та функції маркетингової діяльності підприємства Види маркетингу Концепція маркетингового розвитку підприємства Суб'єкти маркетингу підприємства Внутрішні та зовнішні фактори маркетингу Стратегічний план маркетингу підприємства Процес внутрішнього стратегічного планування на підприємстві План маркетингової діяльності підприємства Результативність маркетингової діяльності підприємства Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Значення інформації в маркетингу Завдання і зміст маркетингових досліджень Методи проведення маркетингових досліджень Особливості проведення експлораторного дослідження Особливості проведення дескриптивного дослідження Особливості проведення каузального дослідження Кількісні методи маркетингових досліджень Види інформації. Маркетингові інформаційні системи Бенчмаркетинг як нова функція маркетингових досліджень РИНОК. СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ СПОЖИВАЧІВ Поняття ринку. Класифікація ринків Ринкові ситуації в маркетингу Основні концепції визначення попиту та етапи прийняття рішень щодо купівлі Ринковий попит та його суть Методи оцінки поточного попиту Метод оцінки перспективного попиту Визначення потенціалу та місткості ринку Сегментація ринку споживачів Фактори сегментації ринку споживачів Основні критерії вибору сегмента Моделі поведінки покупців на ринку Основні фактори, що впливають на поведінку покупців Процес прийняття рішень щодо покупки Моделі поведінки покупців на індустріальному ринку Процес прийняття рішень при купівлі на індустріальному ринку ТОВАР. ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА Товар. Види товару Етапи життєвого циклу товару Конкурентоспроможність товарів на ринку Оцінка ризику при впровадженні нового товару Процес планування нової продукції Інноваційна політика Позиціонування товару та асортиментна політика підприємства Товарні марки, класифікація товарних марок Основні функції товарного знака та переваги при використанні товарного знака Стратегія вибору і розробки марки товарів Основні вимоги до товарного знака, правила застосування товарного знака Упаковка та її функції Штрихове кодування Процес вибору упаковки Сервісне обслуговування ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЦІНОУТВОРЕННЯ Завдання підприємства та його цінова політика Види типів ринку та політика ціноутворення підприємств Класифікація цін, види цін Фактори, які визначають цінову в політику підприємства Ціна і попит Методи ціноутворення Встановлення ціни на новий товар Формування ціни на продукцію підприємства Етапи ціноутворення Види цінових стратегій Державна політика регулювання цін ТОВАРОРУХ, КАНАЛИ ТОВАРОРУХУ Функції та цілі товароруху Структура каналів товароруху Функції впливу на вибір каналів розподілу товарів Методи збуту продукції Характеристика комівояжерів Характеристика та вибір посередника Права та обов'язки збутових агентів Критерії вибору торгових посередників Основні етапи ефективного продажу товарів Види угод між виробником та посередником Проблеми товароруху Комплексна маркетингова програма збуту продукції підприємства ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА її РОЛЬ У ТОВАРНОМУ ОБІГУ Характеристика посередницької діяльності та її класифікація Суть та значення торгівлі Оптова торгівля, класифікація та види підприємств оптової торгівлі Основні функції оптової торгівлі Процедура вибору оптового торговця Роздрібна торгівля, її суть та функції Класифікація підприємств роздрібної торгівлі Послуги магазинів роздрібної торгівлі ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ, СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ , ПРОПАГАНДА, ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОДАЖ, РЕКЛАМА Функції просування товару Канали просування товарів Засоби стимулювання збуту Сутність поняття ФОПСТИЗ Просування товару та правовий захист споживачів Пабліситі (пропаганда товару) Мета, завдання та організація рекламної діяльності Етапи створення рекламних звернень Фактори впливу на вибір засобів поширення реклами Розподіл в часі передачі рекламних повідомлень Канали поширення реклами Результативність рекламних заходів . Популярність реклами Планування рекламної компанії підприємства
 
Наст >