Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЛОГІКА В СИСТЕМІ ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ СВІТУПізнавальна діяльність людини: принципи, структура, різновидиОб'єкт, предмет, метод науки логікиОсновні значення терміна "логіка" Об'єкт і предмет науки логікиМетоди науки логіки Історичний розвиток науки логіки. Виникнення різних типів логікиСучасний етап розвитку науки логікиМИСЛЕННЯ ТА МОВАПоняття "мислення", "розум", "інтелект"Зміст і форма мислення Мова як знакова системаСеміотична концепція мови Мова як репрезентант мисленняЛогіко-семантичний аналіз мовиЛогіко-семантичні та формально-логічні концепції істиниТРАДИЦІЙНА ЛОГІКАМова науки логікиТаблиця логічних символів Логічні операціїЗакони логікиЗакон тотожностіЗакон несуперечностіЗакон виключеного третьогоЗакон достатньої підставиЛогічні форми міркувань та операції над нимиПоняттяВисловлюванняУмовивідДоведення та спростуванняВиди доведеньСпособи спростування Правила доведення і спростування та логічні помилки під час їх порушення Запитання та відповідіВиди запитань Логічна характеристика відповіді ПарадоксиВиди парадоксів Типи парадоксів СИМВОЛІЧНА ЛОГІКАМеталогікаМетасимволи та метатерміни Формально-логічна система Структура формально-логічної системи Принципи побудови формально-логічних систем Особливості формально-логічних системКласична символічна логікаЛогіка висловлюваньРівносильні формули логіки висловлювань Відношення логічного слідування між формулами Металогічна оцінка логіки висловлюваньЛогіка предикатівРівносильні формули логіки предикатів Заперечення висловлювань з кванторами Відношення слідування в логіці предикатівЗакони логіки предикатівНекласична логікаБагатозначна логікаТризначна логікаМодальна логікаОсобливості побудови модальних системІнтерпретація модальних системАлетична логікаЕпістемічна логікаЛогіка існуванняПредмет практичної логікиЛогіка діїНорми як регулятиви практичних дійЖиттєві ситуації та їх логічна модельСитуація вибору та логіка прийняття рішенняЛОГІКА НАУКИПредмет логіки наукиМонізм і плюралізм - парадигми наукового мисленняЛогічна модель наукового пізнання та знанняОб'єкт дослідження сучасної науки Науковий термін Наукова мова як знакова система Перевірка гіпотези та теорії на істинністьАльтернативні теорії та паранесуперечлива логікаОбґрунтування підстав науки як мета логічна проблемаДИСКУРС ЯК ОБ'ЄКТ ЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУПоняття "дискурс"Феномен мовчання у дискурсіДискурс як об'єкт пізнанняСуперечка та її теоретико-ігрова модельЗастосування законів логіки в суперечкахВимоги до ведення суперечокТеоретико-ігрова модель суперечки Аргументація у дискурсіКласифікація методів аргументаціїРозуміння смислу промов і текстівЛогічна модель інтерпретації тексту
 
Наст >