Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


РОЗВИТОК І ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В СУСПІЛЬСТВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ у XX-XXI ст. ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ. ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬРИНКОВІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ у першій половині XX ст. (1914-1940-роки) Економічні наслідки Першої світової війни. Дезінтеграція міжнародної економіки. Посилення автаркічних процесівУповільнення економічного розвитку провідних індустріальних країн Європи та США в 1918-1928 рр.Світова економічна криза (1929-1933). Становлення різних систем макроекономічного регулюванняЗміст антикризових заходів полягав уРозвиток економіки Великої Британії у другій половині 1930-х років Економіка Франції в 1930-х роках та економічна політика уряду Народного фронту Основні напрями економічної політикиРозвиток неокласики. Теорії ринку недосконалої конкуренціїТеорія недосконалої конкуренції Теорія монополістичної конкуренції Виникнення кейнсіанства. Теоретична система Дж.М. КейнсаКейнсіанська революція Предмет економічної теорії Дж.М. Кейнса Основні теоретичні положення вчення Дж.М. Кейнса Теорія доходу, заощаджень та інвестицій Економічна програма Дж.М. Кейнса Зародження інституціонального напряму економічної думки як обґрунтування соціального контролю суспільства над економікоюСоціально-психологічний інституціоналізм Торстейна Веблена (1857-1929) Соціально-правовий інституціоналізм Джона Роджера Коммонса (1862-1945)Кон'юнктурно-статистичний (емпірично-прогностичний) інституціоналізм Веслі Клера Мітчелла (1874-1948) Особливості англійського інституціоналізмуІнституціоналізм 1920-1940-х років. Еволюційна теорія Й. Шумпетера. Виникнення соціологічної школи інституціоналізмуЕволюція американського інституціоналізму Методологія та історія економічного аналізу Теорія динамічного розвитку економіки Теорія ефективної конкуренції Теорія циклічності Концепція суспільного розвитку Соціологічна школа інституціоналізму Виникнення, сутність, методологічні засади та школи неолібералізмуНімецька школа неолібералізму, або ордолібералізму Фрайбурзька школа Економічний розвиток європейських країн і США в період Другої світової війни та її вплив на структуру господарстваЕкономіка США у роки Другої світової війни та відбудова господарстваНаслідки Другої світової війни для економіки Великої Британії Економіка Франції у період Другої світової війни та перші післявоєнні роки Економіка Німеччини в роки Другої світової війни ЕВОЛЮЦІЯ РИНКОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ у 50-80-х роках XX ст.Системоутворювальні фактори розвитку світової системи господарства та їх вплив на національні економікиЗагальні тенденції розвитку господарства та економічної думки суспільств Європейської цивілізаціїТрансформація та стабілізація фінансово-торговельної системиІнтернаціоналізація виробництва та інтеграція господарських систем. Дослідження проблем економічної інтеграціїВплив НТР на розвиток світового господарства та національні економіки. Інституціональні соціально-індустріальні технократичні теоріїКорпоратизація і транснаціоналізація економіки, їх висвітлення в економічній думціЕкономічна політика зростання. Теорії економічного зростанняЕкономічне зростання індустріальних ринкових систем країн Європейської цивілізації в 1950-1960-х рокахТеорії економічного зростання як особливий напрям економічної думкиПосткейнсіанство: витоки, методологія та змістОсобливості змішаних економічних систем індустріально розвинених країн світу. Теорії трансформації ринкової економікиФормування та сутність змішаної ринкової економікиТеорії системної трансформації капіталізмуНеоліберальні теорії модифікації ринкової економікиОсобливості змішаних економічних систем провідних країн світуЕкономічний розвиток у 1970 - середині 1980-х років. Антикризова політика в реформуванні господарств країн Західної Європи. Актуалізація неокласикиОсновні проблеми економічного розвитку 1970-1980-х роківНовий етап розвитку неокласичної економічної теоріїРеформи державного регулювання. Рейганоміка. ТетчеризмГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ТРАКТУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ (1914-1991 рр.)Господарство України у міжвоєнний період в умовах ринкової економіки (1914-1939 рр.)Вплив Першої світової війни на економіку УкраїниЕкономічні програми національних урядів України (Центральної ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР), їх реалізація в 1917-1921 рр.Економічний розвиток західноукраїнських земель в 1920-1930-х роках. Економічна думка українських суспільних діячівРозвиток радянської соціалістичної економіки в Україні та його відображення в економічній думціСтановлення радянської системи господарювання (грудень 1917 - березень 1921 р.). Зміст політики воєнного комунізму та її реалізація в Україні (1919-1921 рр.)Причини запровадження та зміст нової економічної політики, її реалізація в Україні (1921-1928). Початок соціалістичної індустріалізації народного господарстваСоціалістична індустріалізація господарства в 1928-1937 рр. в умовах становлення командно-адміністративної системи. Побудова соціалістичної економіки. Погляди економістів України на проблеми соціалістичних перетвореньПогляди економістів України на проблеми соціалістичних перетвореньРозвиток радянської соціалістичної економіки (1938-1965 рр.) та його відображення в економічній думці цього періодуРозвиток національної економіки в 1971-1985 рр.Спроби реформування соціалістичної економіки в 1985-1991 рр.Україна в народногосподарському комплексі СРСРФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ У СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (90-ті роки XX - початок XXI ст.)Глобалізація та інформаційне суспільствоГлобалізація як панівна тенденція сучасного періоду розвитку економіки та суспільстваАктуальні глобальні проблеми сучасностіОсновні теоретичні напрями дослідження глобалізаціїНауково-технічна революція кінця XX - початку XXI ст. та її вплив на світове й національні господарства. Інформаційне суспільство й нова економікаЗагальні тенденції розвитку сервісно-інформаційної економіки у країнах Європейської цивілізаціїСучасні економічні теоріїСтановлення нової парадигми економічної теорії в умовах інформаційної економіки (80-ті роки XX - початок XXI ст.)Теорії постіндустріалізму. Економічні погляди М. Кастельса як провідного теоретика інформаційної ериНове (новітнє) кейнсіанствоЕволюція моделей економічного зростання у 90-х роках XX - на початку XXI ст.Сучасний інституціоналізм та зростання його значення під впливом змін у господарській практиціХарактеристика сучасного інституціоналізму: методологічні особливості та структураОсновні теорії сучасного інституціоналізмуЕКОНОМІКА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИФормування основ національної системи господарства (1991-1999 рр.)Стабілізація ринкової трансформації економіки України-2004pp. - етап стабілізації та економічного зростанняСтруктурні зрушення в національному господарстві впродовж 1990-2004 рр У 2005 р. розпочався п'ятий етап економічного реформування Шостий етап розпочався на початку 2008 р. і триває до нині. Україна у світовій економічній кризі Місце та перспективи України у світовій економіці
 
Наст >