Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕНаціональна економіка: сутність, структура, механізми функціонування та цілі розвиткуТипи та моделі національних економікСуб'єкти економічної діяльностіОсобливості трансформації та розвитку національної економіки в УкраїніЕкономічна безпека держави. Показники оцінки її рівняЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ ТА БАЗИСНІ ІНСТИТУТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИОсновні економічні теорії функціонування національної економіки, їх сутність і змістТеорії структурних трансформацій національної економікиІнституціональні теорії розвиткуОцінка ефективності функціонування конкурентної ринкової економіки за теорією Л. ВальрасаТеорії державного регулювання національної економікиБазисні економічні інститути функціонування національної економікиТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ ТА СОЦІАЛЬНО-РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИТеорії суспільного добробуту - складова соціально-ринкової економікиКонцептуальні підходи до проблеми справедливостіТеоретичні основи розбудови соціально-ринкової економікиКонцепції ефективності конкурентної ринкової економікиЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИЕкономічний потенціал національної економіки: структура та особливостіХарактеристика основних складових економічного потенціалуПриродно-ресурсний потенціал країни, економічна оцінка та напрями його раціонального використанняВиробничо-технологічний потенціал країни. Оцінка ефективності його використанняТрудовий потенціал: склад, структура, показники розвиткуОсновні складові та характеристика науково-технічного потенціалу УкраїниІнвестиційний потенціал країни, його економічний зміст і особливості формуванняНаціональне багатство як складова економічного потенціалу країниІНТЕГРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИПоказники оцінювання результатів функціонування національної економікиСистема національних рахунків та принципи її побудовиМетодологія міжнародних зіставлень показників системи національного рахівництва у контексті порівняння рівня розвитку національних економікІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИОсновні аспекти вияву ролі інститутів у розвитку економікиІнституціональне середовище розвитку економікиХарактеристика основних інституціональних чинників функціонування національної економікиФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУСутність ринкової інфраструктури та її роль у ринковій економіціЕлементи інфраструктури ринку та основні принципи їх функціонуванняПріоритети розвитку ринкової інфраструктури національного ринку в умовах глобалізаціїДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИДержавне управління економікою: функції, принципиТеоретичні основи державного регулювання економікиМетоди державного регулювання економікиМеханізм фінансово-бюджетного і грошово-кредитного регулювання економікиДержавне регулювання цін та інфляціїМеханізм державної підтримки підприємницької діяльностіДержавне регулювання розвитку промислового виробництваДержавне регулювання агропромислового виробництваДержавне регулювання транспортної системиМеханізм управління державним сектором економікиДержавне регулювання суспільного сектору сфери послугМеханізм державного регулювання розвитку науки, техніки та інноваційної діяльностіСоціальна політика та державне регулювання рівня життя населенняДержавне регулювання ринку праціДержавне регулювання природоохоронної діяльностіРегіональна економічна політика: державне регулювання розвитку регіонівПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОГРАМУВАННЯ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИПрогнозування розвитку національної економікиСутність та завдання прогнозування національної економікиОцінка та вибір методів прогнозування, їх характеристика. Методи оцінки результатів прогнозуванняОрганізація державного прогнозування в УкраїніПрограмування національної економікиСутність та завдання програмування, види цільових комплексних програмМеханізм розроблення та реалізації цільових комплексних програмМакроекономічне планування розвитку національної економікиСТРУКТУРНА ПОЛІТИКА ТА СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИХарактеристика структурних змін в національній економіці. Вимірювання структурного ефектуЦілі та завдання структурної політики держави. Механізм структурної корекції національної економікиСтимулювання інвестиційної діяльності як умова забезпечення ефективності структурної перебудови національної економікиПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІЕкономічне зростання: визначення, фактори, джерела, типи значення в розвитку національної економікиМоделі економічного зростанняПотенціал економічного зростання національної економіки. Часткові та узагальнюючі показники економічного зростанняМакроекономічна політика стимулювання економічного зростання: стратегії та пріоритети економічного зростанняПоказники ефективності розвитку та зростання національної економікиНАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: МІСЦЕ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВОВлив глобалізації на розвиток національної економіки. Адаптація національної економіки до глобальних змінФорми і методи інтеграції національної економіки у світове господарствоМеханізм зовнішньоекономічних зв'язків УкраїниДержавне регулювання зовнішньоекономічної діяльностіДержавне регулювання валютних операцій та кредитно-розрахункових відносинБоргова криза і стратегія управління зовнішньою заборгованістюКонкурентоспроможність національної економіки у світовому господарстві: суть та основні підходи до оцінювання
 
Наст >