Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Теоретичні основи цивільного процесуального права Цивільне процесуальне право України як галузь права Предмет і система цивільного процесуального права Метод цивільного процесуального права Джерела цивільного процесуального права Дія цивільних процесуальних норм Цивільне процесуальне право як наука і навчальна дисципліна. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права Принципи цивільного процесуального права Поняття та система принципів цивільного процесуального права Застосування загальноправових принципів у цивільному процесі Міжгалузеві принципи, що властиві правосуддю в ціломуЗдійснення правосуддя виключно судамиПринцип незалежності суддів і підкорення їх лише законуРівність усіх учасників цивільного процесу перед законом і судом Гласність і відкритість цивільного процесуЗмагальність сторінЗабезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень судуОбов'язковість судових рішеньПринцип здійснення судочинства державною мовою Цивільні процесуальні правовідносини Поняття цивільних процесуальних правовідносин Передумови і підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин Зміст, об'єкт та суб'єкти цивільних процесуальних правовідносинСуб'єкти цивільних процесуальних правовідносин Загальні положення цивільного процесу Особи, які беруть участь у справі. Сторони у цивільному процесі Поняття осіб, які беруть участь у справі. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов'язки Процесуальна співучасть Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів Процесуальне правонаступництво Треті особи у цивільному процесі Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору Участь у цивільному процесі органів і осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб Суб'єкти та форми участі у цивільному процесі Участь прокурора в цивільному процесі Участь у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб як захисників прав, свобод та інтересів інших осіб Представництво у цивільному процесі Поняття представництва у цивільному процесі Процесуальне становище представника у цивільному процесіПовноваження представника в суді Підстави виникнення представництва у цивільному процесі. Види представництва у цивільному процесіОсобливості необхідного (законного) представництваОсобливості добровільного представництва Документи, що посвідчують повноваження представників Інші учасники цивільного процесу Поняття "інших учасників процесу" Особи, які допомагають при розгляді та вирішенні цивільної справи по суті Особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесуСекретар судового засідання Судовий розпорядник Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ Поняття юрисдикції та її види Підсудність та її види Докази Судове доказування: поняття, предмет, етапи. Обов'язок доказування і подання доказів. Підстави звільнення від доказування Судові докази: поняття і види. Належність та допустимість доказів Оцінка доказів. Забезпечення доказів Види засобів доказуванняРечові доказиВисновок експерта Процесуальні строки Поняття, значення і види процесуальних строків Обчислення, поновлення і продовження процесуальних строків Судові виклики і повідомлення Судові повістки Зміст судової повістки і оголошення про виклик до суду Порядок вручення судових повісток Судові витрати Поняття та види судових витрат. Судовий збір Витрати, пов'язані з розглядом судової справи Відстрочення і розстрочення судових витрат, зменшення розміру та повернення судових витрат Заходи процесуального примусу Поняття, підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. Види заходів процесуального примусу Попередження і видалення із залу судового засідання Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом. Привід свідкаПривід свідка Провадження у суді першої інстанціїПідрозділ І. Наказне провадження Судовий наказ Поняття, правова природа та особливості інституту наказного провадження Стадії наказного провадженняВідкриття наказного провадження. Скасування судового наказу. Підрозділ II. Позовне провадження Позов Поняття позову Елементи позову Види позовів Право на позов Об'єднання і роз'єднання позовів Захист інтересів відповідача Відмова від позову і визнання позову. Мирова угода сторін Забезпечення позовуВиди забезпечення позову Розгляд заяви про забезпечення позову Відкриття провадження у справі Відкриття провадження у справі Позовна заява і заява про відкриття провадження у справах наказного і окремого провадження Правові наслідки відкриття провадження у цивільній справі Провадження у справі до судового розгляду Поняття, мета та завдання провадження у справі до судового розгляду Процесуальний порядок провадження у справі до судового розгляду Судовий розгляд Поняття та суть судового розгляду. Строки судового розгляду. Головуючий у судовому засіданні Порядок розгляду справи Зупинення провадження у справі, його відновлення Закриття провадження у справі та залишення заяви без розгляду Фіксування судового процесу Судові рішення Поняття та види судових рішень Рішення суду: зміст і вимоги до нього Негайне виконання рішення суду, забезпечення його виконання Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні. Додаткове рішення. Роз'яснення рішення суду Законна сила судового рішення Ухвали суду першої інстанції та їх законна силаЗаконна сила ухвал суду Окремі ухвали суду Заочний розгляд справи Поняття та особливості заочного розгляду цивільної справи Порядок подання та розгляду заяви про перегляд заочного рішення Окреме провадження Загальні положення Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою Розгляд судом справ про усиновлення Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення Розгляд справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку Розгляд судом справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб Перегляд судових рішень Апеляційне провадження Суть та значення апеляційного провадження в цивільному судочинстві. Модель апеляції Право апеляційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації Прийняття апеляційної скарги до розгляду і підготовка розгляду справи апеляційним судом Розгляд справи судом апеляційної інстанції Повноваження суду апеляційної інстанції Ухвали та рішення апеляційного суду Касаційне провадження Суть та значення касаційного провадження Право касаційного оскарження і процесуальний порядок його реалізації Прийняття касаційної скарги до розгляду, підготовка до розгляду справи та розгляд касаційної скарги судом касаційної інстанції Повноваження суду касаційної інстанції Ухвали та рішення суду касаційної інстанції Перегляд судових рішень Верховним Судом України Загальна характеристика і підстави перегляду судових рішень у цивільних справах Верховним Судом України Подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України Процесуальні особливості перегляду судових рішень Верховним Судом України Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами Поняття, суть та значення перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами Підстави перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами Процесуальний порядок перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами Участь суду у виконанні судових рішень Звернення судових рішень до виконання Виконавчі документи Мирова угода в процесі виконання. Зміна та встановлення способу і порядку виконання рішення суду Поворот виконання рішення суду Судовий контроль за виконанням судових рішень Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. Провадження у справах за участю іноземних осіб Поняття визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню Цивільне процесуальне становище іноземних осіб Позови до іноземних держав та міжнародних організацій. Дипломатичний імунітет Підсудність судам України цивільних справ у спорах, в яких беруть участь іноземці Третейське судочинство Поняття та суть третейського судочинства. Види третейських судів Загальні умови третейського розгляду справи Порядок третейського розгляду і вирішення справи
 
Наст >