Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА Поняття міжнародного права Особливості міжнародного права Відмінність за суб'єктами правовідносин. Відмінність за об'єктами правовідносин. Особливості нормотворення. Особливості реалізації (виконання) нори права. Функції міжнародного права Природа юридично обов'язкової сили міжнародного права Співвідношення міжнародного і національного права ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ЙОГО НАУКИ Історичні аспекти в дослідженні міжнародного права Докласичне міжнародне право Стародавнє міжнародне право Середньовічне міжнародне право Класичне міжнародне право Сучасне міжнародне право Історія міжнародно-правової діяльності та науки міжнародного права в Україні Міжнародно-правова діяльність Київської Русі Міжнародно-правова діяльність Галицько-Волинського князівства Наука міжнародного права в Україні НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА Поняття, особливості та структура норм міжнародного права Види норм міжнародного права Кодифікація норм міжнародного права та їх прогресивний розвиток Імплементація норм міжнародного права ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА Поняття, ознаки та суть основних принципів міжнародного права Принцип незастосування сили або погрози силою Принцип мирного вирішення міжнародних спорів Принцип суверенної рівності держав Принцип невтручання у внутрішні справи Принцип територіальної цілісності Принцип непорушності кордонів Принцип поваги прав і основних свобод людини Принцип рівноправності та самовизначення народів Принцип співробітництва Принцип добросовісного виконання зобов'язань за міжнародним правом СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА Поняття суб'єкта міжнародного права Держава - основний суб'єкт міжнародного права Міжнародна правосуб'єктність народів та націй, що борються за незалежністьАрабський народ Палестини. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних організацій Міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень Міжнародна правосуб'єктність інших учасників міжнародних відносинФізичні особи. Юридичні особи. Визнання в міжнародному праві Правонаступництво в міжнародному правіПравонаступництво щодо міжнародних договорів. Правонаступництво щодо державної власності, державних боргів та державних архівів. Поняття та види джерел міжнародного права Міжнародний договір - головне джерело сучасного міжнародного права Міжнародний звичай Загальні принципи права Судові рішення і доктрина міжнародного права Інші можливі джерела міжнародного права ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Загальна характеристика міжнародно-правової відповідальності. Міжнародно-правові відносини відповідальності. Юридичні підстави міжнародно-правової відповідальності Міжнародне протиправне діяння як фактична підстава міжнародно-правової відповідальності Види міжнародних правопорушеньОдноактні та триваючі міжнародно-протиправні діянняСкладні правопорушенняСерйозні порушення міжнародно-правових зобов'язань, що випливають з імперативних норм загального міжнародного права Обставини, що виключають міжнародну протиправність Реалізація міжнародно-правової відповідальності Особливості відповідальності міжнародних організацій Санкції та контрзаходи Відповідальність суб'єктів міжнародного права за шкідливі наслідки дій, не заборонених міжнародним правом НАСЕЛЕННЯ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО Поняття населення в міжнародному праві Міжнародно-правові питання громадянстваНабуття громадянстваПрипинення громадянства Правовий статус іноземців Правовий статус осіб без громадянства Особливості правового статусу осіб, що володіють множинним громадянством Міжнародно-правовий статус прав біженців Генеральна Асамблея ООН Рада ООН з прав людини Комісія ООН з питань становища жінок Комітет з прав людини Комітет з ліквідації расової дискримінації Комітет з прав дитини Комітет проти катувань (тортур) Верховний комісар ООН з прав людини МИРНЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ Поняття та види міжнародних спорівМіжнародні спори можна поділити на види Система мирних засобів вирішення спорів Механізми вирішення спорів міжнародних організацій ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ Поняття права міжнародних договорів Сторони в міжнародних договорах Укладення міжнародних договорів Дія міжнародного договору Умови дійсності та недійсності міжнародного договору Припинення договорів і призупинення їх дії МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ Становлення системи міжнародного захисту прав людини Поняття та зміст міжнародно-правового захисту прав людини Кодифікація міжнародного права прав людини Класифікація основних прав і свобод людини Механізми міжнародного контролю у сфері забезпечення прав і свобод людини Механізм ООН у сфері захисту прав людини. Регіональні системи захисту прав людини. ПРАВО ЗОВНІШНІХ ВІДНОСИН Поняття і система права зовнішніх зносин Дипломатичне правоДипломатичний імунітет гарантує: Право спеціальних місій Консульське право Дипломатичне право міжнародних організацій ТЕРИТОРІЯ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО Поняття і види територій у міжнародному праві Юридична природа та склад державної території Державні кордони Правові підстави зміни державної території Правовий режим використання міжнародних рік Міжнародно-правовий режим Арктики і Антарктики МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО Поняття і головні риси міжнародного морського права Морські простори, що знаходяться під суверенітетом та юрисдикцією прибережної держави Внутрішні морські води Територіальне море Прилегла зона Виключна економічна зона Континентальний шельф Міжнародно-правовий режим відкритого моря Інші морські простори Міжнародні протоки та канали Міжнародний район морського дна Міжнародний інституційний механізм у галузі мореплавства й експлуатації морських просторів Світового океану Міжнародна морська організація Міжнародний орган з морського дна Міжнародний трибунал ООН з морського права МІЖНАРОДНЕ ПОВІТРЯНЕ ПРАВО Поняття, джерела та принципи міжнародного повітряного права Правовий режим повітряного простору Безпека цивільної авіації та відповідальність у міжнародному повітряному праві Міжнародні організації в галузі цивільної авіації МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО Поняття, джерела та суб'єкти міжнародного космічного права Міжнародно-правовий режим космічного простору та небесних тіл Міжнародно-правовий статус космічних об'єктів Правовий режим космонавтів Відповідальність у міжнародному космічному праві ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Поняття галузі права міжнародних організацій та її джерела Поняття та ознаки міжнародної міждержавної організації Класифікація міжнародних міждержавних організацій Внутрішньо-організаційний механізм (ВОМ). Класифікація органів міжнародної організації Акти міжнародної організації Організація Об'єднаних Націй (ООН)Генеральна Асамблея (ГА) ООНРада Безпеки (РБ) ООН Економічна та Соціальна Рада (ЕКОСОР)Рада по опіці Міжнародний суд (МС) ООН (в оригіналі Статуту ООН англійською мовою - Суд справедливості) Рада Європи МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО Загальна характеристика міжнародного кримінального права та його місце в системі міжнародного права Поняття міжнародних злочинівГеноцидЗлочини проти людстваВоєнні злочиниАгресія Міжнародні кримінальні суди і трибунали та їх юрисдикція Міжнародний організаційно-правовий механізм боротьби зі злочинністю Екстрадиція у міжнародному кримінальному праві ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ Поняття права міжнародної безпеки Поняття та ознаки системи колективної безпеки і системи колективної самооборони Універсальна система колективної безпеки в рамках ООН Регіональні системи колективної безпеки Правове регулювання індивідуального застосування сили Правове регулювання роззброєння та обмеження озброєнь МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО Поняття міжнародного гуманітарного права, його принципи та джерела Поняття війни та збройного конфлікту Сторони та учасники збройного конфлікту Міжнародно-правовий захист жертв війни Засоби та методи ведення війни Нейтралітет під час війни МІЖНАРОДНЕ ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Поняття, предмет і джерела міжнародного права навколишнього середовища Формування міжнародного права навколишнього середовища Принципи міжнародного права навколишнього середовища Міжнародно-правове регулювання подолання глобальних екологічних проблем Міжнародні організації та установи, що діють у сфері охорони навколишнього середовищаІнші міжнародні міжурядові організації та установиЮНЕСКОФАОВООЗВМОІМОЄЕК ООНМАГАТЕРада ЄвропиМіжнародні неурядові організаціїМіжнародний союз збереження природи (МСОП) Всесвітній фонд природи Грінпіс МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО Поняття, предмет та система міжнародного економічного права Джерела міжнародного економічного права Принципи міжнародного економічного права Суб'єкти міжнародного економічного права Основні галузі міжнародного економічного права
 
Наст >