Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Загальні положення цивільного права Вступ до цивільного права Поняття цивільного права Предмет та метод цивільного праваМетод цивільного права Функції цивільного права Визначення поняття цивільного права та його система Принципи цивільного права Система принципів цивільного права Зміст принципів справедливості, добросовісності й розумності в цивільному праві Принцип свободи в цивільному праві України Принцип неприпустимості зловживання правом Принцип моральності в цивільному праві Джерела цивільного права Загальна характеристика цивільного законодавства Структурна побудова цк україни та його норм Характеристика окремих джерел цивільного праваМіжнародні договори - джерело цивільного праваКолізійні норми та звичаї як джерело договірного праваДоговір як джерело договірного права Судова практика як джерело договірного права Цивільне право як наука і навчальна дисципліна Поняття цивілістики, її місце в правознавстві Предмет і завдання науки цивільного права Методологія науки цивільного права Розвиток науки цивільного права Сучасна українська наука цивільного права Цивільне право як навчальна дисципліна Цивільне (приватне) право зарубіжних країн Інтеграція України в європейський та світовий правовий простір Загальна характеристика приватного права зарубіжних країн Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн Цивільне правовідношення Цивільні правовідносини Поняття і особливості цивільних правовідносин Суб'єкти і об'єкти цивільних правовідносин Зміст цивільних правовідносин Види цивільних правовідносин Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків Поняття і взаємозв'язок здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків Об'єктивні й суб'єктивні умови здійснення суб'єктивного цивільного права Порядок здійснення суб'єктивних цивільних прав Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав. Зловживання правом Порядок виконання суб'єктивних цивільних обов'язків Загальні правові засади захисту цивільних прав та інтересів Поняття та підстави захисту цивільних прав та інтересів Форми та способи захисту цивільних прав та інтересів Поняття збитків та обсяг їх відшкодування у цивільному праві Відшкодування моральної (немайнової) шкоди як спосіб захисту цивільних прав Цивільно-правова відповідальність як спосіб захисту цивільних прав та інтересів Об'єкти цивільних прав Поняття об'єкта цивільних прав Речі. МайноПоняття речіНерухомі та рухомі речі Державна реєстрація прав на нерухомістьРечі подільні та неподільні Речі, визначені індивідуальними або родовими ознакамиРечі споживні та неспоживніГоловна річ і приналежністьСкладові частини речіСкладні речіПродукція, плоди та доходиМайноПідприємство як єдиний майновий комплексГроші (грошові кошти)Валютні цінностіМайнові праваРезультати робіт та послугиРезультати інтелектуальної, творчої діяльності Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав Результати інтелектуальної, творчої діяльності Інформація Особисті немайнові блага Цінні папери як об'єкти цивільних прав Поняття та ознаки цінних паперів Окремі види цінних паперівПраво на отримання дивідендів Право на отримання частини майна товариства у випадку його ліквідації (ліквідаційна квота) Право на розпорядження акціями Право на управління товариством Право на отримання інформації про діяльність товариства Право на укладення договору з незалежним аудитором та проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства. Сертифікати ФОН (фонду операцій з нерухомістю) Фізична особа як суб'єкт цивільного права Поняття фізичної особиІм'я фізичної особиВікСімейний станСтатьСтан здоров'я Правоздатність фізичної особиМомент виникнення та припинення правоздатності Цивільна дієздатність фізичної особиПоняття дієздатностіВиди дієздатностіПовна цивільна дієздатністьЧасткова цивільна дієздатністьНеповна цивільна дієздатністьОбмежена цивільна дієздатністьВизнання фізичної особи недієздатною Фізична особа-підприємець Правові підстави здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особиПорядок державної реєстрації фізичної особи як підприємця Правовий статус фізичної особи-підприємця Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця Припинення діяльності фізичної особи як підприємця Визнання особи безвісно відсутньою та оголошення померлою Визнання фізичної особи безвісно відсутньою Оголошення фізичної особи померлою Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою Опіка та піклування Загальна характеристика опіки та піклування Встановлення опіки та піклуванняВстановлення опіки та піклування судомВстановлення опіки та піклування органом опіки та піклуванняПризначення опікуна або піклувальникаОпіка або піклування над фізичною особою, яка перебуває у спеціальному закладі Права й обов'язки опікуна, піклувальника Припинення опіки та піклування Юридичні особи Поняття та ознаки юридичної особи Правоздатність юридичної особи Порядок виникнення і припинення юридичних осібПорядок виникнення юридичних осібПорядок припинення юридичних осіб Види юридичних осіб Юридична особа у зарубіжних правопорядках Поняття, ознаки та порядок виникнення юридичних осіб у зарубіжних правопорядках Класифікація юридичних осіб у праві зарубіжних держав Правовий статус об'єднань юридичних осіб та транснаціональних корпорацій Повне товариство Поняття повного товариства Правовий статус учасників повного товариства та його припинення Командитне товариство Поняття та створення командитного товариства Правовий статус учасників командитного товариства та його припинення Товариство з обмеженою відповідальністю Поняття товариства з обмеженою відповідальністю, порядок його створення Статут ТОВ Припинення участі у TOB Управління TOB Акціонерне товариство Законодавство про акціонерні товариства, їх правові ознаки та порядок створення Майно акціонерного товариства Управління акціонерним товариством Виробничий кооператив Поняття та юридичні ознаки виробничого кооперативу Порядок створення виробничого кооперативу Членство у виробничому кооперативі Майно виробничого кооперативу Управління виробничим кооперативом Непідприємницькі товариства Правове становище непідприємницьких товариств за законодавством України Правове становище окремих видів непідприємницьких товариств Створення непідприємницьких товариств Учасники непідприємницького товариства Установчі документи та органи управління непідприємницьких товариствЗагальні збори (з'їзд, конференція)Наглядова рада Виконавчі органи непідприємницької організаціїКонтрольно-ревізійний органВиконавчий апарат Власність непідприємницьких товариствДжерела формування майна споживчого кооперативуПідприємницька діяльність непідприємницьких товариств Загальний порядок припинення діяльності непідприємницьких товариств Особливості розпорядження майном непідприємницького товариства, що припинило свою діяльність Участь держави, автономної республіки крим, територіальних громад у цивільних правовідносинах Загальні положення щодо участі держави у цивільних правовідносинах Загальні положення щодо участі автономної республіки крим та територіальних громад у цивільних правовідносинахОсобливості участі Автономної Республіки Крим у цивільних відносинах Особливості участі територіальних громад у цивільних відносинах Органи державної влади, територіальних громад як органи публічно-правових утворень Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громадЗагальні положення щодо відповідальності публічно-правових утвореньОсобливості відповідальності публічно-правових утворень за завдану шкоду Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин Поняття юридичних фактів Класифікація юридичних фактів Правочини Загальні положення про правочини Підстави та умови недійсності правочинів Правові наслідки недійсності договору Представництво. Довіреність Поняття представництваПредмет представництваПідстави представництваСуб'єкти представництваСтруктура правовідносин представництваСфера дії представництва Правова природа інституту представництва Види представництва Здійснення представництваОбсяг повноважень та обмеження представництваПравові наслідки вчинення правочину представникомПередорученняПравова природа та зміст повноважень представникаВчинення правочинів з перевищенням повноважень Представництво за довіреністюПоняття та підстави представництва за довіреністюФорма довіреностіДовіреність юридичної особиСтрок довіреностіПрипинення представництва за довіреністюСкасування довіреності Строки (терміни). Позовна давність Поняття та значення строків (термінів) у цивільному праві Види цивільно-правових строків (термінів) Позовна давність Особисті немайнові права фізичних осіб Загальна характеристика особистих немайнових відносин за участю фізичних осіб Поняття та види особистих немайнових прав, межі їх здійснення Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи Захист особистих немайнових прав фізичної особи Право власності та інші речові права Загальна характеристика права власності Поняття власності та права власності Право власності в об'єктивному і суб'єктивному значеннях Розвиток інституту права власності та інших речових прав Елементи права власності за цивільним законодавствомОб'єкти права власності Виникнення та припинення права власності Виникнення права власності Непорушність - визначальний принцип інституту права власності Підстави та способи припинення права власності Окремі способи припинення права власності на майноВідмова від права власностіПрипинення права власності особи на майно, яке не може їй належати, в разі ухвалення законуПрипинення права власності внаслідок знищення майнаВикуп земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністюПрипинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщенеВикуп пам'ятки історії та культуриРеквізиціяКонфіскація Право довірчої власності Еволюція інституту довірчої власності в цивільному праві України Поняття довірчої власності в цивільному праві України Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України Право власності на землю в Україні Загальні положення Право приватної власності на землю Право комунальної власності на землю Право державної власності на землю Право спільної власності на землю Право власності на житло Поняття та ознаки житла як об'єкта права власності Права та обов'язки власників житла Право спільної власності Поняття права спільної власності Право спільної часткової власності Право спільної сумісної власності Захист права власності Поняття цивільно-правового захисту права власності Основні цивільно-правові способи захисту права власності Загальна характеристика окремих способів захисту права власностіВіндикаційний позовНегаторний позовПозов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту)Визнання права власностіЗахист права спільної власностіВизнання незаконним правового акта, яким порушується право власностіЗахист права власності за позовами про визнання правочинів недійсними Зобов'язально-правові засоби захисту права власності Загальна характеристика речових прав на чуже майно Поняття та види речових прав на чуже майно Право володіння чужим майном Право користування чужим майном (сервітут) Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) Право інтелектуальної власності Загальна характеристика права інтелектуальної власності Поняття творчої діяльності і права інтелектуальної власності Об'єкти і суб'єкти права інтелектуальної власності Підстави та момент виникнення прав інтелектуальної власності Цивільно-правові договори та судова практика у сфері права інтелектуальної власності Строк чинності прав інтелектуальної власності та їх види Зміст права інтелектуальної власності та здійснення суб'єктивних прав Правові наслідки порушення прав інтелектуальної власності Авторське право та суміжні права Поняття авторського права на твір та джерела авторського права Об'єкти та суб'єкти авторських прав Виникнення і строки чинності авторських прав Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі Поняття та особливості суміжних прав Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок Загальні положення про винахід та корисну модель, їх правова охоронаВинаходи та корисні моделі Загальні положення про промисловий зразок та його правова охоронаУмови правової охорониСуб'єкти права інтелектуальної власності на промисловий зразок та права, які пов'язані з патентом Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг Загальні положення про засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послугПоняття та ознаки засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послугОсобливості прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізаціїТенденції правової охорони засобів індивідуалізації Право на комерційне найменування Право на торговельну маркуПоняття та види торговельних марокСуб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну маркуНабуття прав інтелектуальної власності на торговельну маркуЗміст майнових прав інтелектуальної власності на торговельну маркуПраво попереднього користувачаПрипинення правової охорони торговельної марки Право на географічне зазначенняПоняття та ознаки географічних зазначеньСуб'єкти права інтелектуальної власності на географічні зазначенняНабуття прав на географічне зазначення Зміст прав інтелектуальної власності на географічне зазначенняПрипинення правової охорони географічних зазначень Правова охорона інших засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послугПравова охорона комерційних позначеньПравова охорона доменних імен Право інтелектуальної власності на наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, селекційні досягнення та інші об'єкти інтелектуальної власності Право на наукові відкриттяПоняття та умови правової охорони наукового відкриттяСуб'єкти права інтелектуальної власності на наукове відкриттяЗміст права інтелектуальної власності на наукове відкриттяНабуття прав інтелектуальної власності на наукове відкриття Право на раціоналізаторську пропозиціюПоняття та умови охороноздатності раціоналізаторських пропозиційСуб'єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозиціюОформлення прав на раціоналізаторську пропозиціюПрава інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію Право на компонування інтегральної мікросхемиПоняття та умови охороноздатності компонування інтегральної мікросхемиНабуття прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхемиСуб'єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхемиМайнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхемиСтрок чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми Право попереднього користувача на компонування інтегральної мікросхемиПрипинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми Право на селекційні досягненняПраво інтелектуальної власності на сорти рослинПоняття та умови охороноздатності сортів рослинСуб'єкти права інтелектуальної власності на сорти рослинОформлення прав на селекційні досягнення у галузі рослинництваЗміст прав інтелектуальної власності на сорти рослинПраво інтелектуальної власності на породи тварин Право на комерційну таємницюПоняття та ознаки комерційної таємниціСуб'єкти права на комерційну таємницюЗміст прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю
 
Наст >