Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ПІДПРИЄМСТВО В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯПідприємство як суб'єкт господарюванняНормативна базаПоняття підприємства, цілі та напрямки його діяльностіПравові основи функціонування підприємств. Порядок їх створення та реєстраціїКласифікація підприємств та їхніх об'єднаньЗовнішнє середовище господарювання підприємствУправління підприємствомНормативна базаСутність і функції процесу управлінняПлануванняМотиваціяМетоди і моделі управлінняОрганізаційні структури управління підприємствомТипи організаційних структур управління підприємствомОргани управління підприємств різних організаційно-правових форм. ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВАОсновні засобиНормативна базаПоняття, класифікація і структура основних засобів підприємстваМетоди оцінки основних засобівАмортизація основних засобів. Формування амортизаційної політики підприємстваРівномірна системаХарактеристика процесу відтворення основних засобів. Лізинг як форма оновлення основних засобівОсновні види лізингуОцінка ефективності використання основних засобів. Напрямки підвищення ефективності їх використанняНапрями підвищення ефективності використання основних засобів підприємстваОборотні коштиНормативна базаПоняття, склад і структура оборотних коштів підприємства. Джерела їх формуванняМетоди оцінки оборотних коштів на момент визнання їх активамиДжерела формування оборотних коштівХарактеристика процесу обертанняФормування політики управління запасами. Нормування оборотних коштів. Методи оцінки запасівМетоди оцінки запасів на момент передачі у виробництво та продажуМетод оцінки за собівартістю перших за часом надходжень запасів (ФІФО - "first in - first out")Метод оцінки за собівартістю останніх за часом надходжень (ЛІФО - "last in - first out" )Проблема прискорення обертання оборотних коштів та шляхи її вирішенняНапрямки прискорення обертання оборотних коштівПерсонал і продуктивність праціНормативна базаХарактеристика персоналу підприємства. Система управління персоналомКласифікація персоналуАналіз ефективності використання персоналу. Продуктивність праці: сутність та значення її підвищенняПоказники і методи визначення продуктивності праціПоказники продуктивності праціМетоди визначення продуктивності праціЧинники зростання продуктивності праці на підприємствіЧинники зростання продуктивності праці на підприємствіНематеріальні активиНормативна базаПоняття і класифікація нематеріальних активівПрава на об'єкти промислової власностіПрава на об'єкти, які охороняються авторським і суміжними правамиІнші права власності та користуванняМетоди оцінки нематеріальних активівРеалізація права власності на нематеріальні ресурсиСистема компенсації вартості нематеріальних активівІнвестиційні ресурсиНормативна базаПоняття і класифікація інвестиційОцінка фінансових інвестицій при визнанні їх активамиЕкономічна оцінка доцільності інвестуванняРозрахунок базових показників для дисконтних моделейІнвестиційні ресурсиІнвестиційні проекти підприємстваРЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАПродукція промислового підприємстваНормативна базаПоняття продукції підприємства. Класифікація продуктів за ступенем готовності. Вартісні показники обсягу виробництва.Вартісні показники обсягу виробництва. Виробнича програма підприємства та її економічне обґрунтування. Маркетингова діяльність підприємстваРозрахунок потужності підприємства, в якому встановлені печі АЦХ-21, АЦХ-22 і АЦХ-53. Аналіз можливостей ринку. Вибір цільових ринків. Розроблення комплексу маркетингу. Упровадження в життя маркетингових розробок. Контроль за виконанням рішень маркетингу. Якість і конкурентоспроможність продукціїВиди стандартів та інших нормативних документів у галузі стандартизації. Міжнародні стандарти ISOВитрати і ціни на продукціюНормативна базаПоняття "витрати підприємства". Економічна сутність собівартості продукціїСтруктурування поточних витрат за функціональною ознакою. Визнання валових витрат у податковому обліку. Класифікація операційних витратГрупування операційних витрат за однорідними економічними елементамиГрупування витрат на виробництво продукції за статтями калькуляціїМетодика розрахунку основних статей калькуляції. Методи калькулювання собівартості продукції. Комбінований. Проблема економії поточних витрат підприємства. Чинники зниження собівартості продукціїВиди цін на продукцію та методи їх встановленняМетоди ціноутворенняФінансові результати діяльності підприємстваНормативна базаПоняття і класифікація підприємстваВизнання валового доходу в податковому обліку. Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. Сутність рентабельностіСистема розподілу прибутку та механізм його використанняОцінювання фінансово-економічного стану підприємстваЕфективність діяльності підприємстваНормативна базаПоняття і сутність ефективностіПроблема визначення ефективності. Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємстваСистема показників оцінки ефективності діяльності підприємства на основі традиційного підходу.Додана економічна вартість. Ринкова додана вартість Грошова додана вартість Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємстваНапрямки підвищення ефективності використання основних засобів. Напрямки прискорення обертання оборотних коштів. Напрямки підвищення ефективності роботи персоналу:РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАДержавне економічне регулювання діяльності підприємствНормативна базаЕкономічні функції держави в умовах ринкової економікиФінансово-кредитна та амортизаційна політикаСистема оподаткуванняПодатки і збори (обов'язкові платежі), які сплачуються юридичними особами - суб'єктами підприємницької та інших видів діяльності. Податок на додану вартість. Податок на прибуток. Єдиний податок. Фіксований сільськогосподарський податок. Фіксований податок з громадян-підприємців (фізичних осіб) а використанням торговельного патенту. Мотивація та оплата праціНормативна базаПроблеми мотивації персоналу підприємства. Основи організації оплати праціОрганізація системи преміювання персоналу підприємства. Форми і системи оплати праціФормування фонду оплати праціДержавне регулювання оплати праціПрогнозування і планування діяльності підприємстваНормативна базаСутність і принципи прогнозування розвитку підприємстваМетоди і система планування діяльності підприємстваБізнес-план як документ стратегічного розвитку підприємстваБанкрутство і ліквідація підприємстваНормативна базаЕкономічна безпека підприємства як передумова здійснення ефективної господарської діяльностіСанація і реструктуризація підприємства як система заходів щодо подолання кризового стануБанкрутство і ліквідація підприємствПроцедура порушення справи про банкрутство
 
Наст >