Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ПІДПРИЄМСТВО В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ Підприємство як суб'єкт господарюванняНормативна база Поняття підприємства, цілі та напрямки його діяльності Правові основи функціонування підприємств. Порядок їх створення та реєстрації Класифікація підприємств та їхніх об'єднань Зовнішнє середовище господарювання підприємств Управління підприємствомНормативна база Сутність і функції процесу управлінняПлануванняМотивація Методи і моделі управління Організаційні структури управління підприємствомТипи організаційних структур управління підприємствомОргани управління підприємств різних організаційно-правових форм. ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА Основні засобиНормативна база Поняття, класифікація і структура основних засобів підприємства Методи оцінки основних засобів Амортизація основних засобів. Формування амортизаційної політики підприємстваРівномірна система Характеристика процесу відтворення основних засобів. Лізинг як форма оновлення основних засобівОсновні види лізингу Оцінка ефективності використання основних засобів. Напрямки підвищення ефективності їх використанняНапрями підвищення ефективності використання основних засобів підприємства Оборотні коштиНормативна база Поняття, склад і структура оборотних коштів підприємства. Джерела їх формуванняМетоди оцінки оборотних коштів на момент визнання їх активамиДжерела формування оборотних коштів Характеристика процесу обертання Формування політики управління запасами. Нормування оборотних коштів. Методи оцінки запасівМетоди оцінки запасів на момент передачі у виробництво та продажуМетод оцінки за собівартістю перших за часом надходжень запасів (ФІФО - "first in - first out")Метод оцінки за собівартістю останніх за часом надходжень (ЛІФО - "last in - first out" ) Проблема прискорення обертання оборотних коштів та шляхи її вирішенняНапрямки прискорення обертання оборотних коштів Персонал і продуктивність праціНормативна база Характеристика персоналу підприємства. Система управління персоналомКласифікація персоналу Аналіз ефективності використання персоналу. Продуктивність праці: сутність та значення її підвищення Показники і методи визначення продуктивності праціПоказники продуктивності праціМетоди визначення продуктивності праці Чинники зростання продуктивності праці на підприємствіЧинники зростання продуктивності праці на підприємстві Нематеріальні активиНормативна база Поняття і класифікація нематеріальних активівПрава на об'єкти промислової власностіПрава на об'єкти, які охороняються авторським і суміжними правамиІнші права власності та користування Методи оцінки нематеріальних активів Реалізація права власності на нематеріальні ресурси Система компенсації вартості нематеріальних активів Інвестиційні ресурсиНормативна база Поняття і класифікація інвестиційОцінка фінансових інвестицій при визнанні їх активами Економічна оцінка доцільності інвестуванняРозрахунок базових показників для дисконтних моделейІнвестиційні ресурси Інвестиційні проекти підприємства РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Продукція промислового підприємстваНормативна база Поняття продукції підприємства. Класифікація продуктів за ступенем готовності. Вартісні показники обсягу виробництва.Вартісні показники обсягу виробництва. Виробнича програма підприємства та її економічне обґрунтування. Маркетингова діяльність підприємстваРозрахунок потужності підприємства, в якому встановлені печі АЦХ-21, АЦХ-22 і АЦХ-53. Аналіз можливостей ринку. Вибір цільових ринків. Розроблення комплексу маркетингу. Упровадження в життя маркетингових розробок. Контроль за виконанням рішень маркетингу. Якість і конкурентоспроможність продукціїВиди стандартів та інших нормативних документів у галузі стандартизації. Міжнародні стандарти ISO Витрати і ціни на продукціюНормативна база Поняття "витрати підприємства". Економічна сутність собівартості продукціїСтруктурування поточних витрат за функціональною ознакою. Визнання валових витрат у податковому обліку. Класифікація операційних витрат Групування операційних витрат за однорідними економічними елементами Групування витрат на виробництво продукції за статтями калькуляціїМетодика розрахунку основних статей калькуляції. Методи калькулювання собівартості продукції. Комбінований. Проблема економії поточних витрат підприємства. Чинники зниження собівартості продукції Види цін на продукцію та методи їх встановленняМетоди ціноутворення Фінансові результати діяльності підприємстваНормативна база Поняття і класифікація підприємстваВизнання валового доходу в податковому обліку. Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. Сутність рентабельності Система розподілу прибутку та механізм його використання Оцінювання фінансово-економічного стану підприємства Ефективність діяльності підприємстваНормативна база Поняття і сутність ефективності Проблема визначення ефективності. Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємстваСистема показників оцінки ефективності діяльності підприємства на основі традиційного підходу.Додана економічна вартість. Ринкова додана вартість Грошова додана вартість Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємстваНапрямки підвищення ефективності використання основних засобів. Напрямки прискорення обертання оборотних коштів. Напрямки підвищення ефективності роботи персоналу: РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Державне економічне регулювання діяльності підприємствНормативна база Економічні функції держави в умовах ринкової економіки Фінансово-кредитна та амортизаційна політика Система оподаткуванняПодатки і збори (обов'язкові платежі), які сплачуються юридичними особами - суб'єктами підприємницької та інших видів діяльності. Податок на додану вартість. Податок на прибуток. Єдиний податок. Фіксований сільськогосподарський податок. Фіксований податок з громадян-підприємців (фізичних осіб) а використанням торговельного патенту. Мотивація та оплата праціНормативна база Проблеми мотивації персоналу підприємства. Основи організації оплати праціОрганізація системи преміювання персоналу підприємства. Форми і системи оплати праці Формування фонду оплати праці Державне регулювання оплати праці Прогнозування і планування діяльності підприємстваНормативна база Сутність і принципи прогнозування розвитку підприємства Методи і система планування діяльності підприємства Бізнес-план як документ стратегічного розвитку підприємства Банкрутство і ліквідація підприємстваНормативна база Економічна безпека підприємства як передумова здійснення ефективної господарської діяльності Санація і реструктуризація підприємства як система заходів щодо подолання кризового стану Банкрутство і ліквідація підприємств Процедура порушення справи про банкрутство
 
Наст >