Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Книга І. Формування бакалаврів-професіоналів Педагогіка та педагогічна технологія Тема: Педагогіка та технологія освітиМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспект Сучасні наукові аспекти розвитку педагогічної технології Виокремлення педагогічної технології в спеціальну галузь гуманітарної освіти Історія розвитку педагогічної технології як науки Предмет педагогічної технології Обґрунтування класифікації педагогічних технологій Тема: Технологія формування особистостіМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспект Завдання технології формування особистості Критерії технології формування особистості Технологія розвитку особистості та її фактори Технологія соціалізації особистості Тема: Інтенсивні освітні технологіїМодульно-пізнавальний аспект Модульно-технологічний аспект Суть інтенсивних освітніх технологій Нелінійна структуризація технологи навчання, її етапи Модульно-технологічні системи інтенсивного навчання Роль і місце комунікативних ситуацій у технології навчання Тема: Особистісно орієнтовані технологіїМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспект Особистісно орієнтована технологія у підготовці бакалаврів Характеристика педагогічної діяльності, її структура, параметри Тема: Теоретичні основи педагогічної технологіїМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспект Розвиток пізнавальної активності студентів: історичний аспект Методологія побудови педагогічної технології Визначення коефіцієнта інтелектуальності Технологія використання філософських закономірностей Технологія навчально-пізнавальної діяльності Тема: Дефініції та структура технології навчанняМодульно-пізнавальний аспект Модульно-технологічний аспект Окремі наукові дефініції технології навчання Основні компоненти технології навчання Структура діяльності бакалавра в школі Рушійні сили технології навчання Тема: Закономірності та принципи технології навчанняМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспект Характеристика закономірностей технологи навчання Класифікація принципів технології навчання Нетрадиційні принципи технології навчання Тема: Зміст освіти в національній школі УкраїниМодульно-пізнавальний аспект Зміст освіти та її завдання Зміст освіти в дванадцятирічній школі Основні принципи освітиМодульно-технологічний аспект Основні дефініції змісту освіти Вимоги до змісту освіти Роль міжпредметних зв'язків у реалізації змісту освіти Тема: Методи навчання у сучасній педагогічній технологіїМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспект Окремі методи технології навчання та їх сутність Динаміка розвитку методів навчання у сучасній педагогічній технології Класифікація методів навчання у педагогічній технології (за А. С. Нісімчуком - 1995) Тема: Форми навчання у педагогічній технологіїМодульно-пізнавальний аспектУрок - головна форма технології навчанняМодульно-технологічний аспект Форми організації технології навчання у школі Вимоги до проведення сучасного уроку Загальна характеристика уроків Технологія виховання Тема: Технологія виховання: основні етапи реалізаціїМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспект Характеристика технології виховання Основні етапи реалізації виховного процесу Тема: Закономірності та принципи технології вихованняМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспект Закономірності виховного процесу Класифікація принципів технології виховання Характеристика принципів виховання особистості Тема: Методи виховання у педагогічній технологіїМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспект Загальна характеристика методів Класифікація методів виховання Характеристика методів виховання у сучасній науці Тема: Технологія інтелектуальної підготовки бакалавраМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспект Загальна характеристика інтелектуального (розумового) виховання Характеристика видів мислення Основні завдання інтелектуального виховання Тема: Технологія національно-патріотичного виховання особистостіМодульно-пізнавальний аспект Модульно-технологічний аспект Загальна характеристика національно-патріотичного виховання Дальтон-план та його реалізація у педагогічній технології Національно-патріотичне виховання учняКнига ІІ. Педагогіка та технологія економічної освіти для підготовки магістрів Наукові основи педагогічної технології Тема: Методологічні та економічні аспекти обгрунтування педагогічних технологійМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспектМетодологічні та економічні аспекти обґрунтування педагогічних технологій Тема: Узагальнення основ економічних знань та їх впливу на становлення майбутнього вчителяМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспектУзагальнення основ економічних знань та їх впливу на становлення майбутнього вчителя Тема: Педагогічна сутність пронесу професійної підготовки студентівМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспектПедагогічна сутність процесу професійної підготовки студентів Тема: Технологія формування економічного мислення у студентівМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспектТехнологія формування економічного мислення у студентів Тема: Моделювання технології розвитку професійного мислення майбутніх магістрівМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспектМоделювання технології розвитку професійного мислення майбутніх магістрів Узагальнення ролі інноваційних технологій Тема: Вивчення впливу інноваційних технологій на професійну підготовку особистостіМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспектВивчення впливу інноваційних технологій на професійну підготовку магістрів Тема: Дослідження ролі інтенсивних освітніх технологій у навчально-виховному процесіМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспектДослідження ролі інтенсивних освітніх технологій у навчально-виховному процесі Тема: Вивчення ефективності рефлексивно-інноваційних технологійМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспектВивчення ефективності рефлексивно-інноваційних технологій Тема: Узагальнення змісту особистісно орієнтованих технологійМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспектУзагальнення змісту особистісно орієнтованих технологій Тема: Технологія управління розвитком професійного мислення студентівМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспектТехнологія управління розвитком професійного мислення студентів Роль педагогічних технологій у підготовці магістрів Тема: Роль педагогічно-інноваційних технологій у навчальному процесіМодульно-пізнавальний аспект Модульно-технологічний аспектУзагальнення ролі педагогічно-інноваційних технологій у навчальному процесі Тема: Використання технології у процесі вивчення інформатики та обчислювальної техніки Модульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспектВикористання технології у процесі вивчення інформатики та обчислювальної техніки Тема: Обгрунтування технології управління розвитком пізнавальної активності студентівМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспектОбгрунтування технології управління розвитком пізнавальної активності студентів Тема: Технологія використання професійної спрямованості у дидактичному процесіМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспектТехнологія використання професійної спрямованості у дидактичному процесі Тема: Формування культурологічних поглядів студентів у позааудиторній діяльностіМодульно-пізнавальний аспектМодульно-технологічний аспектФормування культурологічних поглядів студентів у позааудиторній діяльностіКнига III. Педагогіка і технологія професіоналізму для підготовки докторантів Педагогіка та технологія професіоналізму Тема: Методологічні особливості розвитку технології професіоналізмуМодульно-розвивальний аспект Тема: Психолого-педагогічні основи гуманізації навчанняМодульно-розвивальний аспект Тема: Рефлексивно-інноваційні технологіїМодульно-розвивальний аспект Тема: Пізнавальна діяльність - процес засвоєння соціального досвідуМодульно-розвивальний аспект Тема: Формування творчої особистості майбутнього викладачаМодульно-розвивальний аспект Тема: Основні дидактичні принципи педагогічної технологіїМодульно-розвивальний аспект Тема: Методи навчання та діагностики в педагогічній технологіїМодульно-розвивальний аспект Тема: Діагностичний підхід до визначення якостей особистостіМодульно-розвивальний аспект Тема: Економічна освіта особистості в навчальному процесіМодульно-розвивальний аспект Тема: Особливості наукової організації праці викладача вищої школиМодульно-розвивальний аспект Тема: Оптимізація техніки особистої праці викладачаМодульно-розвивальний аспект Тема: Культура педагогічного спілкуванняМодульно-розвивальний аспект Тема: Формування професійних оцінних навичокМодульно-розвивальний аспект Тема: Технологія тестування педагогічних знаньОсобливості модульно-контрольного аспекту
 
Наст >