Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯОрганізаційні форми діловодстваСтруктура та функції служби діловодстваПосадовий та кількісний склад діловодного персоналуОрганізаційно-правові документи служби діловодстваПоложення про службу діловодстваПорядок підготовки та оформлення положення про службу діловодстваПосадові інструкції працівників служби діловодстваІнструкція з діловодстваПорядок підготовки інструкції з діловодстваВимоги до структури та змісту інструкції з діловодстваПорядок уведення інструкції з діловодства в діюРозроблення тимчасової інструкції з діловодства Табель форм документів та альбом форм уніфікованих документівРозроблення табеля форм документівСкладання альбому уніфікованих форм документівОрганізація робочих місцьДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІФункції та класифікація документівВимоги до оформлення документівРеквізити документівБланки документівВимоги щодо виготовлення документів за допомогою друкувальних засобівСкладання та оформлення організаційно-розпорядчих документівОрганізаційно-правові документиРозпорядчі документиПідготовка проекту наказуВивчення суті питання, з якого готується наказОформлення наказуТекст наказуПогодження наказуПідписання наказуДоведення наказів до виконавцівЗагальні вимоги до складання та оформлення наказів з особового складуІндивідуальні накази з особового складуЗведені накази з особового складуУніфіковані форми наказів з особового складуІнформаційно-аналітичні документиРеквізити заголовної частини актаРеквізити змістової частини актаУніфіковані форми актівЗагальні вимоги до тексту службового листаСтилістичні особливості службових листівКомпозиція тексту службових листівЕтикет службового листуванняРізновиди службових листівОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУДокументообіг, його раціоналізація та аналізДокументообіг та управлінська діяльністьВимоги щодо раціональної організації документообігуАналіз документопотоківВизначення обсягу документообігуЕтапи документообігуПриймання та первинне опрацювання документів, що надходять до установиДоставка документівПеревірка правильності доставки кореспонденції та її цілісностіШтемпелюванняПопередній розгляд і розподіл документівРеєстрація документівВимоги до реєстрації документівСистеми реєстрації документівІндексація документівРеєстраційні формиЖурнальна форма реєстраціїКарткова форма реєстрації документівПорядок заповнення реєстраційної карткиАвтоматизована форма реєстраціїОрганізація контролю за виконанням документівВиди контролю за виконанням документівПерелік документів, що підлягають обов'язковому контролю за виконаннямСтроки виконання документівТехнологія і техніка організації контролюІнформаційно-довідкова робота за документамиТрадиційна форма пошуку документівАвтоматизована система пошуку документівОрганізація проходження документів в установіПорядок передавання документів виконавцямВиконання документівВідправлення документівАВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАМИКласифікація автоматизованих систем управління документамиВибір автоматизованих систем управління документамиФункціональні можливості систем електронного документообігуРозгляд вхідного документаВиконання резолюційОпрацювання вихідних документівКонтроль за виконаннямДовідково-аналітична роботаСПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ДІЛОВОДСТВАКонфіденційне діловодство Види конфіденційної інформаціїСкладання переліків документів, що містять конфіденційну інформаціюЗабезпечення захисту конфіденційної інформаціїОсобливості організації конфіденційного діловодстваОблік документівДрукування документів та їх розмножуванняРозсилання (відправлення) документівФормування документів у справиПорядок надання дозволу на доступ до конфіденційних документів та користування нимиПорядок зняття грифа обмеженого доступуВідбір документів для знищенняЗабезпечення збереженості документів та перевірка їх наявностіОблік, зберігання, використання печаток, штампів і бланківОрганізація діловодства за зверненнями громадянХарактеристика звернень громадян та вимоги щодо їх розглядуТехнологія роботи зі зверненнями громадянОрганізація прийому громадянЕтика прийому громадянОрганізація приймання, реєстрація, розгляд письмових звернень громадянПрийняття рішень за результатами розгляду звернень громадян та їх оформленняКонтроль за виконанням звернень громадянФормування звернень у справи та їх зберігання в поточному діловодствіАналіз звернень громадянОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ У ДІЛОВОДСТВІНоменклатури справПорядок складання та оформлення номенклатури справ структурного підрозділуВимоги щодо форми і змісту номенклатури справЗведена номенклатура справФормування справ та забезпечення їх збереженості у діловодствіВимоги щодо формування справОрганізація тимчасового зберігання документів у структурних підрозділахВидавання справу тимчасове користуванняПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТІВ ДО ПЕРЕДАВАННЯ НА АРХІВНЕ ЗБЕРІГАННЯОрганізація експертизи цінності документів в установіНормативно-правове забезпечення експертизи цінності документівПосібники з відбору документів на всіх стадіях (етапах) експертизи їх цінностіПринципи й критерії визначення цінності документівОрганізація роботи експертних комісійПорядок проведення експертизи цінності документів на етапі діловодстваОформлення справПересистематизаціяНумерація аркушів справСкладання внутрішнього опису документів справиСкладання засвідчувального напису справиОправлення справОформлення обкладинок справСкладання описів справОписи справ структурного підрозділуЗведені описи справ установиСкладання актів про вилучення документів для знищенняПередавання справ до архіву установи
 
Наст >