Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Основи теоретичної екології Предмет і завдання сучасної екології Теоретичні аспекти екології (основні екологічні поняття та закономірності) Аутекологія (факторіальна екологія) Основні середовища існування організмів Екологічні фактори та їхня класифікація Загальні закономірності впливу екологічних факторів на живі організми (основні екологічні закони) Демекологія (екологія популяцій) Поняття про ареал виду та про популяцію Динамічні та статичні показники популяцій Синекологія (біоценологія) Структури біогеоценозів Екосистеми різних рівнів Біосфера як глобальна екологічна система Визначення біосфери та її межі Кругообіги речовини Вчення В.І. Вернадського про ноосферу Прикладні аспекти екології (антропогенна деградація біосфери)Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на довкілля Зростання масштабів виробництва та його вплив на довкілля Основні джерела антропогенного забруднення Забруднення та їх класифікація Роль галузей господарства у виникненні екологічних проблем Урбанізація та її негативні наслідкиСутність урбанізаціїРесурсоспоживання міст Проблеми забруднення повітря та водойм в урбанізованому середовищі Шумове забруднення містЗдоров'я людей в урбанізованому середовищі Проблеми відходів людської діяльностіКласифікація відходівВідходи як джерело енергії"Нульовий скид" "Нульовий викид" Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів Екологічна оцінка атмосфериДжерела забруднення атмосфери та її забруднювачіПроблема техногенного перегрівання атмосфери - парниковий ефектКислотні опадиОзон і озоновий шар в атмосфері Забруднення гідросфериСвітові проблеми прісної водиДжерела забруднення гідросфериВиди забруднення та забруднювачі водоймАнтропогенний вплив на води Світового океануКонтроль якості водиСпособи очищення стічних вод Забруднення літосфери та ґрунтівЕкологічне значення ґрунтівОсновні види впливу людини на земельні ресурсиВторинне засолювання і заболочування ґрунтівОпустелюванняВилучення земельЗабруднення ґрунтів Енергетичні ресурси та енергетичні проблемиВплив теплових електростанцій на довкілля. Вплив атомних електростанцій на довкілля. Вплив на довкілля гідроелектростанцій. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища Основні моделі еколого-економічного розвитку Наукові категорії природокористування Економічна оцінка природних ресурсівМетодичні підходи з економічної оцінки природних ресурсівСоціально-економічна класифікація природних ресурсівОсобливості економічної оцінки окремих видів ресурсівСередовищезахисні ресурси Збитки від забруднення навколишнього природного середовищаРозрахунок збитків від забруднення довкілля Платежі за забруднення навколишнього середовищаВизначення розмірів платежів за викиди в атмосферу забруднювачівВизначення розмірів платежів за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища Функції державної системи екологічного управлінняЕкологічна експертизаЕкологічний моніторингЕкологічне нормуванняЕкологічна паспортизаціяЕкологічний аудитЕкологічне ліцензування Екологічне законодавство України Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища Органи державного управління Управління екологічними мережами (природно-заповідним фондом)Режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Система корпоративного екологічного управлінняЕкологічний лізингЕкологічна логістика Інформаційні системи екологічного управлінняКадастри природних ресурсів. Кадастровий механізмВикористання інформаційних технологій для довкілля Екологічні проблеми України та її регіонів Природно-ресурсний потенціал УкраїниМінеральні ресурсиПаливно-енергетичні ресурсиРудні мінеральні ресурси (металеві корисні копалини)Нерудні мінеральні ресурси (неметалеві корисні копалини)Земельні ресурсиВодні ресурсиРекреаційні ресурси Стан навколишнього природного середовища УкраїниЗабруднення вод УкраїниЗабруднення атмосферного повітряЗабруднення ґрунтів УкраїниВідходи Міста і регіони України (екологічний стан)КиївДонецька областьОдесаАзовське і Чорне моряЧорнобиль Шляхи поліпшення стану навколишнього середовища в Україні Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на Землі Теоретико-методологічні засади збалансованого (сталого) розвитку суспільства Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища Екологічна освіта, виховання і культура
 
Наст >