Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Феномен української культури та її генеза з давніх часів до Середньовіччя Культура як суспільне явище Філософське осмислення явища культури Структура і функції культури Національна культура - складова світової культури Українська культура як самобутнє явище Україна і українці Менталітет українців та основні детермінанти його становлення Мова в системі української культури Національна ідея Риси української культури Культурні процеси на території України у давні часи Сутнісні ознаки первісної культури Культурні процеси на теренах України епохи первісності Полілог культур на українських землях у добу давнини Культура давніх слов'ян Культура Середньовіччя Ознаки культури Середньовіччя Культура Візантії Західноєвропейський варіант середньовічного типу культури Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства як середньовічний тип культури Характерні риси культури Київської Русі Відбиття особливостей духовного життя в мистецтві Київської Русі Характер і зміст соціокультурних процесів у Галицько-Волинському князівстві Мистецькі здобутки Галицько-Волинського князівства Українська культура ХІV - ХVІІІ ст. та європейський культурний простір Культура Західної Європи ХІV-ХVІ ст. Соціокультурна ситуація в Західній Європі епохи Відродження Культура Італійського Відродження Особливості культури Північного Відродження Мистецтво Відродження як втілення духовних ідеалів доби Духовні процеси в Україні XIV - першої половини XVII ст. Духовна експансія Польсько-Литовської держави та Речі Посполитої Ідеї Ренесансу та Реформації в українській культурі Прагнення духовного єднання українського народу. Духовні осередки в Україні XIV - першої половини XVII ст. Розвиток мистецтва XIV - першої половини XVII ст. Культурні парадигми в Західній Європі та Росії ХVІІ-ХVІІІ ст. Світоглядні настанови європейської культури ХVІІ-ХVІІІ ст. Мистецтво Західної Європи XVII-ХVIIIст. Культура Росії XVII-XVIII ст. Духовне життя в Україні у другій половині XVII-XVIII ст. Умови розвитку та особливості української культури другої половини ХУІІ - XVIII ст. Система освіти в Україні другої половини ХVІІ-XVIII ст. Відбиття духовних пошуків доби у філософській думці України Формування барокового мистецтва в Україні та його особливості Розвиток української культури у взаємодії з європейською і російською культурами (XIX - початку XXI ст.) Культура Західної Європи та Росії XIX ст. Особливості європейської культури ХІХ ст. Світ європейського мистецтва XIX ст. Культура Росії XIX ст. Українська культура XIX ст. Проблеми і суперечності розвитку української культури в XIX ст. Духовне життя в Україні у ХІХ ст. Освіта і наука в духовному житті України XIX ст. Мистецтво України як втілення духовних пошуків XIX ст. Художнє життя в Україні в ХІХ ст. Провідна роль літератури в українській художній культурі XIX ст. Професійне театральне та музичне мистецтво Здобутки українського образотворчого мистецтва та архітектури Характеристика світового культурного простору XX ст. Особливості світової культури XX ст. Людина та культура XX ст. Плюралізм світоглядних настанов у культурі XX ст. Культура України XX ст. Культурна політика УНР Культура СРСР Українська радянська культура Мистецькі здобутки радянської доби Представники української культури за межами України Українська культура часів незалежності Культура сучасної України Українське мистецтво кінця XX - початку XXI ст.
 
Наст >