Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Загальна теорія та історія соціології Соціологія як наука. Предмет і функції соціологіїПоняття соціологіїОб'єкт і предмет соціології. Структура соціологічного знанняФункції соціології та її роль у розвитку суспільстваМісце соціології в системі наук Виникнення і становлення соціології як самостійної наукиЛогіка виникнення соціологіїО. Конт - засновник соціологіїГ. Спенсер як продовжувач позитивістської лінії в соціологіїСоціологічний позитивізмСоціологічна концепція марксизмуСоціологічний психологізм Класична соціологіяСоціологія Б. ДюркгаймаСоціологія М. ВебераНімецька формальна соціологія (Ґ. Зіммель та Ф. Тьонніс) Соціологія другої половини XX - початку XXI ст. Майбутнє соціологіїХарактерні риси розвитку соціології в добу глобалізаціїСтруктурні парадигми теоретичної соціологіїІнтерпретативні парадигми сучасної соціологіїЕмпірична соціологіяТеорії постіндустріального суспільства та постмодернізмЩо чекає соціологію у майбутньому? Основні етапи розвитку української соціологіїВитоки української протосоціологіїПочатки української соціологіїРозвиток української соціології у XX - на початку XXI ст.Соціологічні дослідження українських учених в еміграції Суспільство як цілісна системаСуспільство і природаСистемний підхід до суспільства в соціологіїДжерела та характер суспільного розвитку Суб'єкти суспільного життя Соціологія особистостіКлючові поняття і категорії соціології особистостіФілософсько-соціологічні уявлення про особистістьОсновні проблеми соціології особистості Соціологія сім'їСім'я як соціальний інститут і мала соціальна групаСистема категорій соціологічного дослідження сім'їОсновні підходи до вивчення сім'ї в соціологічній думціТенденції розвитку сучасної сім'ї Соціологія молодіМісце соціології молоді у системі соціологічного знання та в державній молодіжній політиціОсновні поняття і категорії соціології молоді Соціальне самовизначення молоді Політичне самовизначення молоді Професійне самовизначення молоді Економічне самовизначення молоді Етносоціологія і соціологія націїЕтносоціологія та предмет її дослідженняМетодологічні підходи до вивчення етнічних спільнотПроблема нації в працях українських і зарубіжних соціологів та основні концептуальні схеми соціології націїПроблематика етносоціології та соціології націїЕтнонаціональні процеси в сучасній Україні та їхня специфіка Сфери життєдіяльності соціальних суб'єктів Соціологія культуриМетодологічні засади соціологічного аналізу культуриПоняття культури та особливості її дослідження в соціологіїОсновні категорії соціології культуриСпецифіка соціокультурної ситуації в Україні Соціологія політикиСоціологічні підходи до аналізу політичних процесівПоняття і категорії соціології політикиОсновні складові соціології політикиСоціологічні дослідження політичних процесів в Україні Соціологія праці й управлінняОсновні етапи розвитку соціологічного знання про економічну сферуСоціологія праці й управління, її поняття і категоріїРоль соціології у дослідженні економічних процесів у сучасній УкраїніСоціологічний практикум. Організація і проведення соціологічних досліджень Розробка програми соціологічного дослідженняПідготовка до проведення соціологічного дослідження та його етапиПрограма соціологічного дослідження: вимоги до розробкиОсновні складники методологічної частини програми соціологічного дослідження Формулювання теми, мети дослідження та його основних завдань Визначення об'єкта і предмета дослідження Здійснення інтерпретації та операціоналізації понять Формулювання гіпотез дослідження Методичний компонент програми соціологічного дослідженняРозрахунок і обґрунтування вибіркиОсновні методи соціологічного дослідженняСтратегічний та робочий плани дослідження
 
Наст >