Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК "ФІЛОСОФІЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ"Парадигма маркетингу соціальних послуг як "філософія ринкової економіки"Види маркетингу соціальних послуг в контексті ринкової концепції управлінняФормування ціни, її призначення та змістОсновні характеристики соціальної послуги, її природа та класифікаціяМаркетинг соціальних послуг в контексті "філософії ринку" та ринкової економікиОсобливості "філософії ринку" соціальних послугМаркетингове мислення чи клієнтоманіяВисновкиСУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГСкладові поняття маркетингу соціальних послугСутність соціальних послуг як маркетингових продуктівХарактеристика ринку соціальних послугПринципи, функції і концепції маркетингу соціальних послугЗагальні функції соціальних послугОпераційна функціяФункція управління персоналом в сфері маркетингу соціальних послуг ВисновкиСОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ В СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВАСутність підприємництва та його регулювання державоюЕтика підприємництва та його соціальна відповідальністьМаркетинг як складова частина менеджменту підприємництваСтатична структуризація менеджментуДинамічна структуризація менеджментуКонцепція соціально-етичного маркетингуМаркетингове управління підприємствомСоціальна відповідальність та етика маркетингу в сфері підприємництваВисновкиСОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИТеоретико-методологічні засади аналізу соціальної політикиМетодологія дослідженняУмови, напрями та моделі реалізації соціальної політикиОсновні завдання управління залежно від стану соціальної системиНапрями гуманітарної політикиСоціальний захист: сутність, особливостіСтановлення та розвиток соціального захисту в УкраїніОсобливості соціального захисту в соціальних державахСоціальний захист в ЄСВисновкиСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГПроблеми розроблення міжнародних стандартів та системи якості соціальних послугХарактеристика соціальних послуг у системі якостіКлючові аспекти системи якості соціальних послуг та відповідальності керівництваПерсонал і матеріальні ресурси в системі якості соціальних послугСтруктура системи якості соціальних послугПроцеси маркетингу та зобов'язання постачальника в системі якості соціальних послугПроцеси проектування в системі якості соціальних послугПроцеси надання соціальних послуг у системі якостіАналіз якості виконання соціальних послуг та підвищення їх ефективностіВисновкиМАРКЕТИНГ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ ТУРИЗМУВизначення суті маркетингу в сфері туризмуОсновні характеристики туристичного ринкуВизначення туристичного продуктуОсновні характеристики маркетингового середовища туристичної фірмиМаркетингові дослідження конкурентівОсновні прийоми сегментації туристичного ринкуТеоретичні та практичні засади визначення цільового ринкуЗагальні аспекти позиціонування туристичного продуктуОсобливості стимулювання збуту в туристичній галузіМаркетингові комунікації як засіб ефективного просування туристичного продуктуОсновні прийоми стимулювання збуту в сфері туризмуРекламаВисновкиМАРКЕТИНГ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У СТРАХОВОМУ БІЗНЕСІМаркетинг у страховому бізнесі. Загальні відомості про страхуванняФорми та види страхуванняСтрахові платежі та тарифиДоговори та правила страхуванняСтраховий маркетинг: функції, принципи, завдання, стратегіїОрганізація маркетингової служби в страховій компаніїМаркетингові дослідження та маркетингова політика у страхуванніПринципи сегментування страхового ринкуМаркетингова політика страхувальникаКанали реалізації страхових продуктівВисновкиМАРКЕТИНГ ПОСЛУГ У СФЕРІ КУЛЬТУРИСпецифіка підприємства культуриОсновні виміри культурного продуктуРинковий попит на культурний продуктПоведінка споживачів в контексті споживання певного культурного продуктуКонцепція позиціонування з огляду на конкурентів та цільові сегментиЦінова політика в сфері маркетингу соціальних послугМетоди ціноутворенняМаркетинг соціальних послуг в контексті глобалізації та взаємовпливу культурМаркетинг соціальних послуг в сфері дозвілляВисновкиСУБ'ЄКТИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГРоль держави в забезпеченні соціальних послугПризначення громадянського суспільстваМісце неурядових організацій у громадянському суспільствіНеурядові організації в УкраїніНеурядові організації як партнери влади в наданні соціальних послугОснови соціальної роботи для неурядових організаційРеалізація принципу взаємного доповненняДосвід функціонування неурядових організацій в зарубіжних країнахДосвід ВеликобританіїДосвід НімеччиниДосвід ПольщіДосвід БельгіїПравове регулювання соціальних послугМеханізми фінансування неурядових організацій в якості надавачів соціальних послугВисновкиЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МАРКЕТИНГУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГСоціальні послуги як невід'ємна частина суспільного устрою з а рубіжних країнДосвід задоволення соціальних потреб в громадахСвітові моделі надання соціальних послугМеханізм надання соціальних послуг в країнах ЄвросоюзуВисновкиМАРКЕТИНГ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІІсторія становлення консалтингуСтановлення та розвиток українського ринку консалтингових послугСтруктура ринку консалтингових послуг в УкраїніДинаміка рівня попиту на консалтингові послуги в УкраїніКритерії вибору консалтингової фірмиВизначення консалтингових послуг як товару Поняття консалтингових послугУправлінське консультування як специфічний вид діяльностіМета, завдання та етапи консультуванняКласифікація консалтингових послуг Міжнародна класифікація консалтингових послугКласифікація консалтингових послуг в УкраїніСегментація ринку консалтингових послуг УкраїниКанали залучення замовлень від колишніх клієнтів та нових клієнтівЦінова політика на ринку консалтингових послугТипові помилки в маркетингу консалтингових послугВисновкиМАРКЕТИНГ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ БУДІВНИЦТВАТеоретичні та практичні аспекти формування маркетингової концепції соціальних послуг будівельної організаціїВиди маркетингу у діяльності будівельних організаційКонцепція маркетингу соціальних послуг будівельної організаціїМаркетингове управління соціальними послугами будівельної організаціїМетодологічний підхід, принципи та методи оцінки ефективності соціальних послуг будівельної організаціїВисновкиОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕРВІСУОсобливості маркетингу соціальних послуг в агропромисловому сервісіПослуги розробки маркетингової концепції підготовки підприємства-переробника сільськогосподарської продукції до випуску нової продукціїВибір стратегічних напрямків розвитку як послуга для сільськогосподарського підприємстваВпровадження організаційної структури управління на прикладі підприємства TOB "АПК "Солоха", орієнтованої на реалізацію маркетингової концепціїПослуга реорганізації маркетингового підрозділу підприємства (на прикладі TOB "АПК "Солоха")Організаційні структури маркетингових підрозділівВикористання нових інформаційних технологій для підвищення конкурентоспроможності TOB "АПК "Солоха"ВисновкиТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИІнфраструктура соціальної роботи: методологічний сенс концептуСистема соціальної роботи та необхідність її інфраструктурного забезпеченняФункціональний аналіз інфраструктури соціальної роботиМорфологічний аналіз інфраструктури соціальної роботиГалузі життєдіяльності людиниВисновкиСОЦІАЛЬНИЙ ТА МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУМета і сутність соціального аналізуОцінка соціального середовища проектуОцінка рівня та якості життя населенняСоціальна структура суспільстваСклад населення проектуОцінка населення проектуПроектування соціально-культурного середовища проектуМетодика залучення населення до роботи над проектомПоказники та індикатори соціального розвиткуЗагальні підходи до оцінки фінансової стійкості проектуСхема аналізу маркетингового плануАналіз комерційної реальності проектуАналіз забезпеченості проекту матеріальними ресурсамиВисновкиІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГІнформаційне забезпечення управління маркетингом соціальних послугСкладові комплексу маркетингу (по Котлеру)Реклама як засіб здійснення маркетингу соціальних послугВнутріфірмова рекламаРеклама з метою створення престижу підприємства в суспільстві (Public Relations)Реклама з метою розширення збутуОсновні типи реклами, планування реклами та цілі стратегії рекламиПроцес планування рекламиОцінка економічної ефективності рекламиДизайн в стратегій маркетингу та рекламної діяльностіУправління електронною комерцією і онлайновий маркетинг соціальних послугВисновки
 
Наст >