Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ОСНОВИ ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВАХРегулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку. Облікова політика сільськогосподарського кооперативуОрганізаційні засади фінансового облікуОблік оборотних активів сільськогосподарських кооперативівОблік грошових коштівОблік запасів та малоцінних і швидкозношуваних предметів кооперативуОблік паливаОблік необоротних активів сільськогосподарських кооперативівОблік наявності та надходження основних засобівОблік вибуття основних засобівОблік основних засобів в орендіУ орендаряУ орендодавцяПорядок нарахування зносу (амортизації) необоротних активівПрямолінійний метод Метод зменшення залишкової вартості Метод прискореного зменшення залишкової вартості Кумулятивний метод Виробничий метод нарахування амортизації Облік зносу (амортизації) необоротних активівОблік інших необоротних активівОблік розрахунків у кооперативіОблік розрахунків з покупцями і замовниками, постачальниками та підрядникамиРозрахунки за виданими авансамиОблік розрахунків з підзвітними особамиОблік розрахунків за претензіямиОблік розрахунків за відшкодуванням завданих збитківОблік розрахунків з іншими дебіторамиОблік резерву сумнівних боргівОблік короткострокових зобов'язаньОблік розрахунків з оплати праціОблік розрахунків за податками і платежамиОблік фінансових результатів, капіталу та інших пасивівОблік доходів та результатів діяльностіОблік собівартості реалізованої продукції, робіт та послугСклад і облік фінансових результатів, пов'язаних з реалізацієюСклад і облік позареалізаційних фінансових результатівОБЛІК ВИРОБНИЦТВАЗагальні принципи та схема обліку виробництваОблік витрат за біологічними перетвореннямиОснови калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських кооперативівОблік виходу продукції сільськогосподарських кооперативів за справедливою вартістю та доходів від первісного визнання активівОБЛІК РОБІТ ТА ПОСЛУГ АГРОСЕРВІСНИХ КООПЕРАТИВІВВиди агросервісних виробництв і господарств та завдання облікуОблік автотранспортного та ремонтно-технічного обслуговуванняОблік робіт та витрат машинно-тракторного паркуОблік витрат і доходів інших видів аграрного сервісуОблік витрат і калькулювання собівартості продукції переробних виробництвОблік торговельно-постачальницької діяльності сільськогосподарських кооперативівОблік підрядних будівельних робітОблік витрат та послуг виробництв з комунального та соціального обслуговування сільського населенняОблік витрат і доходів житлово-комунального господарстваОблік державного фінансування розвитку виробництва продукції рослинництва і тваринництваОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВПравові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативівОблік власного капіталу сільськогосподарських кооперативівОсобливості формування, використання та облік фінансових результатівОблік земельних ділянок у кооперативахОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОООДАТКУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВЗагальні положення щодо оподаткуванняОсобливості обліку податківЗагальні вимоги до звітностіОсобливості складання фінансової звітностіБаланс (Звіт про фінансовий стан)Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Звіт про рух грошових коштів
 
Наст >