Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇОснови побудови діловодних процесівЗначення діловодства в суспільствіБазові поняття діловодстваТерміни та визначення понять в керуванні документацієюПринципи організації діловодних процесівПринцип однократної реєстрації документівПринцип децентралізації відповідальностіПринцип паралельності обробки документівНормативна база діловодстваФорми організування роботи з документамиОрганізаційна побудова служб діловодстваЗавдання служби діловодстваФункції працівників служби діловодстваОсновні вимоги до керівника служби діловодства, його праваДокумент: основні поняття, властивості та функціїВизначення основних понятьОфіційні документиУправлінські документиАрхівні документиЕлектронні документиВластивості, ознаки та функції службових документівПоділ документів за ознаками та властивостямиДиференціація службових документів в організаціїПервинне групування службових документівТипологізація документівКласифікація управлінської документаціїТипові і профільні службові документиУніфікація та стандартизація службових документівТрафаретизація службових документівВимоги до оформлення документівЗагальні правила оформлення документівРозміщення заголовкової частини бланкаРозміщення реквізитівОформлення сторінок документаНумерація сторінок документаЧленування та нумерація частин текстуПравила оформлення заголовків і підзаголовківПрийоми виділення окремих частин текстуОформлення приміток, додатків і підстав до текстуВиготовлення копійРозмноження документівКомп'ютеризація діловодних процесівСуть комп'ютеризації діловодстваЗавдання щодо інформатизації діловодних процесівВпровадження інформаційних технологій в діловодствіПобудова роботи електронної канцеляріїОсобливості створення електронних документівОсновні види роботи з документами в електронній канцеляріїОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВОГО ДОКУМЕНТАПобудова формуляр-зразка документаВизначення поняття реквізит документаВизначення поняття формуляр-зразок документаСклад реквізитів формуляр-зразка документаПостійні та змінні реквізити документаПоздовжнє та кутове розміщення реквізитів.Складання заголовка документаЗагальні вимоги до складання заголовка документаПроставляння найменування автора документаПроставляння назви виду документаДатування та індексування документівДатування службових документівІндексація службових документівАдресування та оформлення тексту документаАдресування документаСкладання тексту документаПогодження та засвідчення документівВнутрішнє та зовнішнє погодження документаЗасвідчення документівПроставлення відміток на документіВідмітки на документах показують стадії проходження і виконання останніхВідмітка про наявність додатків (реквізит 22). Використання реквізитів у міжнародному листуванні"Заголовок" (The letterhead). "Вказівка на посилання" (The reference line). "Дата" (The date). "Адресат" (The inside address). "Вступне звернення" (The salutation). "Посилання на зміст листа" (The subject line). Заключна фраза ввічливості (The complimentary close). СТИЛІСТИКА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯЗагальні положення щодо написання текстуОсобливості офіційно-ділового стилю документівКомунікативні якості тексту документаОсновні елементи тексту документаПравила підготовки тексту документаКласифікація документів за способом викладу матеріалуДокументи з низьким рівнем стандартизації та правила їх викладуДокументи з високим рівнем стандартизаціїГраматична форма ділових документівВживання іменниківСкладні випадки керування в службових документахАбревіатури та графічні скороченняСинтаксичні конструкції ділових документів, їх особливостіВживання ланцюгових зв'язківСпецифіка синтаксисуЗастосування мовних засобівТермін у діловому мовленніВимога до вживання термінівВикористання професіоналізмівПричини впровадження суржикуСиноніми та пароніми в діловому мовленніСинонімічний вибір словаПриклади вживання окремих слів з різними значеннямиПриклади застосування паронімівОсобливості складання тексту ділових листівВизначення мети листаСтиль ділового листаТон листаТипи речень ділового листаСКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬРозробка нормативно-правових документівВизначення нормативно-правового актаПрийняття законівКласифікація законів Підготовка підзаконних нормативно-правових актівОсобливості підготовки постановПідготовка розпорядчих документівРозпорядчі документи - як особлива група організаційно-розпорядчої документаціїОсобливості складання розпорядчих документівПідготовка проектів наказів (розпоряджень)Підготовка наказів з основної діяльностіВимоги до тексту наказівПідготовка наказів з адміністративно-господарських питаньПідготовка наказів з кадрових питань (особового складу)Особливості оформлення спільних наказівВидача вказівокПрийняття ухвалПідготовка розпорядженьПідготовка рішеньВидання приписівСкладання організаційних документівОсобливості створення організаційних документівПідготовка положеньПідготовка статутівПідготовка регламентівСкладання інструкційСкладання розкладівПідготовка правилУкладання договорівОформлення документів колегіальних органівПідготовка документів до засідань колегіальних органівОсобливості документування проведення нарадСкладання протоколівНаписання стенограмПідготовка повідомленьСтворення довідково-інформаційних документівСкладання актівСкладання анкетСкладання анотаційСкладання відгуківПідготовка висновківСкладання графіків відпустокПідготовка довідокПідготовка доповідейПідготовка ділових записокПідготовка запрошеньНаписання заявПідготовка звітівПідготовка зведеньПідготовка клопотаньНаписання наукових робітНаписання оголошеньПідготовка оглядівСкладання планів роботиСкладання поданняПідготовка прес-релізівПідготовка пропозиційСкладання рапортівПідготовка рефератівНаписання рецензійНаписання скаргПідготовка списківНаписання службових листівПідготовка телеграмСкладання телефонограмЗастосування таблицьДокументування службових відрядженьОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИЗагальні засади побудови документообігуДокументообіг та система управлінняДокументі потоки в установіОрганізування раціональної побудови документообігуВпровадження систем електронного документообігуДолучений документів до документаційної системиОрганізація долучення документів до документаційних системТехнологічні аспекти долучення документівОснови функціонування автоматизованих систем діловодстваТехнології діловодства та програмні системи його автоматизаціїСистеми автоматизації діловодних процесівПроходження, опрацювання та відправлення ділової кореспонденціїВизначення обсягів документообігуОрганізація передачі документів виконавцямРобота з традиційними документами у підрозділахОсобливості роботи з електронними документамиОпрацювання та відправлення кореспонденціїЗастосування електронного підписуСтворення корпоративного центру сертифікації ключівОрганізація контролю за ходом виконання документівОсновні засади контролюЗавдання і порядок контролюСтроки виконання документівЗдійснення контролю за виконанням документівІнформаційно-довідкова робота з документамиВпровадження автоматизованої форми контролюСИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯСистематизація документівТипова та примірна номенклатура справРозробка індивідуальної номенклатури справ структурного підрозділуЗаповнення граф номенклатури справВикористання переліків типових документівПобудова зведеної номенклатури справОформлення й погодження номенклатури справФормування справ з паперовими носіямиПравила формування окремих видів справОсобливості систематизації електронних документівОперативне зберігання документівВизначення місця зберігання документівВилучення документів зі справЗберігання електронних документівЗастосування засобів оргтехнікиПідготовка справ до подальшого зберігання і використанняЕкспертиза цінності документівОформлення справОформлення обкладинки справиСкладання описів справПравила передачі справ на зберіганняКонтроль за обігом і виконанням документівОсобливості переміщення в архів електронних документівОсобливості архівної роботиВимоги до традиційних архівних приміщеньРобота з документами в архівосховищіФункціонування корпоративних електронних архівівПроблеми розвитку електронних архівівРобота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадянХарактеристика зверненьАдресування звернень і послідовність їх розглядуПорядок контролю за розглядом письмових та усних звернень громадянРозгляд пропозицій, заяв і скаргОсобистий прийом громадянРобота з документами, що містять комерційну таємницюВизначення основних понятьУмови віднесення інформації до конфіденційноїЗаходи щодо захисту комерційної таємниціОсобливості комерційного діловодстваОперативне зберігання документів з грифом обмеження доступуПередача справ до архіву
 
Наст >