Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЛОГІЧНО-ТЕЗОВИЙ ВИКЛАД ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ""Історії економіки та економічної думки" як навчальна дисциплінаЗагальна характеристика господарства первісного суспільстваЕкономіка та економічна думка країн Стародавнього Сходу: загальна характеристикаСоціально-економічний розвиток та економічна думка країн античного світу: загальна характеристикаЗагальна характеристика економіки та економічної думки СередньовіччяІсторичне значення меркантилізмуЗародження економічної наукиЕкономічне вчення фізіократівЕкономічна думка в Україні (ХVІІ-ХVІІІ ст.)Адам Сміт - творець економічної наукиЗагальна характеристика економіки та економічних теорій індустріальної епохиЕкономічна думка в Україні (XIX - початок XX ст.)Економічна теорія марксизму"Маржинальна революція" в економічній теоріїТеоретичні надбання економічного вчення Альфреда МаршаллаОсновні передпосилки неокласичної економічної теорії"Кейнсіанська революція" в економічній теоріїТеорія "змішаної економіки"Монетаризм: особливості теоретичних засадІнституціоналізм: теоретичні основи, риси, етапи розвиткуНеоінституціоналізм: особливості методологіїЕкономічна теорія прав власностіТеорія трансакційних витратТеорема Рональда КоузаТеорія "економіки пропозиції"Джеймс Б'юкенен: теорія суспільного виборуДуглас Норт - засновник нової економічної історії (кліометрики)Теорія людського капіталуТенденції синтезу основних напрямів світової економічної думкиСучасна структуризація економічної наукиЛОГІЧНО-ТЕЗОВИЙ ВИКЛАД ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ"Зародження і розвиток політичної економіїПредмет політичної економіїЕкономічні категорії: сутність, системаЕкономічні закони: сутність, класифікація, пізнання і використанняМетоди політичної економіїСуспільне виробництво: зміст, структураЕкономічні ресурси і фактори суспільного виробництваМета виробництва та межа виробничих можливостейНатуральна і товарна форми організації суспільного виробництваСукупний продукт як результат економічної діяльності суспільстваЕфективність суспільного виробництва: сутність, показникиЕкономічні потреби: сутність, структураЕкономічні інтереси: сутність, структура, зв'язок з потребами, споживанням і виробництвомСутність, зміст та структура категорії "економічна система"Класифікація (типологізація) економічних системСутність, ознаки, національні особливості змішаної економічної системиВідносини власності в економічній системі суспільстваЕкономічний зміст інтелектуальної власностіМісце і роль людини в економічній системіГрошовий обіг і його закониКапітал як соціально-економічна категоріяЛюдський капітал як соціально-економічна категоріяТорговий капітал і торговий прибутокПозичковий капітал і позичковий відсотокАкціонерний капітал: сутність, структура, функціїСутність, функції та закони ринкуСутність, функції та основні елементи інфраструктури ринкуДомогосподарства як суб'єкти ринкової економікиСутність, функції та види підприємництва в ринковій економіціПідприємства як суб'єкти ринкових відносинКапітал промислового підприємства і його рухПрибуток підприємства, його розподіл та використанняСутність та структура інтелектуального капіталу підприємстваФінансовий капітал: сутність, механізми формуванняОсобливості функціонування капіталу в сільському господарстві. Земельна рентаКредит як форма руху позичкового капіталуСутність, види, типи та форми суспільного відтворенняНаціональний дохід і його роль у суспільному відтворенні Сутність, етапи формування, структура та тенденції розвитку світового господарстваМіжнародний поділ праці: сутність, форми прояву та розвиткуІнтернаціоналізація виробництва як всеохоплююча тенденція розвитку сучасного світового господарстваМіжнародна економічна інтеграція: сутність, етапи розвитку, рівні, форми, типиСвітова торгівля як форма міжнародних економічних відносинСутність, функції та форми міжнародного руху капіталівМіжнародна міграція робочої силиМіжнародні валютні відносиниСучасний світовий ринок: сутність, функції, особливостіЕкономічна глобалізація: етапи, зміст, рушійні сили, суперечностіГлобальні проблеми: сутність, причини виникнення, класифікація, економічні аспекти, можливості та способи розв'язанняГлобалізаційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток УкраїниЛОГІЧНО-ТЕЗОВИЙ ВИКЛАД ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІКРОЕКОНОМІКА"Становлення і розвиток мікроекономічної теоріїМетоди мікроекономічного аналізуЗакон спадної граничної корисності. Перший закон Г. ГоссенаКрива байдужостіБюджетне обмеження споживачаВплив зміни доходу та цін на бюджетне обмеження споживачаРівновага споживачаРинковий попит. Закон попиту.Ціна як економічна категоріяВплив на попит нецінових факторівРинкова пропозиція. Закон пропозиціїРинкова рівновага попиту і пропозиціїВиди еластичності попиту за ціноюВиди еластичності пропозиції за ціноюМікроекономічна модель підприємстваПостійні, змінні та загальні (валові) витрати підприємстваГраничні витрати підприємстваСередні витрати підприємстваРозподіл і використання прибутку підприємстваЦіноутворення на ринку досконалої конкуренціїЦіноутворення в умовах монополіїЦіноутворення на олігополістичному ринкуЦіноутворення на ринку монополістичної конкуренціїЦіноутворення на ринках факторів виробництваЦіноутворення на ринку праці: визначення заробітної платиРозподіл податку при еластичному та неэластичному попитіВплив на ціну непрямих податківЛОГІЧНО-ТЕЗОВИЙ ВИКЛАД ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МАКРОЕКОНОМІКА"Становлення, розвиток та сучасний стан макроекономічної наукиМетоди макроекономічних дослідженьМакроекономічні показники в системі національних рахунківДвосекторна модель кругообігу продуктів і доходівЗаощадження, інвестиції та фінансові ринки в моделі кругообігуМодель кругообігу для відкритої економікиСукупний попитНецінові фактори сукупного попитуСукупна пропозиція"Кейнсіанський хрест"Процес інфлювання і дефлюванняІнфляційна спіральСхильність до споживання та схильність до заощадженняМодель грошового ринку та його рівновагаМодель інвестиційного попитуМоделі економічного зростанняПропозиція робочої силиВплив мінімальної заробітної плати на рівень зайнятості та безробіттяКрива ЛоренцаЧотирифазова модель ділового циклуСучасні економічні (промислові) циклиМеханізм дії автоматичних стабілізаторів економікиПропорційне, прогресивне і комбіноване оподаткуванняКрива А. ЛаффераНаслідки введення ввізного митаБюджетний дефіцит і джерела його фінансуванняЗайнятість населення: форми та структураПричини, форми та наслідки безробіттяФункції і роль держави у змішаній економіціФорми і методи державного регулювання змішаної економіки
 
Наст >