Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ КУРСУ "ТЕОРІЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ" "Теорія економіки регіонів" як комплексна галузь наукових знань Місце дисципліни у системі наукового пізнання та її взаємозв'язок з іншими дисциплінами Ключові поняття курсу "Теорія економіки регіонів" Сутність понять "економіка" та "структура економіки" Поняття "регіон", його економічний зміст та місія регіону Сутність поняття "економічного простору" та його роль у формуванні регіональних соціально-економічних систем.Регіональний розвиток у парадигмі світ-системного підходуСтруктура економічного простору Наукові методи дослідження економіки регіонів ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ Місце регулювання економічного розвитку регіонів у діяльності держави і регіональних теоріях Теорії розміщення як базові у регіональній економіці Теорії регіонального росту Теорії державного регулювання економічного розвитку регіонів ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Економічне зростання як категорія економіки.Підходи до перспектив економічного зростання Сутність стратегії сталого розвитку регіону Стратегічні і тактичні цілі сталого розвитку регіону Методи, принципи і організаційна структура управління регіональним розвитком Економічне районування як метод регулювання територіальної організації господарстваАдміністративно-територіальне утворенняРайони реалізації великих регіональних програм Економічні і екологічні імперативи розвитку регіону Моделі економічного розвитку ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ — ЙОГО СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ Загальна характеристика економічного потенціалу (ЕП), структура та методичні підходи до його оцінки Характеристика природно-ресурсного потенціалу Сутність та характеристика трудоресурсного потенціалу Характеристика виробничо-технологічного потенціалу Сутність і значення науково-технічного та інформаційного потенціалу Торгово-експортний потенціал (на прикладі України) Сутність екологічного потенціалу ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ І ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ Сутність законів регіонального розвитку Об'єктивні умови та закономірності формування просторової організації економіки регіону Принципи і фактори розміщення продуктивних сил та розвитку економіки регіонів АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ Зміст і значення економічного аналізу Оцінка факторів розвитку регіону Оцінка географічного положення Оцінка природно-ресурсного потенціалу Оцінка демографічного (трудоресурсного) потенціалу Оцінка виробничих факторів розвитку Оцінка соціальних факторів розвитку Діагностика регіонального розвитку. Класифікація регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку Правові основи розвитку регіону Інституціональний механізм регіональної економічної політики Правові основи регіональної економічної політики в України ЕКОНОМІКА РЕГІОНУ ЯК ЄДИНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС Поняття і структура господарського комплексу Економіка регіону—ланка єдиного господарського комплексу країни Формування міжгалузевих господарських комплексів: їх сутність, структура та значення для економіки регіону Вплив глобалізації на нові тенденції розвитку міжрегіональних та міжнародних економічних зв'язків
 
Наст >