Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ КУРСУ "ТЕОРІЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ""Теорія економіки регіонів" як комплексна галузь наукових знаньМісце дисципліни у системі наукового пізнання та її взаємозв'язок з іншими дисциплінамиКлючові поняття курсу "Теорія економіки регіонів"Сутність понять "економіка" та "структура економіки"Поняття "регіон", його економічний зміст та місія регіонуСутність поняття "економічного простору" та його роль у формуванні регіональних соціально-економічних систем.Регіональний розвиток у парадигмі світ-системного підходуСтруктура економічного просторуНаукові методи дослідження економіки регіонівТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВМісце регулювання економічного розвитку регіонів у діяльності держави і регіональних теоріяхТеорії розміщення як базові у регіональній економіціТеорії регіонального ростуТеорії державного регулювання економічного розвитку регіонівТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУЕкономічне зростання як категорія економіки.Підходи до перспектив економічного зростанняСутність стратегії сталого розвитку регіонуСтратегічні і тактичні цілі сталого розвитку регіонуМетоди, принципи і організаційна структура управління регіональним розвиткомЕкономічне районування як метод регулювання територіальної організації господарстваАдміністративно-територіальне утворенняРайони реалізації великих регіональних програмЕкономічні і екологічні імперативи розвитку регіонуМоделі економічного розвиткуЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ — ЙОГО СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯЗагальна характеристика економічного потенціалу (ЕП), структура та методичні підходи до його оцінкиХарактеристика природно-ресурсного потенціалуСутність та характеристика трудоресурсного потенціалуХарактеристика виробничо-технологічного потенціалуСутність і значення науково-технічного та інформаційного потенціалуТоргово-експортний потенціал (на прикладі України)Сутність екологічного потенціалуЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ І ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВСутність законів регіонального розвиткуОб'єктивні умови та закономірності формування просторової організації економіки регіонуПринципи і фактори розміщення продуктивних сил та розвитку економіки регіонівАНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУЗміст і значення економічного аналізуОцінка факторів розвитку регіонуОцінка географічного положенняОцінка природно-ресурсного потенціалуОцінка демографічного (трудоресурсного) потенціалуОцінка виробничих факторів розвиткуОцінка соціальних факторів розвиткуДіагностика регіонального розвитку. Класифікація регіонів за рівнем соціально-економічного розвиткуПравові основи розвитку регіонуІнституціональний механізм регіональної економічної політикиПравові основи регіональної економічної політики в УкраїниЕКОНОМІКА РЕГІОНУ ЯК ЄДИНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКСПоняття і структура господарського комплексуЕкономіка регіону—ланка єдиного господарського комплексу країниФормування міжгалузевих господарських комплексів: їх сутність, структура та значення для економіки регіонуВплив глобалізації на нові тенденції розвитку міжрегіональних та міжнародних економічних зв'язків
 
Наст >