Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВАЗародження та основні етапи розвитку історичного джерелознавстваПредмет та методологічні засади історичного джерелознавстваЗавдання та функції історичного джерелознавстваДжерелознавча термінологіяДжерелознавчі проблеми історії УкраїниСТРУКТУРА ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВАПоняття структури історичного джерелознавства 2. Джерелознавство в системі історичної науки Основні компоненти історичного джерелознавства4. Спеціальні історичні дисципліни в структурі джерелознавстваПОНЯТТЯ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛАВизначення історичного джерела Основні етапи існування історичного джерелаОб'єктивно-суб'єктивна природа джерела Джерельна інформація Джерельна база історичних дослідженьКЛАСИФІКАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛПоняття класифікації джерел, її завдання і значення Класифікаційні ознаки і критерії класифікації джерел Основні схеми і моделі класифікації джерелОсобливості класифікації писемних джерел Класифікація джерел з історії УкраїниМЕТОДИКА ПОШУКУ, ОПРАЦЮВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛПоняття методики історичного джерелознавства Етапи роботи з джерелами Методика пошуку та виявлення джерелДослідження джерел. Джерелознавча критика5. Перехід до аналітичної критики як початок наукового використання досліджених джерел Методика роботи з масовими джереламиРЕЧОВІ ДЖЕРЕЛАЗагальний огляд речових джерел із української історії Нумізматичні джерелаАрхітектурні пам'яткиПредмети озброєння Предмети одягу ЗОБРАЖАЛЬНІ ДЖЕРЕЛАЗагальний огляд зображальних джерел з української історіїГрафічні книжкові зображення Портретні зображення Жанрові та історичні зображальні джерела Кінофотовідеодокументи (аудіовізуальні) Картографічні джерелаБоністичні джерела (зображальний аспект)Народні картини УСНІ ДЖЕРЕЛАЗагальний огляд усних джерел Прозові усні джерела Віршовані усні джерелаУсні історичні твори ЛІНГВІСТИЧНІ ДЖЕРЕЛАЗагальна характеристика лінгвістичних джерел Антропонімічні джерелаТопонімічні джерела Слова іншомовного походженняПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛАЗагальний огляд писемних джерелЛітописиАктові та діловодні документи Статистичні джерелаМатеріали соціологічних досліджень Судово-слідчі документи Документи громадських об'єднань та політичних партійПеріодична преса як історичне джерелоДжерела особового походження Aгioграфічна, наукова та художня література Агіографічна література.Висновки
 
Наст >