< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Яка правова природа правовідносин з капітального будівництва?

Правовідносини з капітального будівництва (будівельні правовідносини) — це врегульовані правом господарські відносини з організації, управління та безпосереднього здійснення капітального будівництва.

Ці правовідносини є комплексними, що зумовлено складністю господарської діяльності в галузі капітального будівництва. Комплексність будівельних правовідносин полягає в тому, що вони включають:

 • — підрядні відносини щодо здійснення і виробництва вишукувальних і проектних робіт;
 • — відносини щодо будівельних підрядів;
 • — відносини щодо будівельних поставок;
 • — відносини щодо надання послуг, пов'язаних з капітальним будівництвом.

Комплексність правовідносин з капітального будівництва передбачає наявність у них основної діяльності, що регулюється правом. Це проектна і будівельна діяльність (проектні та будівельні підряди). Матеріальний зміст цих правовідносин полягає у виконанні і здачі організацією-підрядчиком замовленої роботи, а також прийняття та оплата її замовником.

Правовідносини з капітального будівництва економічно являють собою особливий вид майново-організаційних відносин, їх предметом є специфічний товар — проектна і будівельна продукція, що зазвичай виробляється та передається замовникові на платній основі. Проектний підрядник виробляє визначені (замовлені) замовником проектно-вишу-кувальні роботи, кінцевим результатом яких є проектна продукція. Замовник приймає і оплачує цей товар.

Будівельний підрядник виконує визначені (замовлені) замовником будівельні роботи, кінцевим результатом яких є закінчений будівництвом, тобто готовий до експлуатації, об'єкт.

Господарські правовідносини з капітального будівництва (у разі застосування підрядного способу) — це комплексні майново-організаційні правовідносини, змістом яких є організація, виробництво і здача організацією-підрядником визначених (замовлених) замовником проектно-вишукувальних та/або будівельних і пов'язаних з ними робіт, приймання та оплата їх замовником, введення в дію закінченого будівництвом об'єкта.

Суб'єкти правовідносин з капітального будівництва — це особи, які володіють сукупністю господарських прав і обов'язків, необхідних для організації та безпосереднього здійснення будівельних та пов'язаних з ними робіт (проектних, вишукувальних, монтажно-налагоджувальних та ін.). До них належать:

 • — господарські організації, предметом діяльності яких є виконання проектно-вишукувальних, будівельних та пов'язаних з ними робіт; ними можуть бути як підприємства, так і складні утворення — господарські об'єднання (в т. ч. державні будівельні корпорації "Укрбуд", "Укрбудматеріали" та ін., Українська кооперативно-державна корпорація по агропромисловому будівництву "Украгропромбуд"), холдингові компанії (наприклад, х/к "Київміськбуд");
 • — підрозділи господарських організацій, що спеціалізуються на капітальному будівництві (управління, департаменти капітального будівництва); вони виступають як суб'єкти внутрішньогосподарських відносин, а у разі наявності відповідних повноважень, закріплених у Положенні про такі підрозділи, і у зовнішніх відносинах від імені організації, до структури якої входять;
 • — підприємці-громадяни (індивідуальні підприємці, які здійснюють господарську діяльність з капітального будівництва, маючи статус офіційно зареєстрованого підприємця і відповідні ліцензії на виконання тих видів діяльності в сфері будівництва, які потребують спеціального дозволу — ліцензії);
 • — держава, яка діє в особі:
  • а) вищих органів державної виконавчої влади (як замовник щодо особливо важливих та великих за вартістю об'єктів, що мають загальнодержавне значення, виступає Кабінет Міністрів України);
  • б) уповноваженого органу у сфері капітального будівництва — Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 09.07.2011 р. № 633/2011, здійснює державне регулювання в сфері капітального будівництва шляхом: видання державних будівельних норм і правил, державних стандартів; ліцензування будівельних і пов'язаних з ними робіт, сертифікацію будівельної продукції, забезпечує здійснення державного архітектурно-будівельного контролю (покладається на Держархбудінспекцію, що діє відповідно до Порядку здійснення архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.1993 р. № 553) та виконує інші повноваження у сфері капітального будівництва;
  • в) галузевих та інших органів державного управління (господарських міністерств, відомств, державних господарських об'єднань і державних холдингових компаній);
  • г) державних будівельних корпорацій ("Укрбуд", "Укртрансбуд", "Укрмонтажспецбуд", "Укрметротунельбуд" та ін.), які виконують складні функції: (1) власника майна щодо державних підприємств — учасників корпорації та (2) забезпечення координації діяльності підприємств-учасників корпорації та організації виконання ними будівельних та пов'язаних з ними робіт;

ґ) місцевих державних адміністрацій, до складу яких можуть утворюватися спеціальні структурні;

— органи місцевого самоврядування в особі відповідних рад народних депутатів, їх виконкомів, управлінь капітального будівництва виконкомів.

Учасниками правовідносин з капітального будівництва також є (можуть бути) суб'єкти господарювання та негосподарські організації, які мають потребу у виконанні будівельних і пов'язаних з ними робіт, а також громадяни — як споживачі будівельної продукції.

Учасники правовідносин з капітального будівництва можуть виконувати різні функції і залежно від цього отримувати відповідне найменування.

Інвестор — це суб'єкт інвестиційної діяльності в сфері капітального будівництва, який приймає рішення про вкладення власних, позичкових або залучених коштів (інвестицій) в об'єкти інвестування, що належать до основних фондів.

Замовник — це суб'єкт інвестиційної діяльності в галузі капітального будівництва, що замовляє у підрядника виконання проектно-вишукувальних, будівельних та пов'язаних з ними робіт. У ролі замовника може виступати сам інвестор або уповноважена ним особа, в т. ч. консалтингова та/або інжинірингова організація, що спеціалізується на будівництві.

Підрядник — організація чи індивідуальний підприємець, що на договірних засадах за плату підряджається виконувати на замовлення замовника проектно-вишукувальні, будівельні та пов'язані з ними роботи.

Виконання будівельних робіт (незалежно від способу капітального будівництва) потребує ліцензування, що здійснюється з метою забезпечення публічних інтересів відповідно до встановлених вимог (насамперед, щодо їх якості, безпеки, довговічності будівель та споруд).

Відповідно до Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (пункт 11 ч. 1 ст. 9) будівельна діяльність підлягає ліцензуванню. Зазначені роботи конкретизовані в Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2009 № 47 зі змінами, які були внесені Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 6 жовтня 2010 року № 392 Зокрема п. 1.2. Ліцензійних умов передбачає, що господарська діяльність у будівництві, пов'язана із створенням об'єктів архітектури, підлягає ліцензуванню у порядку, визначеному законодавством, за такими видами:

 • 1) вишукувальні роботи для будівництва;
 • 2) розроблення містобудівної документації;
 • 3) проектування об'єктів архітектури;
 • 4) будівельні та монтажні роботи;
 • 5) монтаж інженерних мереж;
 • 6) будівництво транспортних споруд;
 • 7) інжинірингова діяльність у сфері будівництва. Ліцензування будівельної діяльності, відповідно до Положення "Про Державну архітектурно-будівельну інспекцію", здійснює Держархбудінспекція України.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >