< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вищі органи суддівського самоврядування

Стаття 123. З'їзд суддів України

 • 1. Найвищим органом суддівського самоврядування є з'їзд суддів України.
 • 2. З'їзд суддів України:
 • 1) заслуховує звіти Ради суддів України та рад суддів про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів;
 • 2) заслуховує інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та голови Державної судової адміністрації України про їх діяльність;
 • 3) призначає та звільняв суддів Конституційного Суду України відповідно до Конституції і законів України;
 • 4) призначає членів Вищої ради юстиції та приймає рішення про припинення їх повноважень відповідно до Конституції і законів України;
 • 5) призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 • 6) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів державної влади та їх посадових осіб;
 • 7) обирає Раду суддів України;
 • 8) розглядає інші питання суддівського самоврядування відповідно до закону. 3. З'їзд суддів України приймає рішення, що є обов'язковими для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів.

Коментована стаття визначає поняття і повноваження найвищого органу суддівського самоврядування - з'їзду суддів України, який через делегації, обрані конференціями суддів, зборами суддів Верховного Суду України та Конституційного Суду України, представляє увесь суддівський корпус України.

Рішення з'їзду суддів України у зв'язку з цим є обов'язковими для всіх професійних суддів України та органів суддівського самоврядування; рішення останніх можуть бути скасовані з'їздом суддів.

Крім вирішення питань формування органів, визначених Законом, заслуховування звітів зазначених у коментованій статті посадових осіб і суддів, з'їзд заслуховує доповіді та виступи і приймає з урахуванням висловлених пропозицій рішення щодо найважливіших питань стану правосуддя в державі та шляхів і напрямків його вдосконалення, а також з питань забезпечення незалежності суддів, гарантій їх матеріального та соціального забезпечення тощо.

З'їздом суддів України затверджено такі важливі для суддівства документи, як Кодекс професійної етики судді, Положення про Раду суддів України тощо. Можуть прийматися інші, загальнообов'язкові для суддів, нормативні документи.

Стаття 124. Порядок скликання з'їзду суддів України

 • 1. Черговий з'їзд суддів України скликається Радою суддів України один раз на два роки. Позачерговий з'їзд суддів України може бути скликаний за рішенням Ради суддів України або конференції суддів відповідних судів.
 • 2. Відповідна конференція суддів, яка скликає з'їзд суддів України в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення з'їзду, та визначає дату, місце проведення з'їзду і загальну кількість делегатів з'їзду. Від конференцій суддів обирається рівна кількість делегатів. У з'їзді суддів беруть участь також по три делегати від Конституційного Суду України та Верховного Суду України.
 • 3. На з'їзді суддів України можуть бути присутні Президент України, Голова Верховної Ради України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Міністр юстиції України.
 • 4. У разі якщо Рада суддів України не скликає з'їзд суддів України, то на вимогу відповідної конференції суддів у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, ініціатори скликання позачергового з'їзду суддів України утворюють організаційний комітет зі скликання з'їзду суддів України, що має повноваження відповідної ради суддів щодо скликання з'їзду. У такому разі організаційний комітет невідкладно публікує інформацію про його утворення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" і призначає дату проведення позачергового з'їзду суддів не раніш як через два місяці з дня утворення організаційного комітету.
 • 5. Відповідні ради суддів, делегати та особи, запрошені на з'їзд суддів України, повідомляються про день проведення з'їзду та питання, що виносяться на його розгляд, не пізніш як за тридцять днів до початку роботи з'їзду.

Коментованою статтею цього Закону встановлено черговість скликання з'їзду суддів України - один раз на два роки, а також визначено порядок його скликання.

Скликання як чергового, так і позачергового з'їзду суддів покладається на Раду судів України. Позачерговий з'їзд суддів України може бути скликано за рішенням Ради суддів України або конференції суддів загальних судів чи конференції суддів спеціалізованих судів.

На засіданні Ради суддів України приймається рішення про скликання чергового або позачергового з'їзду суддів України, схвалюється попередній перелік питань, що вносяться на обговорення з'їзду, визначаються дата та місце проведення з'їзду, а також загальну кількість делегатів. Для забезпечення максимального і рівного представництва суддів усіх судів України від конференцій суддів обирається рівна кількість делегатів. У з'їзді суддів беруть участь також по три делегати від Конституційного Суду України та Верховного Суду України.

У випадку, коли Рада суддів України не скликає з'їзд суддів України, то на вимогу відповідної конференції суддів (конференції суддів загальних, господарських чи адміністративних судів), ініціатори скликання позачергового з'їзду суддів можуть утворити організаційний комітет, який має повноваження відповідної ради суддів щодо скликання з'їзду. Він у такому разі визначає дату і місце проведення з'їзду, загальну кількість делегатів та попередній перелік питань, що вносяться на розгляд з'їзду. Організаційним комітетом зазначена інформація про утворення оргкомітету та скликання з'їзду суддів публікується в офіційних друкованих засобах масової інформації, а саме, газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а з'їзд може бути проведено не раніше ніж через два місяці після утворення оргкомітету.

Судді усіх судів повідомляються про дату проведення з'їзду та питання, що вносяться на його розгляд, не пізніше ніж за 30 днів до початку його роботи. Цей час необхідний для скликання і проведення відповідних конференцій та зборів суддів і обрання делегатів на з'їзд, формулювання пропозицій щодо його порядку денного та ін.

Частина 3 коментованої статті вказує коло осіб, які можуть бути запрошені для участі в роботі з'їзду. Крім вказаних осіб, на з'їзд суддів можуть запрошуватися й інші особи, наприклад судді у відставці, члени науково-консультативних рад судів, представники міжнародних установ і організацій тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >