< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структура казначейської системи

Державне казначейство Франції є системою органів влади і діє при Міністерстві економіки і фінансів. У своїй діяльності воно підпорядковується Міністру економіки і фінансів та Державному секретарю з питань бюджету, який є заступником міністра з питань бюджету. Деконцентровані служби Казначейства разом з Генеральною дирекцією державного бухгалтерського обліку, якій вони підпорядковуються, складають мережу Державного казначейства.

Організаційна структура казначейської системи Франції регулюється бюджетним законодавством і залежить від її адміністративно-територіального устрою.

Метрополія держави розділена на:

  • - 26 регіонів (з них 4 заморських) - самостійних адміністративно-територіальних утворень. Регіон як місцевий орган влади має самостійне управління. Його виконавчий орган представлений Президентом (головою) регіональної ради, який обирається членами цієї ради, яка в свою чергу вибирається населенням. Президент розпоряджається бюджетом, керує персоналом і проводить політику регіону, спрямовану на економічний розвиток, благоустрій території та професійну освіту. Кожний регіон управляється префектом регіону, який є представником держави, і одночасно префектом головного департаменту регіону;
  • - 96 департаментів, кожний з яких є адміністративним округом держави, в рамках якого діють його місцеві органи управління. Управляє департаментом Генеральна рада, яка вибирається населенням відкритим голосуванням на 6 років. Члени Ради обирають Президента (голову), виконавчу владу департаменту, що розпоряджається бюджетом і керує персоналом. До основних компетенцій департаменту належить: економічна, соціальна, культурна і туристична діяльність, будівництво й утримання в порядку коледжів, врегулювання земельних питань, громадський і шкільний транспорт, сільськогосподарський розвиток і допомога комунам;
  • - біля 37 тис. комун (з яких 183 відносяться до заморських департаментів і територій) як первинні територіальні одиниці управляються Муніципальною радою. Вибрані населенням на 6 років муніципальні радники обирають між собою мера, який являється виконавчою владою комуни і розпоряджається її бюджетом. Бюджет комуни формується за рахунок податкових надходжень, державних дотацій, позик, надходжень від використання майна. Комуна опікується питаннями міського будівництва, громадського і шкільного транспорту, соціальних проблем, будівництва і підтримання в порядку шкіл, збору домашніх відходів. Комуни можуть об'єднуватися у виборчі округи - кантони, яких у Франції нараховується 4025.

Крім зазначених трьох рівнів місцевих органів влади виділяють ще структури міжкомунальної кооперації, яких нараховується понад 20000.

Відповідно казначейська система Франції складається з Головного управління та його територіальних органів на місцевому рівні. Взаємовідносини між різними складовими казначейської системи визначаються рівнем розвитку демократичних засад у державі.

Головне управління, штатна чисельність працюючих якого складає понад 1100 чоловік, займається питаннями регулювання, забезпечує координацію та організовує діяльність підвідомчих структур.

У масштабах департаменту територіальні органи казначейства представлені Генеральним казначейським управлінням. У деяких департаментах можуть створюватися також Управління грошових надходжень. Вони мають у своєму складі ряд відділень, які займаються різними видами діяльності і виконують фінансові операції за дорученням держави і місцевих органів влади.

На місцевому рівні (у комунах) базовою ланкою казначейської системи є відділення державного казначейства, яких у Франції нараховується біля 4000 одиниць. У містах вони, головним чином, займаються збиранням податків та керують грошовими надходженнями і видатками місцевих органів влади.

Функціональні повноваження відділень казначейства у сільській місцевості поширюються на кантон, де вони забезпечують збирання податків, фінансове обслуговування підвідомчих йому громадських організацій тощо.

Відділення (представництва) казначейства працюють і за кордоном при деяких посольствах Франції. Там вони виконують фінансові операції, що входять до сфери діяльності Державного казначейства Франції.

Мережа органів казначейства як основного партнера державного сектора на місцевому рівні обслуговує місцеві органи самоуправління на умовах партнерства. Розвиток партнерства являється для Державного казначейства способом співробітництва, адаптованим до специфіки його відносин з місцевими розпорядниками коштів.

Ці дії партнерства спрямовані на покращення якості та підвищення ефективності управління місцевими фінансами завдяки об'єднанню зусиль розпорядника і муніципального казначея для досягнення спільних цілей залежно від визначених пріоритетів. В основі концепції партнерства лежить методологічний підхід, який опирається на аналіз наявної ситуації, визначення напрямів її розвитку та мобілізацію необхідних коштів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >