< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Комерційні банки Чехії

Згідно із Законом "Про банківську діяльність" у Чехії банки функціонують як юридичні особи у формі акціонерних товариств на основі банківської ліцензії, виданої ЧНБ. Мінімальний розмір власного капіталу банків встановлений у розмірі 500 млн чеських крон (20 млн дол. США).

Вищезазначений Закон відповідає правовим нормам і практиці ЄС щодо встановлення і діяльності кредитних організацій та системи гарантій по внесках. До нього включені положення, що передбачають розширення консолідованого нагляду за фінансовими холдингами, якими управляють банки (зокрема, право нагляду в країні засновника), а також введення принципу єдиної банківської ліцензії в межах Європейського економічного простору. Єдина банківська ліцензія надається банкам, а також дочірнім компаніям іноземних банків, в яких цим банкам належить не менше 90 % капіталу і за зобов'язання яких банки несуть відповідальність. На підставі такої ліцензії можна відкривати філіали або надавати трансграничні банківські послуги за кордоном.

Банківський сектор Чехії пропонує всі стандартні послуги - від здійснення платіжних операцій, операцій за внесками і кредитами, гарантій за торговими операціями до послуг у сфері ринку капіталу (зберігання, консалтинг, торгівля фінансами), включаючи електронні банківські послуги на сучасному рівні. Механізми банківського нагляду й управління ризиками діють на стандартному європейському рівні, як і система страхування внесків. Вона покриває широкий спектр вимог клієнтів (внески в євро і в інвалюті, депозитні сертифікати та інші облігації). Сумарний обсяг компенсації становить 90 % величини депозиту в конкретному банку, але не вище суми, еквівалентної 25 000 євро. Діють стандартні заходи з охорони банківської таємниці, заборони використання конфіденційної інформації, відділення інвестиційних операцій від інших банківських операцій, профілактики відмивання грошей, а також заходи, що перешкоджають зловживанню даними про клієнтів.

Разом з банківським сектором існує кооперативна фінансова система, що регламентується законами "Про ощадні і кредитні кооперативи" № 87/1995 і № 100/2000, з самостійною системою нагляду і врахування внесків.

У результаті очищення балансів чеських банків від проблемних активів шляхом їх викупу державою за рахунок бюджетних коштів і подальших вкладень ресурсів у капітал банків стратегічними інвесторами більшість чеських банків сьогодні перебувають у стабільному фінансовому становищі і мають достатній рівень прибутковості. У ході реформування вдалося істотно поліпшити якість кредитного портфеля банків і системи управління кредитними ризиками. Унаслідок цього різко скоротилася частка проблемних кредитів. Значно зросла частка високоліквідних активів у загальних активах банків, що є необхідною умовою для подальшого розвитку підприємницької діяльності банків.

Незважаючи на зниження процентних ставок за кредитами, відбулося зростання чистого прибутку банків. Необхідно особливо відзначити високий показник достатності капіталу у чеського банківського сектору. Встановлений ЧНБ мінімальний ліміт у 8 % виконують усі чеські банки. При цьому у більшості банків він становить 12 % і більше.

Зазначені позитивні результати були досягнені не тільки за рахунок загальнонаціональних заходів з реформування банківської системи, але і завдяки структурній перебудові банків і впровадженню прогресивних форм організації їх діяльності та нових технологій. За рахунок вказаних факторів підвищилися продуктивність праці й ефективність банківської діяльності, відбулося істотне скорочення персоналу банків. Очікується, що цей процес продовжуватиметься і найближчими роками, чому сприятиме посилення конкуренції на чеському банківському ринку після вступу Чехії в ЄС і залученню нових операторів з-за кордону.

У кінці 2006 року чистий прибуток чеського банківського сектору зріс щодо 2005 р. майже на 48 %. Активи банків - на 5,3 % і становили 119,4 млрд дол. США.

Основними складовими формування прибутку банків були:

  • - прибуток від банківської діяльності;
  • - процентні доходи;
  • - комісійний прибуток.

Адміністративні витрати банків збільшилися на 6,5 %. У травні 2005 р. вартість банківських послуг в Чехії істотно зросла-у середньому на 9 % (тарифи за перекази коштів в інші банки на третину, отримання готівки через банкомати на 6,4 %, вартість ведення рахунку на 2 відсотки тощо). Унаслідок цього сьогодні витрати клієнтів чеських банків є найвищими порівняно із ситуацією в банківській сфері сусідніх з нею п'яти країн (Австрія, Угорщина, Словаччина, Польща і Німеччина). У Чехії банки стягують з клієнтів за свої послуги в середньому по 120 євро на рік, тоді як в Німеччині 100 євро, а в Словаччині 48 євро.

Високий рівень прибутковості чеських банків викликав стурбованість у державних органах Чехії. У травні 2005 р . Антимонопольне відомство Чехії почало розслідування проти банків Ceska Sporitelna, Komeroni Banka і CSOB, які контролюють близько 80 % банківських послуг країни. Вони підозрювалися у змові з метою підтримки на високому рівні тарифів за послуги, що надаються, що викликало численні скарги з боку клієнтів банків. На захист клієнтів офіційно стало Національне відомство із захисту прав споживачів.

Вслід за діями Антимонопольного відомства 2 червня 2005 р. Мінфін Чехії виступив із заявою про необхідність зміни тарифної політики чеських банків. Міністр фінансів Б. Соботка проголосив пропозиції, орієнтовані на підвищення конкуренції на національному банківському ринку. Вони передбачали відміну оплати (на сьогодні вже не стягується) за закриття рахунку і ряд інших кроків, направлених на полегшення переходу клієнтів на обслуговування з банку в банк.

Кількість комерційних банків, що мають ліцензію ЧНБ1 на здійснення банківської діяльності, збереглася на колишньому рівні - 35 одиниць. Крім них, відповідно до правил ЄС, на чеському банківському ринку оперує, здійснюючи без ліцензії ЧНБ трансграничні операції, 31 банк з країн-учасниць ЄС. ЧНБ у поточному році продовжив політику зниження основних процентних ставок за кредитами в національній валюті. Це перш за все обумовлено дуже низьким показником інфляції в країні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >