< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку

Підстави для відкликання банківської ліцензії та ініціювання Національним банком процедури ліквідації банку.

Національний банк має право відкликати банківську ліцензію та ініціювати процедуру ліквідації банку (рис. 5.10).

Національний банк має право відкликати банківську ліцензію відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (ст. 20) зокрема, якщо:

  • — тимчасовий адміністратор надав висновок про неможливість приведення значень нормативів капіталу у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку;
  • — немає прийнятних пропозицій акціонерів, інвесторів щодо придбання акцій банку та вжиття інших заходів з відновлення належного фінансового стану банку або його реорганізації;
  • — акціонери, інвестори не виконали своїх зобов'язань щодо оздоровлення банку, унаслідок чого відновлення належного фінансового стану банку стало неможливим;
  • — Національний банк після розгляду поданих тимчасовим адміністратором прогнозних розрахунків і плану реорганізації не надав згоду на реорганізацію банку та немає інших пропозицій від акціонерів, інвесторів щодо відновлення належного фінансового стану банку;
  • — Національний банк відмовив власникам істотної участі, які звернулися до тимчасового адміністратора з пропозицією про реорганізацію банку, у дозволі на придбання або збільшення істотної участі в банку-правонаступнику;
  • — виконання заявлених кредиторами банку, що реорганізовується, вимог щодо припинення та дострокового виконання зобов'язань загрожує платоспроможності банку або є неможливим.

відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку

Особливості відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку за заявою кредиторів банку про ліквідацію.

Якщо банк своєчасно і в повній сумі не виконав грошові зобов'язання перед кредиторами, то вони мають право надіслати рекомендованим листом або спецзв'язком до територіального управління Національного банку заяву про ліквідацію банку разом з документами, що підтверджують наявність невиконаних грошових зобов'язань банку перед ними (нотаріально засвідчена копія договору з банком, копія виписки з особового рахунку кредитора; копія претензії до банку; відповідь банку-боржника; якщо відповіді від банку-боржника не отримано, то розрахунковий документ з відміткою банку про дату надходження коштів або інші підтверджу вальні документи).

Територіальне управління Національного банку розглядає подані кредитором документи, у разі потреби здійснює їх перевірку на місці в банку, готує відповідний висновок про потребу відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора. Потреба в перевірці на місці виникає, якщо кредитор не надав відповіді про отриману претензію банком-боржником і за результатами фінансової звітності банку-боржника не відображається інформація про наявність не сплачених у строк розрахункових документів.

Висновок щодо відсутності підстав для задоволення заяви кредиторів має схвалюватися Комісією Національного банку при територіальному управлінні, і до підрозділу центрального апарату, що здійснює функції банківського регулювання і нагляду, не надсилається. Відповідь кредитору про незадоволення його заяви територіальне управління Національного банку має направити протягом 30 календарних днів (з урахуванням прийнятого Комісією Національного банку при територіальному управлінні рішення).

Якщо територіальне управління Національного банку вважає, що є підстави для відкликання банківської ліцензії, то цей висновок із заявою кредитора має бути надісланий до підрозділу центрального апарату, що здійснює функції банківського регулювання і нагляду, протягом п'яти календарних днів з дня отримання заяви кредитора..

Висновок територіального управління Національного банку із заявою кредитора та іншими документами розглядається підрозділом центрального апарату, що здійснює функції банківського регулювання і нагляду, у разі потреби — іншими департаментами центрального апарату і протягом 10 календарних днів з дня їх отримання надається Комісії Національного банку.

Рішення про незадоволення заяви кредитора та відхилення пропозицій територіального управління Національного банку щодо відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора може бути прийняте Комісією Національного банку і не вноситися на розгляд Правління Національного банку. Про прийняте рішення підрозділ центрального апарату, що здійснює функції банківського регулювання і нагляду, надсилає повідомлення територіальному управлінню Національного банку в строк до п'яти календарних днів після його прийняття для надання відповіді заявнику.

У разі підтвердження неплатоспроможності банку Національний банк ініціює ліквідацію банку у встановленому порядку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >