< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ситуаційні завдання і теми для обговорення

 • 1. Охарактеризуйте туристичну індустрію України. Поясніть, які взаємозв'язки є між її складниками. Інтереси яких галузей задіяні у сфері туризму? У чому полягає складність роботи невеликих туристичних підприємств?
 • 2. Назвіть основні специфічні характеристики, які відрізняють туристичні послуги від товарів, розкрийте їх сутність. Як ці знання можна використовувати в менеджменті? Обґрунтуйте свій погляд.
 • 3. Наведіть приклади різних видів туристичних продуктів (на прикладі окремих областей України). Хто їх формує і реалізує? Хто їх купує?
 • 4. Який з інструментів управління (ієрархія, культура, ринок), на вашу думку, є пріоритетним на сучасному етапі розвитку туризму? Обговоріть різні погляди в групі.
 • 5. Назвіть фактори, які впливають на попит на туристичні послуги. Які з них, на ваш погляд, є основними для України, окремих туристичних регіонів в її межах?
 • 6. У чому полягає сутність комплексності турпродукту? Продемонструйте на прикладі зв'язок між окремими послугами. Обґрунтуйте важливість співпраці окремих підприємств — постачальників туристичних послуг.
 • 7. Під впливом яких умов і факторів формується сезонність туристичних послуг? Які заходи для зниження сезонної нерівномірності попиту на туристичні послуги можна запропонувати? Обговоріть це з колегами.
 • 8. Складіть туристичну біографію своєї родини з використанням фрагментів листів, фотографій, листівок тих місць, де бували ви і члени вашої родини.
 • 9. Які з факторів формування попиту на туристичні послуги, на ваш погляд, мають найбільше значення на сучасному етапі розвитку туризму в Україні?
 • 10. Виявіть основні специфічні ознаки туристичного ринку України. Продемонструйте на прикладах, як можна використовувати знання цих особливостей у практичній діяльності туристичних підприємств.
 • 11. Чи може туризм у віртуальному просторі замінити традиційні подорожі? Обґрунтуйте власну думку. Обговоріть цю проблему в групі.
 • 12. Проаналізуйте два "портрети туризму" на межі століть (табл. 1).

Таблиця 1. Два "портрети" туризму на межі століть

Складник

Старий туризм (масовий, негнучкий, стандартний)

Новий туризм (еластичний, екологічний, інтегрований, різноманітний)

Зовнішні умови

Повоєнні мир і економічна кон'юнктура, оплачувані відпустки, дешеве паливо, регулювання авіатранспорту, державне просування туризму, велике значення готельних мереж для економічного розвитку держав

Зарегульованість авіаліній (чартери), проблеми навколишнього середовища, активізація країн відвідування, відпустки у будь-яку пору року, зниження інтересу до країн відвідування, яке характеризується збалансованим співвідношенням "ціна — якість" масового туризму

Турист

Масовий споживач, орієнтований на "3 S", недосвідчений

Споживач з іншими демографічними характеристиками, системою цінностей і стилем життя, більш досвідчений, еластичний, незалежний

Технологія

Обмежені системи резервування, реактивні літаки, автомобілі, комп'ютери, телефони, факси

Розвиток інформаційних технологічних систем, швидке поширення інформації

Управління

Уніфікація готелів, просування а ні "подорожей, масовий маркетинг, кредитні картки

Масові звички, ефективне управління, сегментація ринку, індивідуальний маркетинг, цінові інновації

Продукт

Готелі застарілої конструкції, чартерні авіарейси, туристичні пакети, авіакомпанії, міжнародні консорціуми готелів

Діагональне інтегрування, еластичний, сучасний (інновації), призначений для швидкого споживання

Обговоріть у групі, спробуйте запропонувати (обґрунтовано) альтернативні ознаки, властивості тощо.

 • 13. Чи згодні ви з твердженням, що явища і процеси, які відбуваються в туризмі, важко спрогнозувати? Обґрунтуйте свою думку.
 • 14. Туристичні підприємства діють в оточенні великої кількості зацікавлених сторін, клієнтів, організацій. Хто з них може сильно впливати на діяльність турфірм? Наведіть приклади такого впливу.
 • 15. Назвіть причини суперечностей, які виникають між туристами і місцевими жителями. Наведіть конкретні приклади. Як, на вашу думку, можна запобігти можливості появи суперечок?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >