< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Участь України у міжнародній безпеці. співпраця з НАТО: проблема членства

Членство і участь України в роботі міжнародних організацій з метою підтримання безпеки, розвитку економіки та культури

Питання війни і миру сьогодні дедалі більше турбують світову спільноту. Формування воєнних альянсів, участь військових підрозділів у антитерористичних, стабілізаційних та миротворчих операціях стають чи не найактуальнішим питанням міжнародних відносин. Ці аспекти визначають нову архітектуру міжнародної безпеки і місце в ній кожної з країн, у тому числі й України.

Військова політика України з перших днів незалежності стала важливим і внутрішнім, і зовнішнім чинником утвердження української державності, входження її до світової спільноти. Серйозний внесок України у зміцнення міжнародної безпеки - акт добровільної здачі ядерної зброї. Це було мудре рішення, що додало країні міжнародного авторитету. Україна і надалі дотримуватиметься позицій, спрямованих проти ядерної та іншої зброї масового ураження, активно сприяючи світовій спільноті у тому, щоби створити надійні перепони на шляху розповзання смертоносних засобів планетою. Про це, на жаль, доводиться нагадувати тим недалекозорим українським політикам, котрі проголошують безвідповідальні заяви про доцільність відмови України від ядерного мораторію.

В умовах складного соціального становища Україна послідовно здійснювала заходи зі скорочення Збройних сил та конверсії військово-промислового комплексу до рівня, необхідного для виконання цивілізованою європейською державою завдань миролюбної зовнішньої політики. Водночас міжнародне середовище з кожним роком стає все менш прогнозованим і небезпечнішим. Домінуючу в період "холодної війни" глобальну загрозу змінили численні потенційні загрози меншого масштабу, але серйозні за наслідками для міжнародного миру та стабільності. Нові загрози й виклики, по суті, визначаються самим процесом розвитку цивілізації та суперечностями, які його супроводжують. Вони торкаються інтересів багатьох держав і не залишають можливостей окремій країні сховатися за нейтральним статусом або політикою невтручання.

Україна бере активну участь у всіх напрямах діяльності ООН, найважливіші з котрих - підтримання міжнародного миру та безпеки, зміцнення верховенства права у міжнародних відносинах, розвиток співробітництва у подоланні проблем соціально-економічного й гуманітарного характеру, забезпечення прав людини,

Україна - учасниця більшості міжнародних договорів, депонованих у Генерального секретаря ООН.

Україна стала членом Ради ООН з прав людини (обрана вдруге поспіль у травні 2008 р. на 2009-2011 pp.). Водночас наша держава є членом Економічної та соціальної ради (ЕКОСОР) (обрана у жовтні 2009 р. на 2010-2012 pp.). Україна входила до складу ЕКОСОР 5 разів, востаннє - у 2002-2004 pp. і бере участь у її роботі як спостерігач. Висунуто кандидатуру нашої країни до Ради Безпеки ООН (вибори на термін 2016-2017 pp. відбудуться у жовтні 2015 p.; за час членства в ООН Україну тричі обирали непостійним членом РБ ООН, востаннє - на 2000-2001 pp.).

У 2008-2009 pp. Україна була членом більшості функціональних комісій ЕКОСОР: Комісії з народонаселення і розвитку, Комісії з наркотичних засобів, Комісії із запобігання злочинності та карного правосуддя, Комісії сталого розвитку, Комісії соціального розвитку (членство в останній завершено 13 лютого 2009 p.). Упродовж 2004-2007 рр, наша держава входила до складу Статистичної комісії. Україна також представлена у складі Комітету з програми й координації та Комітету з внесків.

Представлення нашої країни в керівних органах спеціалізованих установ ООН таке: із 14 автономних організацій мають українських представників у керівних органах шість - Всесвітній поштовий союз (Адміністративна рада ВПС), Всесвітня організація інтелектуальної власності (всі три - керівні органи ВОІВ), Міжнародна організація праці (Адміністративна рада МОП), Міжнародний союз електрозв'язку (Рада МСЕ), Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (Рада ФАО), Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (Програмний та бюджетний комітет ЮНІДО). Крім того, Україна представлена у керівному органі Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Упродовж десятиріччя представники України належали до складу керівних органів таких структур: Програми розвитку ООН та Фонду ООН у галузі народонаселення (Виконавчої ради ПРООН/ ЮНФПА), Дитячого фонду ООН (Виконавчої ради ЮШСЕФ), Всесвітньої туристичної організації (Виконавчої ради ЮНВТО), Міжнародного агентства з атомної енергії (Ради керуючих MATATE), Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (Виконавчої ради ЮНЕСКО).

Україна бере участь у діяльності Європейської економічної комісії ООН, спрямованій на зміцнення регіонального співробітництва у сфері енергетики, транспорту, екології. ЄЕК ООН е для нашої країни одним із важливих джерел технічної допомоги у названих галузях. На періоди 2002-2003 і 2007-2008 рр. Постійний представник України у Женеві обирався заступником Голови ЄЕК ООН.

Останні роки були позначені ефективною взаємодією України зі спеціалізованими установами ООН з багатьох питань глобального порядку денного, в тому числі боротьби з бідністю, охорони навколишнього середовища, вдосконалення системи охорони здоров'я. Вагома роль у здійсненні цієї взаємодії належить Офісу ООН в Україні, який забезпечує реалізацію проектів Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН), активно співпрацюючи з Міністерством економіки, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту, іншими українськими відомствами. Крім ПРООН, Офіс координує діяльність в Україні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), MATATE, МОП, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), Об'єднаної програми ООН з питань ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС), ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ.

На окрему увагу заслуговує ґрунтовна робота, що здійснюється українською стороною на різних напрямах співпраці з MATATE. Актуальне завдання цього співробітництва - налагодження взаємодії у "трикутнику" "Україна - ЄС - MATATE" в рамках інтеграції енергетичних просторів. Важлива для української сторони подія - головування представника України на Другій сесії Підготовчого комітету Оглядової конференції 2010 р. держав - сторін Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка відбулася під егідою MATATE.

Прикладом успішної участі України в діяльності міжнародних організацій також слугує різнобічна взаємодія з ЮНЕСКО, спрямована на розширення міжнародної співпраці наукових, освітніх, культурних інституцій.

Завдяки послідовній і виваженій позиції України в ООН та інших міжнародних організаціях наша країна отримує значну технічну допомогу від спеціалізованих установ ООН, її фондів та програм. Визнання позитивних зрушень у нашій державі засвідчує схвалення програм співпраці України з ПРООН та ЮНФПА на 2006-2010 рр., сумарний бюджет котрих перевищує 90 млн дол. США. З 2006 р. також реалізується програма співробітництва між Україною та ЮНІСЕФ, в рамках якої у п'ятирічний термін планувалось витратити понад 12 млн дол. США.

Пріоритетне місце в міжнародній співпраці посідає проблематика сталого розвитку й охорони навколишнього середовища, протидія глобальній зміні клімату. Головну роль у цьому напрямі відіграє ООН як найвагоміше джерело міжнародного природоохоронного права. Україна є учасницею понад 40 глобальних і регіональних природоохоронних конвенцій та угод. Динамічно розвивається співробітництво української сторони з Форумом ООН з лісів і Комісією сталого розвитку ООН (окрім екологічних питань, у рамках Комісії Україна залучається до обговорення питань сільськогосподарського і промислового розвитку, продовольчої та енергетичної безпеки). З Програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) Україна співпрацює у межах тристоронньої ініціативи з довкілля та безпеки ЮНЕП, ПРООН, а також Організації з безпеки та співробітництва в Європі - ОБСЄ).

Українська сторона виступила ініціатором розроблення Рамкової конвенції про охорону і сталий розвиток Карпат (Карпатської конвенції) та головувала у Карпатській конвенції з грудня 2006 р. до червня 2008 р. Розглядалося питання про розміщення Секретаріату Конвенції на території нашої країни. Представники України входять до складу Комісії зі захисту Чорного моря від забруднення, створеної згідно з Бухарестською конвенцією, та консультативних груп цієї Комісії, Бюро Конвенції про охорону біологічного різноманіття, Комітету з дотримання Картахенського протоколу з біобезпеки до Конвенції про охорону біологічного різноманіття, Наглядового комітету спільного впровадження Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, Бюро Угоди про збереження китоподібних та постійних комітетів ще двох регіональних природоохоронних Угод. Значний обсяг роботи Мінприроди й інших українських відомств пов'язаний з участю у Конференції сторін Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань стосовно навколишнього середовища (Орхуської конвенції).

На сучасному етапі міжнародного співробітництва все більше уваги приділяється сільському господарству, в тому числі у контексті розв'язання продовольчих, соціальних та екологічних проблем. Працюючи у складі Ради, п'яти комітетів і трьох комісій Продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО), українська сторона безпосередньо залучається до прийняття рішень у цій важливій сфері. Суттєва перевага співробітництва з ФАО - одержання Україною технічної допомоги для розвитку пріоритетних галузей АПК.

У 2008 р. Україна підтримала заходи ООН з надання гуманітарної допомоги країнам, надто ураженим продовольчою кризою, та ввійшла до числа донорів Всесвітньої продовольчої програми - найбільшої з організацій, що забезпечують надання такої допомоги. Першою країною-реципієнтом української продовольчої допомоги у рамках ВПП визначено Ефіопію.

Українська сторона активно залучається до роботи Європейської та середземноморської організації захисту рослин, Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин, Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики. Триває членство України у Міжнародній раді зі зерна і в категорії спостерігачів - у Міжнародному бюро виноградарства та виноробства.

Наголосимо на високій активності української сторони у міжнародному співробітництві в галузі охорони здоров'я, зокрема в рамках ВООЗ. Україна залучалася до розроблення низки договірних і стратегічних документів ВООЗ, у тому числі Рамкової конвенції ВООЗ з боротьби з тютюном, резолюцій Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я. Взаємодія з Міжнародною федерацією товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця сприяє боротьбі з туберкульозом і ВІЛ/СНІДом, готовності української сторони до оперативних дій в умовах епідемій "пташиного" й "свинячого" грипу.

Працюючи у робочих органах міжнародних організацій, українські фахівці беруть безпосередню участь у розробленні рішень Внутрішньо-європейської організації податкових адміністрацій, Гаазької конференції з міжнародного приватного права, Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки.

Високу активність українська сторона виявляє у Дунайській комісії, створеній відповідно до Конвенції про режим судноплавства Дунаєм, Організації з заборони хімічної зброї (Україна втретє обиралась до складу Виконавчої ради ОЗХЗ на період з травня 2009 р. до травня 2011 р.), Європейській конференції цивільної авіації, Міжнародній організації комісій з цінних паперів, Міжнародному бюро виставок, Міжнародній раді архівів.

Успішно розвивається співпраця української сторони з Міжнародною організацією з міграції, провідна роль в якій належить

Міністерству внутрішніх справ. Також МВС активно працює з Міжнародною організацією кримінальної поліції - Інтерполом.

Національне космічне агентство України залучається до обговорення актуальних проблем застосування космічної техніки і технологій у рамках Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях, працює у складі Комітету супутникового спостереження за Землею та трьох інших структур. Активно підтримує та розвиває всебічні міжнародні зв'язки Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (передовсім з Міжнародною організацією стандартизації). Зазначена діяльність має вагоме значення у контексті виконання зобов'язань України в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) і позитивно впливає на конкурентоспроможність українських товарів.

З набуттям України членства в СОТ у травні 2008 р. розпочався новий етап усебічного співробітництва України. Українське представництво працює на засіданнях Генеральної ради СОТ, бере участь у дво- та багатосторонніх процесах у рамках Доха-раунду, аналізує питання щодо приєднання України до існуючих у рамках Організації угруповань держав-членів, котрі об'єднані за регіональною ознакою або "за інтересами". Членство в СОТ відкрило для України можливість ведення переговорів за угодами про вільну торгівлю з ЄС та Європейською асоціацією вільної торгівлі, посилило позицію нашої країни в імплементації чинних двосторонніх угод про вільну торгівлю. Актуальним завданням залишається подальше реформування зовнішньоторговельного режиму України з метою приведення його у відповідність до норм і принципів СОТ.

У контексті глобальної економічної та фінансової кризи, її негативного впливу на становище української економіки зростає вагомість міжнародного фінансового співробітництва України, в тому числі з групою Світового банку. Співпраця з Міжнародним банком реконструкції та розвитку здійснювалася відповідно до Стратегії партнерства з Україною на період 2008-2011 рр., що мала на меті забезпечення в Україні сталого економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності економіки, реформування державних фінансів і державного управління, поліпшення державних послуг у сфері охорони здоров'я й освіти. Важливе значення для державного сектору української економіки мають капіталовкладення Європейського банку реконструкції та розвитку, спрямовані на реалізацію проектів у енергетиці, транспорті та зв'язку, сфері муніципальної інфраструктури.

Координуючи загальну роботу українських відомств, пов'язану з членством нашої країни у міжнародних структурах, МЗС водночас є головним відповідальним відомством України стосовно 20 з них (у тому числі ООН та її головних органів). Серед таких структур виокремимо регіональні організації й інтеграційні угруповання - Раду Європи, ОБСЄ, Організацію за демократію та розвиток - ГУАМ, Організацію Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), Центральноєвропейську ініціативу (ЦЄІ). Широка тематика діяльності цих організацій та різноманітність завдань, пов'язаних з участю в них української сторони, потребує залучення до роботи багатьох інших відомств. Так, взаємодія в рамках ОЧЕС передбачає просування інтересів української сторони у сфері транспорту і комунікацій, фінансовому та науковому співробітництві, енергетиці й охороні довкілля, туристичній сфері. Від лютого 2007 до квітня 2008 рр. Україна успішно головувала в цій організації.

ГУАМ - динамічна та ефективна організація, що має значний потенціал співпраці у транспортній, енергетичній, гуманітарній і безпековій сферах. Членство України в ГУАМ сприяє зміцненню міжнародного авторитету України, посиленню її ролі як регіонального лідера.

ЦЄІ є регіональним угрупованням країн Центральної та Східної Європи, діяльність якого спрямована на розвиток співробітництва в політичній, соціально-економічній, науковій і культурній сферах, сприяння на цій основі зміцненню стабільності й безпеки в регіоні. Пріоритетні для України напрями - участь у проектній діяльності Ініціативи у сфері енергетики, промислового розвитку, науки і технологій, транспорту, транскордонного співробітництва.

Членство України у Раді Європи становить важливий чинник інтеграції країни до єдиного європейського правового простору через приведення національного законодавства у відповідність до норм організації. Основні напрями співробітництва України та РЄ, в тому числі забезпечення прав людини і соціальної єдності, реформування судової системи, боротьба з корупцією" було покладено в основу Плану дій РЄ для України на 2008-2011 рр. Згідно зі Статутом РЄ Україна представлена у всіх головних органах РЄ; у 2010-2011 рр. вона головувала в Комітеті Міністрів РЄ.

Діяльність України в ОБСЄ забезпечує рівноправну участь нашої держави в обговоренні й розв'язанні актуальних проблем міжнародної безпеки та співпраці в регіоні Організації. Серед головних напрямів співпраці - зміцнення превентивної ролі ОБСЄ і активізація її участі у врегулюванні "заморожених" конфліктів. Українська сторона послідовно залучається до розв'язання актуальних питань реформування, подальшої інституціональної розбудови ОБСЄ.

Отже, Україна бере активну участь у формуванні політичних умов на міжнародній арені, оскільки є членом багатьох впливових міжнародних організацій, в межах котрих вона провадить активну роботу, що віддзеркалює не лише загальні, а й національні інтереси. З моменту досягнення незалежності Україна однією з перших із колишніх республік СРСР отримала членство у впливових міжнародних організаціях. Це показник зростаючого авторитету України в Європі та світі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >