< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сфера безпеки й оборони у рамках співробітництва між ЄС та Україною

Цю сферу співпраці України з ЄС розглядають Угоди "Про визначення загальної схеми участі України в операціях ЄС з врегулювання криз" і "Про процедури безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом" (підписані 13 червня 2005 р.). Україна також приєднується до заяв і позицій ЄС з регіональних та міжнародних проблем, порушується питання залучення України на етапі їхньої підготовки. Схвалено Робочий план співробітництва між Збройними силами України та Генеральним секретаріатом Ради ЄС у сфері Європейської політики безпеки та оборони, а з 16 жовтня 2008 р. започатковані перші неформальні зустрічі Міноборони України з Європейським оборонним агентством. Україна бере участь у поліційній місії ЄС, опрацьовується питання участі України у військово-морській операції ЄС "Аіа-Іапіап у рамках Європейської політики безпеки та оборони для боротьби з актами піратства біля узбережжя Сомалі.

Співробітництво України з ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки

Належить до ключових пріоритетів у розвитку відносин між Україною та ЄС. Важливість такої співпраці зумовлена і наявністю спільного кордону, що потребує налагодження зв'язків для подолання спільних викликів сьогодення, і необхідністю об'єднання зусиль для створення загальноєвропейського простору свободи та безпеки. Основним документом у сфері співробітництва в галузі юстиції, свободи та безпеки є схвалений 18 червня 2007 р. на засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС План дій "Україна - ЄС" у сфері юстиції, свободи та безпеки. У ньому відображені пріоритетні напрями співпраці, зокрема питання реадмісії та міграції, управління кордонами, боротьби з "відмиванням" коштів, торгівлею людьми й наркотичними засобами, організованою злочинністю, корупцією і под. Вагомим імпульсом у розвитку співробітництва стало підписання Угоди про спрощення візового режиму та реадмісію, котра набула чинності 1 січня 2008 р. Нею передбачено спрощений механізм видачі віз українським громадянам консульськими установами держав - членів ЄС. Ключові елементи угод - положення про перспективу запровадження взаємного безвізового режиму, видачу багаторазових віз (від 1 до 5 років) широкому колу громадян України: журналістам, спортсменам, учасникам наукових, культурних і мистецьких заходів; видачу безкоштовних віз для низки категорій осіб. Сьогодні надзвичайно важливим для української сторони залишається питання запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до країн ЄС.

Співробітництво України та ЄС в енергетичній сфері

Здійснюється відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі, підписаного 1 грудня 2005 р. Меморандум охоплює такі ділянки: ядерну безпеку; інтеграцію ринків електроенергії та газу; підвищення безпеки енергопостачання та транзиту вуглеводнів; структурну реформу, підвищення стандартів із техніки безпеки й охорони довкілля у вугільній галузі.

З метою оцінки стану виконання Меморандуму сторонами щороку схвалюється відповідний звіт. Третій спільний звіт стосовно імплементації Меморандуму схвалено на саміті "Україна - ЄС" у вересні 2008 р. У Брюсселі 23 березня 2009 р. відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з питань модернізації газотранзитної системи України, де презентувався мастер-план проектів модернізації ГТС України, аналізу реформування газового сектору з наголосом на його інвестиційному потенціалі та за результатами якої підписано Спільну заяву.

Країнам - членам ЄС все-таки не вистачає єдності й скоординованості дій у реалізації спільної зовнішньої енергетичної політики. Тому необхідно враховувати такі проблеми у спільній енергобезпеці ЄС:

  • - "вирівнювання" диверсифікації постачання енергоресурсів між Східноєвропейськими країнами-членами та країнами Західної Європи;
  • - зміцнення здатності Євросоюзу долати проблему перебоїв з енергопостачанням (через інтеграцію внутрішнього ринку та посилення принципів конкуренції);
  • - позбавлення послаблювального впливу на всю зовнішню політику ЄС газових відносин "Росія - ЄС".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >