< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка доцільності запровадження податкової новації .(звільнення та реєстрація як СПД співробітників відділу закупівель)

За даними таблиці оцінити доцільність запровадження на підприємстві податкової новації. Основний вид діяльності - роздрібна торгівля, місце розташування - м. Київ. Форма розрахунку з покупцями - готівка та кредитні картки. Період планування - рік. Товари, що звільнені від ПДВ, не реалізуються.

Таблиця

Показники

Значення

Обсяг планового товарообороту (з ПДВ), тис. грн

3865

Оборот із закупівлі товарів (з ПДВ), тис. грн

2512,3

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

33

Фонд оплати праці, тис. грн

347,9

Поточні грошові витрати (крім оплати праці та податкових платежів) 3 ПДВ, тис. грн

100,5

Амортизація основних засобів, тис. грн

14,1

Вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць

320

Загальний обсяг податкових платежів, що підлягає сплаті без податкової новації, тис. грн

579,8

Сутність податкової новацій:

1) звільнення та реєстрація як СПД без реєстрації юридичної особи співробітників відділу закупівель

- кількість найманих працівників СПД

4

- фонд оплати праці осіб, що звільняються, тис. грн

66

2) витрати зі створення СПД та веденню звітності, тис. грн

1.1

3) частка закупівельного обороту, що переводиться на

СПД,%

15

4) торговельна націнка СПД при продажу товарів підприємству, %

18,1

5) частка доходу, яка залишається в СПД на стимулювання персоналу та Інші потреби, % до виручки СПД

10

4) єдиний податок з СПД в місяць, грн

200

Врахувати, що СПД фізична особа не зареєстрована як платник

пдв.

Розв'язок

 • 1. Розрахунок обсягу закупівлі товарів у СПД (ОЗспд):
 • 03cnц = 03n,^Sm^McndK 100 100

..... 15 (1004-18,1) ...Л< 275

де ОЗпл - оборот із закупівлі товарів (з ПДВ);

Чзо -частка закупівельного обороту, що переводиться на СПД;

ТИспд -торговельна націнка СПД при продажу товарів підприємству.

 • 2. Розрахунок податків, що підлягають сплаті підприємством при впровадженні податкової новації:
 • 2.1. Розрахунок податку на додану вартість:
  • - податкові зобов 'язання (ПЗ):

т ТОпл 3865 ,ЛЛЛП

ПЗ =-=-= 644,17 тис. грн,

6 6

де ТОпл - обсяг планового товарообороту (з ПДВ).

- податковий кредит (ПК):

ОЗпл(<Ю-Чзо) 2512,3 (100-15)

ПК = 100 , ПГВзпдв юр (

6 6 6

Ю0,5 „„„„

+-= 372,65 тис. грн,

6

де ПГВз пдв - поточні грошові витрати (крім оплати праці та податкових платежів) з ПДВ.

-ПДВ до сплати (ПДВ):

ПДВ = ПЗ-ПК = 644,17 - 372,65 = 271,51 тис. грн.

2.2. Розрахунок відрахувань на обов'язкове соціальне та пенсійне страхування (Пфоп):

Пфоп = (ФОП - ФОПзв) вт = (347,9 - 66)■ ^ = 103,44 тис. грн, 100 7 100

де ФОП - фонд оплати праці;

ФОПзв - фонд оплати праці осіб, що звільняються.

2.3. Розрахунок комунального податку (КП):

Ставка . --12.ШС

КП = НЩГ • (Чис І о - Кзв -1)—ШЙ-=

1000

Ь-12

= 17433-4-1) ^0-= 0,57тис.грн,

' 1000 И

де НМДГ - неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн); Чис/о - середньооблікова чисельність працівників; Кнп - кількість найманих працівників СПД.

 • 2.4. Розрахунок податку на прибуток:
  • - валові доходи платника податку скориговані (ВД):

ВД = ТОпл • - = 3865 • - = 3220,83 тис. грн; 6 6

- валові витрати платника податку (ВВ):

В В = (ФОП - ФОПзв) + ПГВз пдв--+Пфоп + ОЗспд +

+ОЗпл • (т-ПВзо) 5 = . 66) +100,5 • -+103,44 + 445,05+ 100 6 4 6

+ 2512,3 - (1°°~15) • -=2694,17 тис. грн; 100 6

- база оподаткування (БО):

БО=ВД-ВВ- Аоз = 3220,83 - 2694,17 -14,1 = 512,57 тис. грн, де Аоз - амортизація основних засобів.

- податкове зобов 'язання по сплаті податку на прибуток (ПЗпп)-

ПЗ^ = БОСттт = 512,57 — = 128,14 тис. грн; ПП 100 '100 г

 • - сума, що підлягатиме сплаті (ППрдоспдаті4):
  • 777-12 320-12

ППрдосллат, = ПЗт= 128,14 - ^± = 124,3 тис. грн,

де 777 - вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць. 2.5. Загальна сума податків (Пзаг):

ТП -12

Пзаг = ПДВ + Пфоп + А77 + ППрд0 стати + =

320-12

= 271,51 +103,44 + 0,57 +124,3 + —-= 503,67 тис. грн.

 • 1000 И
 • 3. Розрахунок економії витрат підприємства за рахунок податкової новації (крім податків) (ЕВпн):

ЕВпн = ФОПзв = 66 тис. грн.

 • 4. Розрахунок податків і витрат зі створення та діяльності СПД:
 • 4.1. Обов'язкові платежі (реєстрація, податки) (ОП):

*гт " , Є77-12 €П-0,5-КнпЛ2

ОП = Вствтд +-+-——-=

1000 1000

„ 200-12 200-0,5-4.12/1Л_.

= ІД+-+---/1000 = 8,3 тис. грн.

1000 1000

де Вств end - витрати зі створення СПД та ведення звітності; €П -єдиний податок з СПД, грн у місяць.

4.2. Витрати на утримання СПД (ВУспд):

ОЗспд • %Вирспд 445,05 -10

ВУспд--=-= 44,5 тис. грн,,

100 100 у

де %Вирспд ~ частка доходу, яка залишається в СПД на стимулювання персоналу та інші потреби, % до виручки СПД (виручка СПД - це обсяг закупівлі у нього товарів підприємством).

5. Розрахунок загальної суми податків та витрат СПД (ПтаВспд):

ПтаВспд = ОП + ВУспд = 8,3 + 44,5 = 52,8 тис. грн. .

6. Розрахунок загального ефекту від впровадження податкової новації (Епн):

Епн = ППбез пн - (Пзаг + ПтаВспд - ЕВпн) =

= 579,8 - (503,67+52,8 - 66) = 89,28 тис. грн, де ППбез пн - загальний обсяг податкових платежів, що підлягає сплаті без податкової новації.

7. Висновок щодо доцільності впровадження податкової новації. Доцільно, оскільки загальний ефект від впровадження

податкової новації має позитивне значення.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >