< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Предмет фізичної географії України

Предметом фізичної географії України є її природні (фізико-географічні) умови та природні ресурси. Вона вивчає окремі компоненти природних умов (рельєф, геологічну будову, клімат, моря, поверхневі й підземні води, грунти, рослинність, тваринний світ), а також природні ресурси (надрові, кліматичні, водні, земельні, рослинні, тваринні). Фізична географія досліджує історію формування природних компонентів, зміну ландшафтів під впливом господарської діяльності, поділ території на природні регіони (країни, зони, краї та ін.). Особлива увага приділяється питанням раціонального використання природних умов і ресурсів, охороні природи, моніторингові довкілля в Україні.

Природні умови території України — це сукупність природних компонентів, природних процесів і явиш, природних ресурсів, властивих її території, в яких проживає населення, відбувається його господарська діяльність. Природні

умови території України різноманітні. Вони змінювалися в часі від архею до антропогену і сучасного періоду. Природні умови розрізняють за окремими природними компонентами чи їх територіальними поєднаннями.

Природні компоненти — це гірські породи, води повітря, грунти, рослини і тварини, дроб'янки, гриби. Вони мають різний речовинний склад і властивості, перебувають в неоднакових агрегатних станах. Гірськими породами складені форми земної поверхні. Сукупність різних за розмірами форм утворює рельєф Землі. Клімат як багаторічний режим погоди є властивістю атмосфери. Природні компоненти взаємодіють між собою. Так, пилуваті частки, атмосферні гази проникають у воду, ґрунт, сніг, лід. Поверхневі води просочуються у грунт, гірські породи, підземні води. Рослини і тварини пристосувалися до існування не тільки на поверхні суші, у водоймах, а й у грунтах, морських глибинах, приземних шарах атмосфери.

Природні процеси — це процеси, які відбуваються в географічній оболонці в результаті взаємодії енергії земних надр та енергії Сонця. Вони спостерігаються в літосфері, гідросфері і атмосфері, на земній поверхні і під нею, на річках, морях і водосховищах, в населених пунктах.

Об'єкт фізичної географії України

Рис. 1. Об'єкт фізичної географії України

Природні процеси мають зональний прояв. В зоні мішаних лісів України та річкових долинах проявляється заболочування. В лісостеповій зоні розвивається водна ерозія, відбувається розмив схилів, утворення ярів. В степовій зоні бувають посухи, виникають пилові бурі. На узбережжях Чорного і Азовського морів хвилі "з'їдають" берег — це спричиняє абразія. В Українських Карпатах, Кримських горах бувають зливи, паводки, сходять снігові лавини. а там, де поширені вапнякові, гіпсові, соляні гірські породи, розвиваються кастрові процеси. Згубний вплив природних процесів часто підсилюється нераціональною господарською діяльністю.

Природні ресурси — природні багатства, сили природи, які використовуються або можуть бути використані для господарювання, задоволення матеріальних і духовних потреб людей. Ними є землі різного призначення, води, повітря, рослинність, тваринний світ, надрові багатства, льодовики, сонячна і вітрова енергія. Основним національним багатством є земля. Вона перебуває під особливою охороною держави. За своїм основним цільовим призначенням землі України поділяються на певні категорії: сільськогосподарські, лісового фонду, промисловості, рекреаційні та ін. Держава, її громадяни повинні дбати про раціональне використання і охорону природних ресурсів.

Природні комплекси — це частини географічної оболонки, які характеризуються відносною однорідністю природних умов. Вони утворилися в результаті тривалої взаємодії природних компонентів. На території України сформувалися різноманітні за походженням природні комплекси. Серед них виділяють рівнинні, гірські, зональні ландшафти.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >