< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація та функції інженерно-експлуатаційної служби у готелях

Готелі - це великі за розмірами підприємства, що мають складне інженерно-технічне обладнання - комплекс систем, що функціонують у постійному режимі і забезпечують задоволення культурно-побутових потреб гостей та персоналу закладу розміщення. Обладнання готелю включає систему водопостачання, центральне опалення, електромережу, каналізацію, протипожежну систему, вентиляцію, телефон, телевізійне, радіоустаткування, автоматичні системи охорони та ін. У будівлі готелю знаходяться технічні приміщення з обладнанням, що забезпечує роботу персоналу служби. Експлуатація інженерного обладнання повинна здійснюватись згідно технічної документації і технічного паспорта будівлі, плану кожного поверха, системи опалення, каналізації, водопроводу, електроосвітлення, паспорта ліфта.

Інженерно-експлуатаційна служба у готелях забезпечує необхідні умови для функціонування будівлі і обладнання згідно із встановлених стандартів. З метою ефективної реалізації своїх функцій персонал служби повинен здійснювати регулярне, згідно затверджених інструкцій, проведення обстеження санітарного і технічного стану готелю і території, що прилягає до нього, об'єктів комунального призначення і благоустрою території, що обслуговується цією службою, оцінку якості виконання проведених службою робіт і надання послуг, складання і перевірку за результатами обстеження актів.

У функції служби входить розробка та впровадження ресурсозберігаючих технологій, обладнання, що дозволяє значно зменшити загальний обсяг споживання ресурсів, насамперед енергоресурсів, води та ін. Сучасні готельні підприємства управляють інженерно-технічними системами шляхом використання автоматизованих систем управління, які забезпечують взаємопов'язану роботу всіх служб та систем готелю.

У структурі управління очолює інженерно-експлуатаційну службу головний інженер, йому підпорядковується заступник, інженер-програміст, майстер. У функціональній структурі служби виділяються два відділи - чергова технічна служба і ремонтна служба (рис. 6.8). У системі зв'язків з управління, головний інженер підпорядковується генеральному директору, у великих готелях заступнику генерального директора, технічному директору.

Головний інженер коригує роботу технічного персоналу і контролює результати його роботи, зокрема:

 • - забезпечує розподіл щоденних замовлень, що надходять від служб та персоналу готелю на виконання робіт і їх завершення у термін під контролем заступника головного інженера;
 • - складає графіки проведення робіт з профілактики і ремонту, розподіляє згідно графіка функції у виконанні робіт;
 • - несе відповідальність за використання згідно експлуатаційних вимог технічного обладнання - опалювальних систем, водопостачання, засобів зв'язку та ін.;

Організаційно-функціональна структура інженерно-експлуатаційної служби у готелях значної місткості

Рис. 6.8. Організаційно-функціональна структура інженерно-експлуатаційної служби у готелях значної місткості

 • - контролює дотримання правил охорони праці та техніки безпеки працівниками;
 • - реєструє дані і готує місячний звіт по роботі служби для керівників закладу розміщення;
 • - забезпечує контроль за ефективним використанням необхідних у технологічному процесі ресурсів;
 • - проводить інструктаж щодо безпеки у випадку виникнення пожежі, виходу газу та інших непередбачуваних технологічних процесів;
 • - складає бюджет служби, забезпечує контроль його виконання і витрати в процесі функціонування служби;
 • - забезпечує навчання і практичну підготовку інженерно-технічного персоналу;
 • - вирішує сумісно з директором готелю або менеджером кадрової служби проблему кадрового забезпечення служби;
 • - розробляє плани поточного і перспективного технічного переобладнання закладу розміщення;
 • - забезпечує контроль за раціональним використанням енергоресурсів, їхню економію.

Кваліфікаційні характеристики головного інженера пов'язані з необхідністю досконало знати:

 • - теоретичні основи функціонування інженерно-технічних систем у готелях;
 • - основи техніки безпеки у роботі з інженерно-технічними системами у готелях;
 • - основи організації і технології готельних послуг;
 • - теоретичні основи управління;
 • - систему статистичної звітності та діловодство;
 • - основи складання бюджету організації.

Високопрофесійна діяльність головного інженера пов'язується з необхідністю мати вищу професійну освіту в сфері інженерних наук, досвід управління, високі вольові та організаційні характеристики.

Заступник головного інженера забезпечує координацію, контроль у роботі персоналу служби, допомагає головному інженеру у виконанні його обов'язків згідно функціонування служби. Зокрема, він забезпечує:

 • - складання розкладу чергування і організовує позмінну роботу технічного персоналу;
 • - трудову дисципліну персоналу служби;
 • - облік виходу на роботу персоналу і складає платіжну відомість;
 • - навчання персоналу;
 • - розподіл виробничих завдань і забезпечує контроль їхнього виконання;
 • - контроль стану та безпеку функціонування основних інженерно-технічних систем;
 • - контролює використання комунальних послуг з метою економії і контролю витрат.

Старший електрик забезпечує:

 • - безперебійну роботу згідно технічної інструкції енергетичного і сантехнічного обладнання, електричних і теплових мереж, повітропроводів, водопроводу і каналізації;
 • - нагляд за технічним обслуговуванням електроустаткування і електричних мереж;
 • - відповідальність за дотримання протипожежних норм безпеки.

Електромонтер забезпечує:

 • - безперебійне функціонування електрообладнання у готелі;
 • - усуває аварії електроосвітлення і відновлює функції світлових і силових точок;
 • - відновлення роботи внутрішньої електропроводки, вимикачів, телевізійних установок, освітлювальної арматури, люстр, електричних ламп;
 • - ремонт електронагрівального обладнання;
 • - інформування головного інженера щодо необхідності проведення ремонтних робіт або змін в електросистемі;
 • - вивчає заходи протипожежної безпеки зумовлених електрообладнанням закладу розміщення.

Слюсар-сантехнік контролює справність санітарно-технічного обладнання, систем водозабезпечення і подачі гарячої води, системи опалення, каналізації, побутових приладів, здійснює профілактичний ремонт санітарно-технічного обладнання.

Столяр забезпечує справність столярного обладнання - дверей, вікон, дерев'яного покриття підлоги, ремонтує і замінює дверні замки та ін.

Організація та функції кадрової служби у готелях

Функції цієї служби пов'язані з:

 • - підбором, прийманням на роботу, оцінюванням якості персоналу, навчанням персоналу готелю;
 • - улагодженням конфліктів, формування корпоративної свідомості;
 • - розробкою посадових інструкцій і функціональних технологій для персоналу;
 • - оцінкою і допомогою у поліпшенні умов праці працівників;
 • - допомогою керівникам підрозділів готелю у роботі з персоналом;
 • - підвищенням кваліфікації співробітників;
 • - заохоченням і мотивацією персоналу та ін.

Функції служби також пов'язані із веденням особистих справ усіх працівників готелю, укладанням угод для проведення навчання, підвищення кваліфікації персоналу. У структурі кадрова служба найчастіше складається з відділу кадрів, відділу охорони праці, учбово-тренінгового центра.

Відділ кадрів здійснює набір обслуговуючого персоналу, узгоджує професійні проблеми праці, трудової дисципліни та винагороди працівників. Відділ охорони праці забезпечує інструктаж з техніки безпеки, контроль за виплатою грошової допомоги з непрацездатності, пов'язаної з виробничими травмами, контроль за кошторисом витрат. Учбово-тренінговий центр забезпечує підвищення кваліфікації, перепідготовку та стажування фахівців і обслуговуючого персоналу, навчання працівників управління якістю послуг.

Структура кадрової служби у готелях залежить від розмірів підприємства. Очолює службу менеджер у підпорядкуванні якого перебуває декілька менеджерів, які відповідають за окремі напрямки роботи. Головний менеджер підпорядковується директору закладу розміщення.

Питання для контролю

 • 1. Назвіть і охарактеризуйте структурні ланки управління у готелях.
 • 2. Дайте визначення поняттю "технологічний цикл обслуговування" і охарактеризуйте головні його етапи обслуговування гостей у готелях.
 • 3. Які організаційні форми бронювання номерів (місць) типові у готельних підприємствах?
 • 4. Які типи бронювання характерні для готельних підприємств?
 • 5. Охарактеризуйте організаційну структуру служби прийому і розміщення, професійні, кваліфікаційні вимоги щодо персоналу служби.
 • 6. Дайте характеристику технології обслуговування гостей у готелях службою прийому та розміщення.
 • 7. Охарактеризуйте принципи використання електронних карткових замків у готелях.
 • 8. Проаналізуйте організацію та технологію обслуговування у готелях службою номерного фонду.
 • 9. Охарактеризуйте організаційно-функціональну структуру та технологію служби обслуговування приміщень вестибюльної групи.
 • 10. Дайте характеристику організації та функцій фінансово-комерційної служби у готелях.
 • 11. Охарактеризуйте організаційну та функціональну структуру інженерно-експлуатаційної служби у готелях.
 • 12. Яку структуру та функції виконує у готелях кадрова служба?
 • 13. Охарактеризуйте принципи використання електронних карткових замків у готелях.
 • 14. Які переваги та недоліки у порівнянні з механічними замками використання електронних карткових замків для гостей і персоналу у готелях?
 • 15. Яке обладнання використовується у функціонуванні електронних замкових систем у готелях?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >