< Попер   ЗМІСТ   Наст >

-аналіз туристичної фірми "Зет"

Для аналізу середовища турфірми "Зет" використовується метод SWOT. Метою цього аналізу є визначення можливостей фірми на ринку.

Сильні сторони фірми;

 • • Вміння професійно вести конкурентну боротьбу.
 • • Відносно низькі ціни на турпродукцію.
 • • Налагодженість технологій роботи з агентствами.
 • • Розміщення web-сторінки у мережі Інтернет.
 • • Вища за середню обізнаність про стан ринку.

Слабкі сторони фірми:

 • • Недостатня реклама в засобах масової інформації.
 • • Плинність кадрів.
 • • Занадто вузька продуктова лінія.
 • • Недостатньо сформований імідж.
 • • Невигідне місце розташування,
 • • Відсутність диверсифікації.

Можливості фірми:

 • • Збільшення кількості реалізованих турпродуктів, підвищення прибутковості.
 • • Обслуговування додаткових груп споживачів.
 • • Вихід на новий ринок.
 • • Розширення продуктової лінії з метою задоволення більшої кількості потреб клієнтів.
 • • Диверсифікація.

Загрози фірми:

 • • Падіння обсягів реалізації послуг у зв'язку зі зміною смаків.
 • • Зміна курсу валют.
 • • Загальний спад в економіці України.
 • • Прийняття нових законів про туристичну діяльність (збільшення вартості ліцензії на право займатися виїзним туризмом), підвищення податків.
 • • Підсилення конкуренції з боку існуючих фірм.
 • • Несприятливі демографічні зміни.

Аналіз маркетингової діяльності туристичної фірми "Зет"

Таблиця 1. Аналіз маркетингової ситуації туристичної фірми "Зет" на внутрішньому ринку

Назва фактора

Характеристика фактора

Ваговий коефіцієнт

Розмір потенційного ринку, млн дол. США

від 15 до ЗО

24

Закінчення табл. 1

Назва фактора

Характеристика фактора

Ваговий коефіцієнт

Динаміка зростання торгівлі новим товаром, визначена в результаті тестування, % за рік

близько 0

24

Ринкова перспектива на наступні 10 років

позитивна (+10:40) %

16

Наш товар коштує на ринку

найдешевше

40

До нашого товару ставляться

позитивно

10

Потреба в товарі...

всюди позитивна

16

Періодичність покупок

2—3 рази на рік

6

Ставлення до якоїсь специфічної характеристики чи властивості

позитивне

82

Вид активності конкурентів

цінова війна

10

Необхідний обсяг досліджень для пристосування товару до ринку

нульовий

60

Таблиця 2. Аналіз маркетингової ситуації туристичної фірми "Зет" на зовнішньому ринку

Назва фактора

Характеристика фактора

Ваговий коефіцієнт

Розмір потенційного ринку, млндол. США

ВІД 15 до 30

32

Динаміка зростання торгівлі новим товаром, визначена в результаті тестування, % за рік

-5 та більше

6

Ринкова перспектива на наступні 10 років

середня (немає зниження)

12

Закінчення табл. 2

Назва фактора

Характеристика фактора

Ваговий коєфіцієні

Сезонність нашого експортованого товару, тобто він є лише тоді, коли місцевий товар...

найдешевший

10

Наш товар коштує на ринку

найдешевше

40

До нашого товару ставляться

з деякою упередженістю

4

Потреба в товарі...

відсутня в 50 % регіонів

8

Періодичність покупок

2—3 рази на рік

Ставлення до якоїсь специфічної характеристики чи властивості

позитивне

32

Вид активності конкурентів

цінова війна

10

Необхідний обсяг досліджень для пристосування товару до ринку

дуже великий (до року)

12

Порівнюючи цих два ринки між собою за сумою вагових коефіцієнтів, можна підвести підсумок, що фірма займає сильніші позиції на внутрішньому ринку, оскільки сума вагових коефіцієнтів тут становить 238, а на зовнішньому ринку лише 166. Тому потрібно спрямовувати зусилля фірми на покращення наявного стану на зовнішньому ринку.

Показники

Звітний рік

Плановий рік

Вартість основних фондів

на початок року, тис. грн, в т. ч.:

3000

Групи 1

1750

Групи 2

420

Групи 3

830

Введено обладнання в червні, тис. грн

25

Вибуло обладнання в листопаді, тис. грн

9

27

Придбано автобус у квітні, тис. грн

150

Введено в дію додаткове приміщення в березні, тис. грн

70

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >