< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Простий бальний метод

При використанні бального методу

кожному техніко-економічному параметру продукції дають експертну чи споживчу оцінку (у балах чи реальних одиницях вимірювання), а потім за спеціальною методикою оцінюють загальний техніко-економічний рівень товару, тобто визначають інтегральну оцінку його якості. Орієнтовну ціну нового виробу розраховують шляхом добутку інтегральної оцінки нового виду продукції і ціни базового виробу, котра забезпечує зростання цін пропорційно підвищенню якості товарів (поліпшенню оцінок параметрів).

Метод балів доцільно застосовувати при формуванні цін на ті товари, параметри яких різноманітні та не піддаються безпосередньому кількісному порівнянню (зручність, дизайн, потужність, колір, запах, смак та ін.), тому він поширений у багатьох галузях виробництва продукції та послуг. Проте його ефективність залежить від професіоналізму експертів й обґрунтованості їхніх оцінок, а також від точності оцінювання якості товару споживачами.

Послідовність розрахунку ціни простим бальним методом така:

  • 1) вибір базового товару, на основі характеристик якого обчислюватиметься ціна нового аналогічного товару;
  • 2) відбір основних параметрів, що характеризують якість товару;
  • 3) нарахування балів по кожному параметру для кожного товару (бальну шкалу вибирають довільно, а оцінки проставляють експерти чи споживачі);
  • 4) підсумовування балів окремо по базовому і новому товарам;
  • 5) розрахунок показника ціни одного балу за формулою:

Ціна базового виробу

Р =-, грн.;

Сума балів базового виробу

6) розрахунок ціни на новий товар за формулою:

Рнов = Сума балів нового виробу • Р, грн.

Приклад 4.18

Потрібно визначити орієнтовну ціну нового верстата з деякими поліпшеними характеристиками, якщо ціна старого верстата становить 2000 грн, а експертні оцінки якості двох верстатів (за 5 - бальною шкалою) наведені в табл. 6.19. Ціна 1 балу становить:

Ціна базового виробу 2000

Р =-------------------------=------= 125 грн.

Сума балів базового виробу 16

Тоді ціна нового верстата дорівнює:

Рнов = Сума балів нового виробу • Р = 18 • 125 = 2250 грн.

Таблиця 4.21. Експертні оцінки якості верстатів

Параметри якості

Старий верстат

Новий верстат

1. Продуктивність

5

4

2. Коефіцієнт корисної дії

4

4

3. Енергоємність

4

5

4. Термін експлуатації

3

5

Сума балів

16

18

Бальний метод з урахуванням вагових індексів

Технологія бального методу з урахуванням вагових індексів повторює обчислення ціни за простим методом, проте з деякими доповненнями. Цей метод використовують в разі, якщо віді-

брані для оцінки параметри не рівнозначні для споживача, тобто мають для нього різну "вагу". Це означає, що слід встановити коефіцієнти вагомості (значущості) окремих параметрів. Сума коефіцієнтів вагомості (вагів) повинна дорівнювати одиниці або 100%, і їх визначають експертним шляхом чи за допомогою споживчих опитувань.

Формули набувають такого вигляду:

Ціна базового виробу Зважена сума балів базового виробу

Рнов = Зважена сума балів нового виробу • Р .

Приклад 4.19

Треба розрахувати ціну нового верстата за даними прикладу 4.18, але з включенням в аналіз вагових індексів. Для цього розрахуємо значення зважених (помножених на ваги) балів для кожного товару (табл. 4.22).

Таблиця 4.22. Розрахунок зважених балів для встановлення ціни на новий верстат

Коли ми проводили аналіз без вагів, то другий верстат виявився кращим. З включенням до розрахунку вагових індексів ми отримали, що зважена сума

балів першого верстата становить 4,35 балів, другого - 4,2 балів. Це означає, що поліпшений верстат програє за якістю першому! Причина в тому, що ті параметри якості, за якими було здійснено його вдосконалення, мають меншу значущість для споживачів. Таким чином, розрахована нами ціна 2 250 грн не відображає дійсної цінності нового верстата. Уточнімо її. З урахуванням вагів питома ціна дорівнює:

Ціна базового виробу 2000

Р =----------------------------=------= 459,77 грн.

Зважена сума балів базового виробу 4,35

Ціна нового верстата Рнов = Зважена сума балів нового виробу • Р = = 4,2 • 459,77 = 1 931 грн, що значно менше, ніж 2250 грн.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >