< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості розгляду звернень громадян у підрозділах міліції громадської безпеки

Удосконалення роботи зі зверненнями громадян, а також покращення їх особистого прийому в органах внутрішніх справ постійно перебувають в полі зору керівництва МВС України та визначено одним із пріоритетних напрямів діяльності органів внутрішніх справ. У зв'язку з цим здійснено ряд послідовних організаційно-практичних заходів щодо посилення контролю керівників за прийняттям підлеглими обгрунтованих рішень, усунення формалізму при розгляді заяв та повідомлень про вчинені злочини, покращення службової та виконавчої дисципліни в контексті вимог Закону України "Про звернення громадян".

Особлива увага в МВС України приділяється виконанню завдання щодо об'єктивного, повного, усебічного та своєчасного розгляду звернень громадян, визначеного Президентом України одним із пріоритетних напрямів діяльності відповідного міністерства.

У контексті поставлених завдань визначено пріоритетними питання проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; недопущення надання неоднозначних, необгрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, порушення строків, установлених законодавством чи керівництвом Міністерства, безпідставної передачі звернень на розгляд іншим органам.

Протягом 1 кварталу 2011 р. до центрального апарату МВС України надійшло 6,1 тис. письмових звернень громадян, минулого (2010) року 5,5 тис. звернень. Переадресовано до Міністерства з Верховної Ради України - 43 звернення (протягом І кварталу 2010 р. - 50), Кабінету Міністрів України - 396 (793), Адміністрації Президента України-271 (203).

За тематикою найбільше звернень громадян стосувалися вчинення злочинів -1540, посадових злочинів - 1205, неналежного розслідування кримінальних справ - 960, питань громадянства та паспортизації - 779, неправомірних дій працівників міліції - 634, питань роботи ДАІ - 542, кадрових питань - 225, пенсійного забезпечення колишніх працівників ОВС - 196, житлово-побутових проблем працівників та пенсіонерів ОВС - 57.

Протягом звітного періоду зареєстровано 842 повторних звернення громадян (у 2010 р. - 717). Найбільша їх кількість належить до компетенції Головного слідчого управління, ДГБ та Департаменту кадрового забезпечення.

Керівництвом Міністерства взято на контроль 402 звернення із загального числа тих, що розглянуто ним упродовж року.

У І кварталі 2011 р. до приймальні МВС України на особистий прийом звернулося близько 872 громадян, що на 12,8 % менше, ніж минулого року (1001), 47 громадян особисто прийнято керівництвом Міністерства.

Спостерігається тенденція до зменшення кількості звернень громадян до органів внутрішніх справ у Вінницькій області (з 6,8 тис. до 5,7 тис. - 16 %), Донецькій (з 7,1 тис. до 6,7 тис. - 7,9 %), Івано-Франківській (з 5,1 тис. до 4,7 тис. - 5,8 %), Рівненській (з 7,2 тис. до 6,8 тис. - 5,7 %), Харківській (з 9,1 тис. до 7,7 тис. - 15,9 %) та Чернівецькій (з 3,5 тис. до 3,1 тис. - 12,9 %).

Разом із тим порівняно з минулим роком кількість звернень громадян збільшилася в Житомирській (з 8,1 тис. до 8,5 тис. - 5,1 %), Київській (з 9,7 тис. до 10,5 тис. - 7,5 %), та Тернопільській області (з 2,6 тис. до 3,2 тис. - 22 %).

При незначному зменшенні (-4,2 %) в цілому по Україні кількості повторних звернень громадян, адресованих керівництву регіональних підрозділів органів внутрішніх справ, у Вінницькій області відбулося зменшення на 14,3 %, Донецькій (-23,9 %), Запорізькій (-33,3 %), Київській (-33,9 %), Полтавській (-24,2 %), однак відмічається збільшення в Закарпатській області (+5 %), Кіровоградській (+45,5 %), Миколаївській (+28,6 %), Одеській (+35,7 %) та Херсонській (+4,5 %).

Протягом І кварталу 2011 р. відбулося незначне збільшення (+1,1 %) кількості звернень щодо дій або бездіяльності працівників міліції (з 8,5 тис. до 8,6 тис), найбільше в Полтавській області (+56,8 %), Херсонській (+45,3 %) та Хмельницькій (+38.5 %). При цьому зменшення відмічається у Вінницькій області (-38,6 %), Івано-Франківській (-27,6 %) та Автономній Республіці Крим (-10,8 %).

Зростання кількості обгрунтованих звернень цієї категорії відбулося у Волинській, Закарпатській, Луганській, Херсонській областях та в м. Києві.

Кількість колективних заяв громадян до керівництва ГУМВС, У МВС зменшилася на 16,6 % і становить 2,1 тис. (у 2010 р. - 2,5 тис). Разом із тим кількість колективних скарг збільшилася на 19,2 % (з 317 тис до 378 тис).

Кількість звернень Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни зменшилася з 432 у 2010 р. до 192 у 2011 р. (-55,5 %), зменшилася також кількість звернень ветеранів війни та праці, осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей та громадян, що потребують соціального захисту та підтримки, з 3,8 тис. у 2010 р. до 3,4 тис. у 2011 р.(-9,6%).

Із загальної кількості звернень громадян до органів внутрішніх справ розглянуто та позитивно вирішено 87,1 тис. звернень (-3,8 %), авторам 60,4 тис. (+1,8 %) звернень надано відповідні роз'ясненні та рекомендації, направлено для розгляду за належністю 10,6 тис. (+11,9%) звернень.

Робота з належної організації у МВС України виконання Плану організації виконання положень Указу Президента України від 7 лютого 2008 р. № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" та Закону України "Про звернення громадян" триває і перебуває на постійному контролі керівництва Міністерства.

Зауважимо, що основний зміст повноважень органів внутрішніх справ у сучасних умовах полягає в усуненні негативних факторів, які перешкоджають вільному здійсненню громадянами особистих прав та свобод.

Звернення від громадян надходять до органів внутрішніх справ у вигляді листів (поштою) та під час їх особистого прийому посадовими особами (усні й письмові).

Керівники органів внутрішніх справ усіх рівнів згідно зі своїми функціональними обов'язками несуть персональну відповідальність за організацію роботи зі зверненнями громадян та питань їх особистого прийому.

Варто акцентувати увагу, що чуйне й уважне ставлення до звернень громадян кожен працівник міліції громадської безпеки зобов'язаний вважати своїм службовим обов'язком. У роботі зі зверненнями, а також під час особистого прийому громадян слід уважно ставитися до їх запитів і проблем, дотримуватися високої культури поводження і правил службового етикету.

Усні звернення громадян безпосередньо розглядаються, а порушені в них питання по можливості вирішуються посадовими особами міліції громадської безпеки під час особистого прийому громадян, який проводиться згідно із затвердженим графіком.

Письмові звернення громадян, оформлені належним чином і подані в установленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю, реєстрації та первинному розгляду з метою визначення їх належності до компетенції органів внутрішніх справ та призначення за ними конкретного виконавця.

Про результати розгляду звернення громадянин повідомляється письмово або усно за його бажанням.

Первинний розгляд письмових звернень громадян проводиться керівниками органів внутрішніх справ або їх заступниками відповідно до ЇХ повноважень.

Після первинного розгляду звернень громадян керівництвом органу внутрішніх справ працівник підрозділу документального забезпечення (секретаріату, канцелярії):

  • - вносить до журналу або електронно-реєстраційної картки персонального комп'ютера резолюцію керівництва та встановлені терміни виконання доручень за зверненнями громадян;
  • - здійснює відправку звернень за належністю та відповідей - їх авторам;
  • - забезпечує оперативне доведення звернень громадян до виконавців.

Якщо у зверненні, що надійшло до підрозділу міліції громадської безпеки, поряд з питаннями, які порушує громадянин, міститься інформація про злочини, що вчинені або готуються, воно підлягає обов'язковій реєстрації у черговій частині відповідного органу внутрішніх справ та розгляду згідно з вимогами наказу МВС України від 19 листопада 2012 року № 1050 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії".

Про результати розгляду таких звернень виконавці інформують підрозділ документального забезпечення міліції громадської безпеки.

Звернення громадян, одержані структурними підрозділами міліції громадської безпеки для виконання, в обов'язковому порядку обліковуються в журналі обліку звернень відповідних підрозділів.

Облік звернень громадян у структурному підрозділі та доведення їх до безпосереднього виконавця здійснюються в день їх надходження (під підпис у журналі обліку).

Керівники підрозділів міліції громадської безпеки та їх заступники при розгляді звернень громадян зобов'язані уважно вникати в їх суть, у разі потреби вимагати у виконавців матеріали їх перевірки, направляти працівників органів внутрішніх справ на місця для перевірки викладених у зверненнях фактів, уживати інших заходів для об'єктивного вирішення поставлених авторами звернень питань, з'ясовувати та усувати причини й умови, які спонукають громадян скаржитись, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Безпосередні виконавці при здійсненні перевірок за зверненнями обов'язково спілкуються з їх авторами, з'ясовують усі порушені питання та обставини, детально вникають у їх суть, уживають заходів щодо захисту конституційних прав громадян у межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства.

До перевірки звернень громадян можуть залучатися за згодою представники громадськості.

За результатами перевірки звернення складається мотивований висновок про результати розгляду звернення громадян, який має містити в собі об'єктивний аналіз усіх зібраних матеріалів і повинен відповідати порядку його складання.

Рішення, які приймаються за зверненнями, повинні бути вмотивованими та грунтуватися на нормах чинного законодавства. Посадова особа, визнавши заяву такою, що підлягає задоволенню, зобов'язана забезпечити своєчасне і правильне виконання прийнятого рішення, а в разі визнання скарги обгрунтованою - негайно вжити заходів до поновлення порушених прав громадян.

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до підрозділу міліції громадської безпеки, має права, визначені ст. 18 Закону України "Про звернення громадян".

Звернення вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі поставлені в них питання, ужиті необхідні заходи і заявникам дані вичерпні відповіді.

Відповідь за результатами розгляду звернення в обов'язковому порядку дається тим органом, який його отримав і до компетенції якого входить розв'язання порушених у зверненні питань, за підписом керівника або його заступника. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні, доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. При цьому вказуються заходи, ужиті органом внутрішніх справ у межах його компетенції для захисту конституційних прав громадян. Якщо давалася усна відповідь, то складається відповідна довідка, яка долучається до матеріалів перевірки звернення. У журналі реєстрації звернень громадян, що надійшли поштою, або журналі реєстрації звернень громадян, що надійшли під час особистого прийому, або електронна реєстраційна картка (ЕРК) фіксується, що про наслідки перевірки автора повідомлено в усній формі під час особистої бесіди.

Відповідь за результатами розгляду колективного звернення громадян (якщо звернення підписали двоє та більше громадян) направляється тому громадянину, який у зверненні підписався першим або адреса якого вказана. У тексті відповіді необхідно вказувати загальну кількість громадян, які звернулися до органу внутрішніх справ.

Акцентуємо увагу, що органи внутрішніх справ і підрозділи міліції громадської безпеки, зокрема, розглядають звернення громадян безоплатно.

Термін розгляду звернень обчислюється з дня їх надходження та реєстрації в підрозділі міліції громадської безпеки до дня направлення заявнику відповіді на його звернення. Якщо останній день терміну розгляду звернення припадає на неробочий день, то за останній день терміну вважається перший після нього робочий день.

Щодо кожного звернення не пізніше ніж у п'ятиденний термін повинно бути прийняте одне з таких рішень.

  • 1. Прийняти до свого провадження.
  • 2. Передати на вирішення до підпорядкованого чи іншого органу внутрішніх справ.
  • 3. Надіслати за належністю до іншого органу виконавчої влади, якщо питання, порушені у зверненні, не входять до компетенції органів внутрішніх справ, про що одночасно повідомити автора.
  • 4. Залишити без розгляду за наявності підстав, визначених у ст. 8 Закону України "Про звернення громадян".

У разі направлення звернення для перевірки й прийняття рішення до підвідомчих органів внутрішніх справ термін розгляду такого звернення обчислюється з дня надходження його до органу внутрішніх справ вищого рівня й закінчується днем надання відповіді тим підрозділом, який його розглядав по суті. В інших випадках термін розгляду звернень громадян обчислюється від дня їхньої реєстрації.

Звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше одного місяця від дня їх надходження, ураховуючи вихідні, святкові та неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

За зверненнями громадян, за якими неможливо своєчасно закінчити перевірку та прийняти в установлений термін рішення, виконавець не пізніше ніж за 3 робочі дні до закінчення цього терміну письмово доповідає керівникові органу внутрішніх справ або його заступникові і порушує питання щодо продовження терміну в межах, установлених законодавством про звернення громадян. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

Про продовження терміну розгляду письмово повідомляється автор звернення. Існують особливості розгляду звернень окремих категорій громадян. Так, звернення військовослужбовців, а також членів їхніх сімей у центральному апараті МВС України вирішуються в термін до 15 днів від дня їх надходження, а в інших органах внутрішніх справ - невідкладно, але не пізніше ніж через 7 днів. У разі потреби строки вирішення таких звернень можуть бути продовжені, але не більш як відповідно ще до 15 або до 7 днів, про що сповіщається автор звернення.

Також мають особливості й терміни розгляду депутатських запитів та депутатських звернень. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані повідомити народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України у письмовій формі про результати його (їх) запиту у п'ятнадцятиденний строк з дня його одержання або в інший встановлений Верховною Радою України строк.

Відповідь на депутатський запит, внесений народним депутатом, надсилається відповідно Голові Верховної Ради України та народному депутату України, який його вніс. Відповідь на депутатський запит, внесений групою народних депутатів, комітетом Верховної Ради України, надається відповідно Голові Верховної Ради України і народному депутатові, підпис якого під запитом значиться першим, голові комітету Верховної Ради України.

Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, керівник органу внутрішніх справ, до якого звернуто запит, зобов'язаний письмово повідомити про це Голову Верховної Ради та народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України, який вніс (які внесли) запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця після одержання запиту.

Депутатське звернення є обов'язковим для розгляду посадовими особами, яким воно адресоване, у строк не більше 10 днів з моменту одержання. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду.

Строк розгляду депутатського звернення з урахуванням продовження не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.

Розгляд звернень та запитів народних депутатів України за зверненнями громадян береться під особливий контроль перших керівників органів внутрішніх справ. Про наслідки розгляду питань таш звернень і запитів керівник органу повідомляє народного депутата України.

При наданні відповіді на депутатські запити і звернення слід надавати фінансово-економічне та юридичне обгрунтування у разі неможливості позитивного розв'язання порушених проблем, а також пропозиції щодо інших шляхів їх розв'язання.

Специфічним є й порядок вирішення та розгляду скарг громадян. Скарга на дії чи рішення органу внутрішніх справ або посадової особи подається в порядку підлеглості вищому органу внутрішніх справ або посадовій особі відповідно до чинного законодавства, а в разі незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

За кожною скаргою, в якій громадяни порушують питання про наявність порушень чи недоліків у роботі органів внутрішніх справ або скаржаться на дії працівників міліції, проводиться ретельна перевірка викладених фактів органом внутрішніх справ, до якого звернувся громадянин. За результатами перевірки надаються матеріали керівникові органу внутрішніх справ або його заступникам, в яких зазначається, підтвердились чи ні наведені відомості (факти) і які заходи вжиті для усунення виявлених порушень чи недоліків та притягнення до відповідальності винних осіб.

Громадянину за наслідками розгляду скарги надається письмова або усна відповідь (за його бажанням).

Рішення за розглядом скарги громадянина приймає керівник органу внутрішніх справ (або його заступник), у провадженні якого перебуває скарга.

Посадова особа, визнавши скаргу громадянина обгрунтованою або такою, що підлягає задоволенню, зобов'язана забезпечити повноту і своєчасність її розгляду, прийняти рішення відповідно до законодавства і негайно вжити заходів до поновлення порушених прав громадянина.

Не підлягають розгляду та вирішенню скарги на прийняті рішення, що оскаржувались раніше, подані до органу або посадової особи вищого рівня протягом одного року з моменту їх прийняття та пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з ними.

Розгляд і вирішення скарги, поданої з порушенням зазначеного терміну, можуть бути здійснені у випадку поновлення органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу, терміну, якщо буде визнано, що він порушений із поважних причин.

При порушенні законодавства про звернення громадян посадові особи міліції громадської безпеки несуть цивільну, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

У разі задоволення скарги підрозділ міліції громадської безпеки або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов'язані з поданням і розглядом скарги, витрати на виїзд для розгляду скарги на вимогу відповідального органу і втрачений за цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп, образи, дискредитує окремих громадян, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян та їх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших протиправних дій, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

Отже, звернення можуть слугувати джерелом інформації щодо недоліків у діяльності визначеного підрозділу або посадової особи, фактів порушення законних прав і свобод людини і громадянина, потенційної або існуючої загрози безпеці і правопорядку на території обслуговування та дозволяють оперативно і своєчасно реагувати на такі негативні явища.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >