< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Реєстр статистичних одиниць та його складові: статистичний реєстр підприємств і реєстр фізичних осіб-підприємців

Для організації статистичних спостережень та забезпечення якості отриманої статистичної інформації про господарську діяльність суб'єктів господарювання у розрізі видів економічної діяльності, місць розташування органи державної статистики використовують Реєстр статистичних одиниць (PC-). Відповідно до Положення про PC- [23]:

Реєстр статистичних одиниць (PC-) - це автоматизована інформаційна система, призначена для збирання, накопичення, захисту, опрацювання, поширення, використання та зберігання даних щодо статистичних одиниць.

Мета і завдання запровадження PC- наведені на рис. 2.3.

PC- ведеться органом, який уповноважений Державною службою статистики здійснювати:

 • - ведення PC- відповідно до визначених завдань;
 • - обмін інформаційними ресурсами в системі органів державної статистики та з органами державної влади в установленому порядку;
 • - поширення, відповідно до вимог чинного законодавства, даних PC-;

Мета та завдання Реєстрів статистичних одиниць

Рис. 2.3. Мета та завдання реєстрів статистичних одиниць

 • - формування та збереження копій (станів) складових PC-;
 • - розроблення та внесення змін до технології ведення PC-.

За цілями використання усю сукупність статистичних одиниць у PC- можна поділити на дві основні групи:

перша група: підприємство, група підприємств, одиниця за видом економічної діяльності, місцева одиниця та місцева одиниця за видом економічної діяльності. Одиниці цієї групи призначені для забезпечення можливості проведення статистичних, у тому числі вибіркових обстежень. Щодо зазначених одиниць ведеться збір інформації в PC-.

друга група: інституційна одиниця, одиниця гомогенного виробництва, місцева одиниця гомогенного виробництва. Призначені для економічного аналізу та використовуються в системі національних рахунків.

Визначення перелічених типів статистичних одиниць подано у попередньому розділі посібника (див. підрозділ 2.3.3).

Завдяки реєстраційним відомостям від державних реєстраторів органи державної статистики формують спочатку відомості про адміністративні одиниці (одиниці, створені і зареєстровані у порядку, встановленому законодавством), зокрема:

 • - юридичні особи (є правовою основою для побудови статистичної одиниці "підприємство");
 • - відокремлені підрозділи юридичної особи;
 • - фізичні особи-підприємці.

З використанням адміністративних реєстрів формується інформаційна база даних про статистичні одиниці в PC-.

Взаємозв'язок та різновиди адміністративних та статистичних одиниць в PC- ілюструє рис. 2.4.

Види та взаємозв

Рис. 2.4. Види та взаємозв'язок адміністративних і статистичних одиниць

Основними джерелами формування інформаційного фонду PC- є:

 • - відомості про вчинення реєстраційних дій, які щоденно надходять до органів державної статистики від державних реєстраторів згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
 • o дані Державної податкової адміністрації та Пенсійного фонду України про економічну активність суб'єктів господарювання;
 • o дані Господарського суду про банкрутство та ліквідацію юридичних осіб - суб'єктів господарювання;
 • o дані державних статистичних спостережень, зокрема за формою 1-підприємництво, а також фінансової звітності та інших річних галузевих форм статзвітності.

Структуру реєстру статистичних одиниць формують дві основні складові:

 • - статистичний реєстр підприємств (СРП);
 • - статистичний реєстр фізичних осіб - підприємців (СРФОП).

Статистичний реєстр підприємств складається з адміністративної та статистичної частин (рис. 2.5)

Структура статистичного реєстру підприємств за типами одиниць

Рис. 2.5. Структура статистичного реєстру підприємств за типами одиниць

Адміністративною складовою є Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України. Статистична складова СРП містить інформацію щодо сукупності статистичних одиниць, сформованої на базі даних ЄДРПОУ на визначену дату та доповненої даними статистичних спостережень і адміністративними даними.

РСП містить основні відомості про кожну зі статистичних одиниць за такими групами ознак і показників:

Ідентифікаційні дані: ідентифікаційний код ЄДРПОУ (для юридичної особи, підприємства), індивідуальний код (для місцевої одиниці); найменування одиниці. Щодо групи підприємств: ідентифікаційний номер групи підприємств; найменування; тип групи; місцезнаходження головного офісу; ідентифікаційний код голови групи (ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи, якщо голова групи - резидент); найменування голови групи; код країни реєстрації голови групи.

Класифікаційні/стратифікаційні дані:

 • - щодо юридичної особи (класифікаційні): вид економічної діяльності (в тому числі основний); територіальна належність; організаційно-правова форма господарювання; інституційний сектор економіки; орган державного управління, до сфери якого належить (щодо юридичної особи);
 • - щодо підприємства (стратифікаційні, додатково): місцезнаходження, середня кількість найманих працівників (за підприємством загалом, а також за видами економічної діяльності); середня кількість зайнятих працівників; обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (за підприємством загалом, а також за видами економічної діяльності); чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), ознака розміру підприємства;
 • - щодо місцевої одиниці (стратифікаційні): місцезнаходження; види економічної діяльності (в тому числі основний); територіальна належність; середня кількість найманих працівників; обсяг реалізованої продукції, робіт і послуг;
 • - щодо групи підприємств (стратифікаційні): основний вид економічної діяльності (на рівні розділу КВЕД); кількість найманих працівників; розмір консолідованого обороту.

Демографічні/реєстраційні дані:

 • - щодо юридичної особи: дата створення/припинення; дата та номер запису про проведення реєстраційної дії; місце проведення реєстраційної дії; серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію;
 • - щодо підприємства, місцевої одиниці, групи підприємств: дата створення/припинення.

Довідкові та спеціальні (технологічні) дані:

- щодо юридичної особи: місцезнаходження; правовий статус; телефон; факс; адреса електронної пошти; прізвище керівника;

засновники; правонаступники; ознака належності до державного сектору економіки; державна частка майна у статутному фонді господарського товариства; ознаки наявності у звітному році операцій по сплаті податків; дата внесення даних;

 • - щодо підприємства: ознака полірегіональності; кількість місцевих одиниць; правовий статус; ознаки економічної активності; ознака належності до державного сектору економіки; орган державного управління, до сфери якого належить; період ділової активності у минулому році; ознака замовлення виготовлення продукції (робіт, послуг) на сторонніх підприємствах на умовах надання їм давальницької сировини; дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); обсяг продукції (робіт, послуг), виконаний підрядником на умовах підряду (за видами економічної діяльності); телефон; ознака підприємства, створеного у звітному році; дата внесення даних;
 • - щодо місцевої одиниці: ідентифікаційний код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу юридичної особи (за наявністю); ознаки економічної активності; телефон; дата внесення даних;
 • - щодо групи підприємств: адреса електронної пошти головного офісу; адреса інтернет-сторінки головного офісу; джерело занесення даних про групу підприємств.

Зв'язок з іншими одиницями:

 • - щодо юридичної особи: зв'язки з групою підприємств - показники щодо належності до групи підприємств, щодо контролю та власності одиниць у групі підприємств;
 • - щодо підприємства: зв'язки з групою підприємств - належність до групи підприємств;
 • - щодо місцевої одиниці: зв'язки між статистичними одиницями - ідентифікаційний код ЄДРПОУ підприємства, якому належить місцева одиниця;
 • - щодо групи підприємств: адреса електронної пошти головного офісу; адреса інтернет-сторінки головного офісу; джерело занесення даних про групу підприємств.

Крім цього переліку ознак, підприємства як статистичні одиниці розподіляють в PC- за ознаками:

 • - економічної активності: на "активні", "сплячі" та "мертві" у статистичному розумінні;
 • - розміру: на великі, середні і малі.

Детальніше про критерії віднесення підприємств до зазначених видів йдеться у підрозділі 4.1.

Враховуючи суттєвий внесок у результати підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, завданнями органів державної статистики є забезпечення формування генеральної сукупності цих суб'єктів підприємництва та статистична оцінка результатів їх діяльності. Перше завдання реалізується за допомогою статистичного реєстру фізичних осіб-підприємців.

Згідно з Положенням про PC- Статистичний реєстр фізичних осіб-підприємців (СРФОП) містить інформацію щодо фізичних осіб-підприємців.

У системі національних рахунків, згідно з Класифікацією інституційних секторів економіки України (ЮСЕ), фізичні особи - підприємці належать до сектору домашніх господарств як самостійно зайняті працівники.

Підставою для включення до СРФОП або виключення з нього даних щодо фізичних осіб-підприємців, а також внесення змін до СРФОП є надходження від державного реєстратора до органу державної статистики інформації про вчинення реєстраційних дій, відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

СРФОП містить інформацію за такими категоріями показників:

 • - ідентифікаційні - індивідуальний номер СРФОП фізичної особи-підприємця (10-значне число); прізвище, ім'я, по батькові; громадянство; місце проживання;
 • - стратифікаційні - середня кількість найманих працівників; обсяг реалізованої продукції; вид економічної діяльності; територіальна належність;
 • - довідкові та спеціальні (технологічні) - телефон, факс; адреса електронної пошти; адреса сторінки в Інтернеті; ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків; дані про первинну реєстрацію; дані останньої реєстраційної дії; серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію; ідентифікаційний код органу державної реєстрації; підстава для проведення реєстраційних дій; ознака економічної активності тощо.

Очевидно, з часом класифікаційні, довідкові, інші дані про адміністративні та статистичні одиниці в PC- змінюються. З'являються нові суб'єкти господарювання, ліквідовуються інші, підприємства розширюють чи, навпаки, звужують перелік видів економічної діяльності, об'єднуються в групи чи виходять з них тощо. Це зумовлює необхідність актуалізації (приведення у відповідність з реальним станом об'єкта спостереження) відомостей про одиниці PC-.

Актуалізація PC- даними, отриманими при проведенні статистичних спостережень, та даними, отриманими з адміністративних джерел, здійснюється у терміни, визначені Технологічним планом державних статистичних спостережень.

Після проведення статистичного спостереження підрозділи галузевої статистики передають до органу державної статистики, відповідального за ведення PC-, статистичні дані, необхідні для актуалізації PC-.

Завдяки спільній роботі органів, відповідальних за ведення PC- та галузевих відділів статистики, взаємодії з державними реєстраторами, органами ДПА та іншими адміністративними органами, PC- забезпечує:

 • o повноту, ідентичність та актуальність сукупності об'єктів статистичного спостереження з урахуванням змін і доповнень;
 • o визначення рівня активності статистичної одиниці;
 • - реальний стан щодо виду економічної діяльності суб'єкта господарювання;
 • - формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств.

Щорічно орган державної статистики, відповідальний за ведення PC, формує загальний список одиниць статистичних спостережень (підприємств, місцевих одиниць, одиниць за видом економічної діяльності). Загальний список розподіляється за інституційними секторами економіки відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки.

На основі загального списку одиниць статистичних спостережень формуються генеральні сукупності підприємств (основи вибірки). Методологія їх формування визначається планом відповідного спостереження. Для формування генеральної сукупності підприємств (основи вибірки) за галузями статистики відповідний підрозділ галузевої статистики подає замовлення встановленої форми до органу державної статистики, відповідального за ведення PC-. У разі проведення несуцільного (цензового) вибіркового обстеження формування вибіркової сукупності підприємств здійснюється уповноваженим на це підрозділом або підрозділом галузевої статистики, відповідальним за проведення статистичного спостереження.

Для визначення якості даних PC- застосовуються такі ж критерії, що й до якості статистичної інформації загалом, а саме: відповідність; точність; своєчасність і пунктуальність; доступність і зрозумілість інформації; послідовність і зіставність. Для оцінки якості даних у статистичному реєстрі підприємств проводиться зіставлення показників активності, основного виду економічної діяльності, місцезнаходження, розміру підприємства із загального списку одиниць статистичних спостережень, сформованого в минулому році, з такими ж показниками, отриманими на підставі даних структурного обстеження підприємств і фінансової звітності у звітному році.

Як зазначається в [23], основними засобами поліпшення якості даних PC- є їх порівняння й узгодження з даними реєстрів інших органів державної влади, а також проведення спеціальних обстежень PC- щодо визначення стану економічної активності новостворених підприємств, повноти обліку місцевих одиниць, уточнення ідентифікаційних і стратифікаційних показників тощо.

Важливе значення у забезпеченні якості даних PC- має можливість використання органами державної статистики електронних інформаційних ресурсів, зокрема:

 • - Державної податкової служби України - Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб - платників податків підприємців, який є складовою Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
 • - Пенсійного фонду України - дані обліку страхувальників Пенсійного фонду України;
 • - Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття - Реєстр платників страхових внесків;
 • - Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - Єдиний реєстр страхувальників Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
 • - Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві - Реєстр страхувальників за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >