< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІК БЮДЖЕТНИХ ДОТАЦІЙ НА ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

Вивчивши цю тему, ви повинні знати:

 • - порядок розрахунку дотацій з бюджету;
 • - мету розрахунку граничного тарифу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування в приміському сполученні;
 • - на якому рахунку відображають нараховані та отримані дотації;
 • - в якому порядку нараховується ПДВ на суму отриманих дотацій;
 • - в яких показниках форм фінансової звітності відображають дотації з бюджету;
 • - за якою методикою розподіляють в обліку перевізника податковий кредит з ПДВ в частині пільгових перевезень;
 • - яка методика відображення дотацій у декларації з податку на прибуток.

На основі набутих знань ви повинні вміти:

 • - відрізняти поняття "дотація" від понятий "субвенція", "субсидія";
 • - складати бухгалтерські проведення на суми нарахованих та отриманих дотацій;
 • - відображати заборгованість із дотацій у балансі АТП;
 • - проводити розрахунок розподілу в обліку перевізника податкового кредиту з ПДВ в частині пільгових перевезень;
 • - відрізняти методику обліку дотацій з метою оподаткування та складання фінансової звітності.

План

 • 9.1. Порядок розрахунку дотацій.
 • 9.2. Синтетичний та аналітичний облік дотацій.
 • 9.3. Особливості податкового обліку дотацій.
 • 9.4. Відображення дотацій в формах звітності.

Порядок розрахунку дотацій

На відміну від вантажних перевезень, у пасажирських перевезеннях поширена практика пільгових перевезень окремих категорій пасажирів. Система цільового фінансування пільгового проїзду окремих пасажирів в автотранспорті заведена здавна, ще з радянських часів. На сьогодні статус "пільговиків" (у тому числі і на безкоштовний проїзд в автотранспорті загального користування) встановлено відповідними законами, наприклад, "Про соціальний захист учасників ВВВ", "Про міліцію", "Про прокуратуру" та ін. У загальному обсязі перевезення пасажирів у приміському та міському сполученні в різних регіонах України частка "пільговиків" сягає від третини до половини. Тому, природно, що сума недоотриманих доходів від перевезень пільгових пасажирів для конкретного АТП досить значна.

Пільговий режим доходів застосовується до перевізників і не поширюється на інших учасників перевезень - автостанції, страхові компанії, посередників.

"Пільгові перевезення" компенсують з бюджету тільки на міських та приміських маршрутах. Згідно з існуючою термінологією у фінансових розрахунках бюджетні асигнування можуть бути представлені в трьох формах:

дотації - кошти, які регулярно надаються юридичним особам для покриття планових збитків діяльності;

субвенції - кошти, які надаються на умовах повного фінансування цільових заходів, програм та проектів;

субсидії - кошти, які надаються на умовах часткового фінансування цільових заходів, програм та проектів.

З наведеного переліку грантів саме дотації більше відповідають суті операції з компенсації понесених перевізником витрат, оскільки компенсації мають регулярний характер і спрямовані на покриття планових збитків автотранспортних підприємств від перевезення пільгових категорій пасажирів.

Для отримання компенсацій в АТП готується форма "Розрахунок граничного тарифу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування в приміському (міському) сполученні" (табл. 9.1).

Таблиця 9.1

Розрахунок граничного тарифу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування в приміському сполученні по АТП 15078 за IV квартал 20ХХ р.

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

М кв. 20ХХ р. Звіт

Середньомісячна за N

кв. 20ХХ р.

Коефіцієнт збільшення

Прогнозна I кв. наступного року

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг перевезень:

1

Пасажиро-кілометрів, усього

тис. пас.-км

10 113,2

3 371,1

1,158

3 902,7

2

У т.ч.: платних пас.-км

тис.пас.-км

6 153,5

2 051,2

2 051,2

3

Безоплатних (пільгових) пас.-км

тис.пас.-км

3 959,7

1 319,9

1 319,9

4

Загальний пробіг

тис. км

768,6

256,2

256,2

5

Доходи (з ПДВ)

тис. грн

428,6

142,9

286,9

6

Доходи (без ПДВ)

тис. грн

357,2

119,1

204,9

7

Середній тариф 1 пас.-км пільгових пасажирів (р.6/ р.3)

грн

0,070

0,058

0,075

8

Граничний тариф 1 пас.-км (тариф + ПДВ)

грн

0,07

0,07

1,250

0,09

9

Склад витрат :

9.1

Заробітна плата

тис. грн

152,8

50,9

1,178

60,0

9.2

Відрахування на соцзаходи

тис. грн

57,6

19,2

23,2

9.3

Паливно-мастильні матеріали

тис. грн

218,9

73,0

1,082

79,0

9.4

Автомобільні шини

тис. грн

27,3

9,1

0,67

6,1

9.5

ТО і ремонт а/м

тис. грн

38,9

13,0

2,46

32,0

9.6

Амортизація

тис. грн

31,8

10,6

10,6

9.7

Податки та збори

тис. грн

13,1

4,4

4,4

9.8

Інші витрати

тис. грн

117,7

39,2

39,2

10

Усього витрат

тис. грн

658,1

219,4

1,16

254,5

11

Прибуток при Р = 15%

тис. грн

38,17

12

Усього розрахункових доходів (без

ПДВ)

тис. грн

292,7

13

Розрахунковий (граничний ) тариф 1 пас.-км (р. 12 / р.1)

тис.грн/тис. пас. км

0,075

14

Сума дотацій на показник пільгових перевезень

грн

98 992,50

Зазначений розрахунок складає або економіст АТП-перевізника, або фахівці обласних автоуправлінь. Розрахунок за кожним перевізником затверджується начальником обласного автоуправління (в областях) або керівництвом відповідного відділу міської ради і подається до відповідного управління обласного (міського) державного казначейства. Період розрахунку: за плановими показниками - рік, за фактичними - квартал. Фінвідділи зазвичай інформують АТП про виділену з місцевого (районного, міського, обласного) бюджету суму компенсацій один раз на рік. Компенсацію з бюджету АТП мають отримувати щомісяця. Але на практиці така хронологія іноді порушується, звичайно не на користь отримувача коштів.

Основним методичним підґрунтям розрахунків на сьогодні є наказ Мінтрансу України від 25.06.2003 р. за № 461 "Про затвердження Методичних рекомендації визначення рівня тарифів на послуги пасажирського автотранспорту загального користування" (надалі - Рекомендації № 461).

Мета розрахунку - визначити граничний тариф на перевезення пасажирів (вартість одного пасажиро-кілометра за звітний квартал). Розглянемо порядок формування показників табл. 9.1.

Кількість "безоплатних" пасажиро-кілометрів визначається на підставі звітних даних АТП, які ґрунтуються на даних Відомостей продажу квитків (ф. № 20-АСС). Цей варіант застосовують за наявності кас для продажу квитків. У разі продажу білетів водіями автобусів (маршрутних таксі) застосовують середньостатистичні дані по місту (району) про відсоток "пільгових" пасажирів.

У документі за ф. № 20-АСС кожний пільговий пасажир позначається окремою літерою. В процесі оброблення даних такі дані групуються в окремий розділ і використовуються для складання статистичної звітності за ф. № 2-тр "Звіт про роботу автотранспорту" (рядок 1052 "Перевезено безоплатних пасажирів").

З метою контролю розрахунків компенсацій за відповідний квартал у фінвідділах державних адміністрацій порівнюють інформацію про кількість безкоштовно перевезених пасажирів, отриману від АТП, з даними форми статистичної звітності АТП. Таку перевірку можна назвати "камеральною" перевіркою заявлених до компенсації сум бюджетних коштів.

Методика розрахунку компенсацій. Вона полягає в такому. Доходи за звітний квартал (рік) вказують за даними бухгалтерського обліку (кредит субрахунка 703). На відміну від доходів, витрати в розрахунку дотацій визначають розрахунковим шляхом, а не за даними бухгалтерського обліку. Це пов'язано з тим, що звітні дані конкретного перевізника можуть відображати рівень безгосподарності перевізника та (або) бути навмисно (ненавмисно) завищеними (заниженими). Тому статті витрат у Розрахунку ґрунтуються на нормативах витрачання ресурсів, затверджених Мінтрансом. Зокрема, заробітна плата визначається на рівні мінімальної зарплати, паливо - на типових нормах витрачання за марками автобусів і т.д.

Підсумок витрат по АТП за квартал наведено в рядку 10 "Усього витрат". До цієї суми додається норма рентабельності, у нашому прикладі 15 % (38,17 тис. грн) і отримаємо суму розрахункових доходів на І квартал наступного року (кол. 7) (без ПДВ ) - 292,7 тис. грн (294,5 + 38,17). Останнім визначаємо розрахунковий тариф на 1 тис.пас.-км (ряд. 13). Дані рядка 12 (усього розрахункових доходів, без ПДВ) ділимо на дані рядка 1 (пасажиро-кілометрів усього):

292,7 тис. грн : 3902,7 тис. пас.-км = 0,075 грн.

Цей показник тарифу використовується для розрахунку суми дотацій на фактично виконані показники перевезень "пільгових" пасажирів на І квартал наступного року:

1319,9 тис. пас.-км х 0,075 грн = 98,99250 або 98 992,50 грн.

Як бачимо з табл., за даними першого кварталу звітного року навіть за такими мінімальнонеобхідними нормативами ресурсів загальна сума витрат у Розрахунку (658,1 тис. грн), перевищує суму доходів без ПДВ (357,2 тис. грн) у 1,84 разу! Тобто значна сума витрат конкретного АТП потребує бюджетної компенсації. Крім того, такі цифри говорять про явну збитковість пасажирських перевезень на сьогодні в АТП класичного типу. Альтернативою можуть бути або підвищення тарифів на перевезення, або розрахунок компенсацій (дотацій) на базі фактичних даних про витрати АТП.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >