< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Комп'ютеризація служби охорони праці

У теперішній час на багатьох підприємствах служби охорони праці оснащені комп'ютерами, які дозволяють здійснювати низку завдань:

 • — складання графіків перевірки знань і медоглядів персоналу та контроль за їх здійсненням;
 • — контроль виконання заходів з охорони праці;
 • — контроль своєчасності технічних оглядів та оглядів посудин, що працюють під тиском, підйомних машин і механізмів, електрообладнання та ін.;
 • — підготовка звітів за формами 1-ПВ, 1-УБ, 7-ТНВ та ін.;
 • — оформлення актів Н-1 і наслідків травматизму;
 • — аналіз інформації про травматизм;
 • — нагадування про важливі планові заходи;
 • — надання довідок про порушення правил охорони праці;
 • — стеження за виконанням розпорядчих документів;
 • — розроблення різних документів та ін.

Київська фірма "Протек" створила відповідне програмне забезпечення для автоматизованого робочого місця "Охорона праці". На львівському заводі "Рема" була розроблена автоматизована система аналізу травматизму і захворювань (АСАТіЗ). Кожний місяць керівництво одержує дані про травматизм і захворювання на підприємстві, що дає можливість оперативно впливати й усувати причини тих явищ. На Львівському хімфарм-заводі запроваджена автоматизована система контролю виконання документації (АСКД). За кожний місяць керівництво заводу одержує: перелік невиконаних запланованих заходів з охорони праці із зазначенням прізвищ відповідальних; кількості прострочених днів; переліку працівників, які потребують переатестації з охорони праці; переліку осіб, відповідальних за безпеку об'єктів підвищеної небезпеки, що звільнилися, з нагадуванням про необхідність їх заміни. Усі відповідальні особи одержують повідомлення про закінчення терміну виконання ними запланованих заходів з охорони праці. За допомогою комп'ютерної техніки вирішується і багато інших питань охорони праці.

При встановленні на робочому місці АРМ необхідно провести попередню підготовку до роботи. Потрібно заповнити довідники, які використовує АРМ, відповідно до існуючих на підприємстві штатного розкладу та нормативних документів, які регламентують періодичність медоглядів, перевірок знань працівників, періодичність огляду обладнання тощо. У довідниках, що поділяються на групи, відтворюється певна інформація.

 • 1. Структурно-адміністративні:
 • 1.1. Підприємство.
 • 1.2. Форма власності.
 • 1.3. Тип підприємства (промисловість, зв'язок, будівництво та ін.).
 • 1.4. Навчальні заклади з охорони праці, де планується проводити підготовку, атестацію та переатестацію працівників.
 • 1.5. Органи управління (міністерства, відомства).
 • 2. Події, де зазначається:
 • 2.1. Характер події.
 • 2.2. Тип нещасного випадку (нещасний випадок, зі смертельним наслідком, груповий нещасний випадок, аварії першої категорії, аварії другої категорії).
 • 2.3. Вид події, що призвела до нещасного випадку (ДТП, ураження струмом і т. ін.).
 • 2.4. Наслідки нещасних випадків (інвалідність першої групи, інвалідність другої, третьої груп, переведення на легшу роботу, одужання, смерть).
 • 2.5. Стягнення (попередження, штраф, догана).
 • 3. Причини:
 • 3.1. Причини нещасного випадку (технічні, організаційні, психофізіологічні, які, своєю чергою, поділяються на більш конкретні причини).
 • 3.2. Устаткування" яке стало причиною травми (готовий список з можливістю розширення).
 • 4. Персонал:
 • 4.1. Стать особи (чол., жін.).
 • 4.2. Професія, посада (заноситься згідно з штатним розкладом).
 • 4.3. Відповідальність за безпечне ведення робіт (готовий список з можливістю розширення).
 • 4.4. Право на роботи з підвищеною небезпекою.
 • 4.5. Теми навчання та перевірки знань.
 • 4.6. Види медоглядів.
 • 4.7. Діагнози захворювань.
 • 4.8. Стан потерпілого щодо алкоголю.
 • 5. Документи:
 • 5.1. Нормативні документи (правила, інструкції і т. ін.).
 • 5.2. Потоки документів (внутрішні, вхідні, вихідні).
 • 5.3. Види документів (положення, рішення, лист, акт, вказівка і т. ін.).
 • 5.4. Кореспонденти.
 • 6. Виробництво:
 • 6.1. Тип виробництва.
 • 6.2. Підрозділи підприємства.
 • 6.8. Групи та підгрупи устаткування.
 • 6.4. Належність устаткування.
 • 6.5. Види технічного обстеження.
 • 6.6. Виконавці технічного обстеження.
 • 6.7. Ознака реєстрації устаткування.
 • 6.8. Види умов праці (чинники виробничого середовища і трудового процесу).
 • 6.9. Засоби індивідуального захисту.
 • 7. Норми:
 • 7.1. Нормативна періодичність технічних обстежень.
 • 7.2. Періодичність навчання.
 • 7.3. Періодичність медогляду.
 • 7.4. Норми видачі засобів індивідуального захисту.

Після первинного заповнення довідників робота спеціаліста з охорони праці значно спрощується, за умови постійного стеження за відповідністю довідників реальному стану речей.

У результаті заповнення довідників створюється повна картотека працюючих із зазначенням прізвища працівника, місця його роботи, підрозділу, в якому він працює, професії (посади), статі й дати народження та картотека устаткування. У будь-який момент можна переглянути по кожному працюючому перелік тем навчання, коли відбулася і коли планується наступна перевірка знань, перелік видів медогляду, дати проходження останнього й наступного медоглядів, коли і яких порушень вимог охорони праці припустився працюючий з підставою для обліку порушення, датою порушення і номером документа. Можна також переглянути або вивести на друк графік проведення навчання та перевірки знань по підприємству в цілому, по окремому підрозділу чи виду роботи або по конкретній особі. Такі ж графіки можна отримати по медоглядах та порушеннях вимог охорони праці.

Звіти 1-У Б, 7-ТНВ, 1-ПВ заповнюються автоматично, з можливістю корегування.

Створена картотека устаткування буде мати такі графіки: найменування обладнання, тип, марка, реєстраційний номер, обліковий номер, підприємство, підрозділ.

За допомогою фільтрів можна обрати устаткування за такими ознаками: назва ознаки реєстрації, підприємство, підрозділ, група устаткування, термін експлуатації (відпрацьований / не відпрацьований). Можна вивести графік технічних обстежень обладнання.

Наявні можливості дозволяють вести журнал реєстрації нещасних випадків і в будь-який момент отримати аналіз виробничого травматизму за певний визначений період за такими критеріями: кварталами, місяцями, роками, видом події та віком потерпілого, загальним стажем роботи та наслідками нещасного випадку, основною причиною нещасного випадку, перебування потерпілого в стані сп'яніння, підрозділами, стажем роботи, фахом, супутніми причинами нещасного випадку, а також за типами нещасних випадків, устаткуванням — джерелом нещасних випадків та за шкідливими чинниками.

У будь-який момент працюючому доступні довідки, які стосуються того блоку АРМ, з яким проводиться робота або довідка щодо АРМ загалом.

Використання АРМ дозволяє значно спростити роботу спеціаліста з охорони праці, передбачає більше часу на контроль за станом охорони праці безпосередньо на виробництві (рис. 6.5).

Блок-схема контролю виконання заходів з охорони праці

Рис. 6.5. Блок-схема контролю виконання заходів з охорони праці

На кафедрі охорони праці Національного університету "Львівська політехніка" розроблена система автоматизованого аналізу нещасних випадків та планування заходів запобігання виробничому травматизму (САПР-ЗВТ), що дозволяє здійснювати ефективне, оперативне та планомірне системне проектування планових та позапланових технічних і навчальних заходів з охорони праці для конкретного підрозділу підприємства з урахуванням статистичного аналізу та ґрунтуючись на чинній нормативній базі діяльності таких підрозділів.

Автоматизована система аналізу нещасних випадків та проектування заходів запобігання виробничому травматизму розроблена на основі САПР як незалежний Windows-додаток. Середовищем програмування обрано Visual C++ та інтеґровані засоби Visual Database (Integrated Visual Database Tools), елементи автоматизації Activ X Database Object (ADO) й інші програмні засоби. Реалізована підсистема підготовки звітності щодо виконання попередніх планів, поповнення нормативної і статистичної інформації за електронними мережами та через Інтернет, включаючи обмін інформацією периферійних підприємств з центральним сервером підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >