< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рекомендації керівнику стилю 5.5 для зміни поведінки

Розберіться в тому, чи свідчать реакції підлеглих на ваші рішення про їх повагу до вас, чи вони просто погоджуються з вашими конформістськими діями. Повагу можна завоювати, але для цього потрібно усвідомити різницю між дійсними переконаннями і уявленням про переконання, бажане для інших.

Якщо перед вами стоїть якесь невідкладне завдання, ви повинні його вирішити, виходячи із логіки ситуації, а не посилаючись на традиції, прецеденти або минулий досвід. Беріть на себе вирішення очевидних проблем, не чекаючи схвалення або затвердження вашої програми будь-ким. Це викликає повагу.

Відмовившись від надання своїм переконанням форми, придатної для оточуючих, і їх попередньої оцінки, ви зможете зразу ж викласти те, що ви дійсно думаєте.

Розбіжність у поглядах може призвести до нових рішень, які дуже корисні. Доцільно, не погоджуючись з будь-ким, розглянути основу і логічне обґрунтування цих розбіжностей відкрито і щиро.

Важливо зрозуміти, що існують рішення, прийняти які можете тільки ви, тому не рекомендується це робити спільно з будь-ким. Швидке прийняття рішень буде сприяти підвищенню вашого авторитету, тому що інші чекають цього від вас. Коли ви оголошуєте прийняте рішення, підлеглі краще вас зрозуміють, якщо ви поясните їм, чим ви керувалися, і систему своїх міркувань.

Колективна робота за участю більшості може йти у вірному напряму, тому що "один розум добре, а два краще". Водночас, дві голови можуть завести в глухий кут, якщо колективна робота базується на компромісах та згладжуванні суперечностей.

Керівництво в стилі 9.9

Стиль керівництва 9,9 передбачає необхідний зв'язок між потребами організації в досягненні цілей і потребами працівників у повноцінній і добре ви нагороджуваній роботі. Атмосфера довіри до працівника розповсюджується по всій організації, надихає працівників на досягнення успіхів, сприяє проявам ентузіазму, ініціативи, розкутості і щирості. Власний внесок кожного зі щирим бажанням допомогти колегам, розкрити всі свої здібності виступає як основа творчої участі в роботі і згуртованості роботи колективу. При цьому створюються умови, за яких досягнення цілей організації стає метою кожного працівника.

Професійні вміння та навички дозволяють керівнику стилю 9.9 створювати суперечності та розбіжності, які ведуть до оптимального розв'язання проблем, не призводячи до ворожості. При цьому для попередження конфлікту забезпечується максимально рання участь працівників у вирішенні проблем, обмін думками з основних точок зору і перспектив, повне розкриття всієї інформації в межах однотипної роботи, використання чітких висловлювань, розробка критеріїв.

При виникненні конфлікту увага опонентів фокусується на розбіжностях з таким розрахунком, щоб вони могли бути зрозумілими і відхиленими в результаті взаєморозуміння. В цьому випадку немає переважаючого переконання у тому, що обов'язково повинна перемогти якась одна точка зору, хоча в дійсності якраз так і відбудеться, якщо одна із сторін прийде до висновку про достатні причини прийняти її. Разом з тим, можливий варіант, коли жодна з точок зору не стане вирішальною. При цьому може бути відпрацьована третя точка зору, що поєднує властивості попередніх, але включає ще й власні елементи і якості, завдяки чому вона стає більш прийнятною в порівнянні з будь-якою з тих, що обговорювалися раніше. Не виключено також, що буде знайдене нове оригінальне рішення. Такий спосіб контрастного порівняння передбачає взаємну довіру між всіма, хто прагне до вирішення конфлікту. Довіра базується на добрій волі, добрих намірах і повазі до всіх, у тому числі до опонентів. У даному випадку відсутнє намагання взяти гору над опонентом, а головною метою дискусії є знаходження оптимального рішення. При цьому знаходять відповідь не на запитання "хто правий?", а на запитання "що вірно?".

Багато конфліктів виникають тому, що одна людина не знає потреб, звичок та очікувань іншої людини. Люди можуть запобігти багатьом конфліктам, якщо не будуть робити таємниці із своїх потреб.

Якщо конфліктуючі сторони дуже глибоко зав'язли в своїх суперечностях, то це може призвести до втрати здатності об'єктивно оцінити своє становище. В цьому випадку необхідна участь нейтральної сторони, реакція якої служила б засобом об'єктивного аналізу ситуації. В ролі "нейтрала" може бути інший керівник, консультант або незалежний штатний працівник.

Якщо конфлікт все-таки зберігається, необхідно використати запасний стиль керівництва. За відсутності згоди і у випадку завдання надзвичайної важливості, єдиним виходом для керівника буде піти у відставку.

Слова і вирази, що описують поведінку керівника стилю 9.9: щирий і прямий; впевнений у своїх силах; рішучий; здатний приймати рішення; працездатний; шукає факти; зосереджує увагу на конкретних проблемах; послідовний; відкрито ставить питання; впевнений у можливості виконання роботи; дотримується високих стандартів; знаходить першопричину; прагне до нововведень; має відкритий характер; позитивний; чітко виділяє пріоритети; здатний до аналізу; ставить високі цілі; говорить те, що думає; не скутий; має високий професійний рівень; заохочує активну участь працівників у справах компанії; неегоїстичний.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >