< Попер   ЗМІСТ   Наст >

План трудових ресурсів (human resources plan)

У плані трудових ресурсів потрібно розкрити штатний розпис працівників, організаційну структуру та тарифну сітку по зарплаті і преміальні виплати. Штатний розпис повинен включати посадові обов'язки кожного працівника, що допоможе інвестору зробити правильні висновки щодо необхідності всіх робітників, а в майбутньому дотримуватись дисципліни на робочому місці.

Організаційна структура може подаватись у вигляді схеми, де видно ієрархічні рівні управління майбутнім підприємством.

Нарахування зарплатні повинно чітко дотримуватись наявних державних стандартів для окремих видів кваліфікацій працівників та тривалості їхнього робочого дня. Диференціація, відповідно до складності виконання завдання не відображається на зарплаті, для заохочення працівників можна застосовувати преміальні виплати.

Фінансовий план (financial plan)

Основна мета цього розділу — переконати інвестора за допомогою фінансових показників у доцільності функціонування проекту. Наприклад, вирахувати точку беззбитковості та показати ступінь ризику при ймовірних проблемах.

Необхідно включити в бізнес-план детальний фінансовий план на три роки, що містить у собі всі типові фінансові показники. У цьому розділі слід відобразити:

  • - загальну потребу в інвестиціях;
  • - джерела фінансування;
  • - план прибутків і витрат;
  • - баланс грошових витрат і поступлень;
  • - потребу в оборотних фондах;
  • - термін окупності проекту.

Першим етапом фінансового плану проекту буде розрахунок кошторису на будівництво та обладнання додаткових приміщень. Для функціонування приватного підприємства необхідно в перший рік зробити максимальну кількість будівельно-монтажних робіт (табл. 13.4).

Таблиця 13.4. Перелік робіт та матеріалів у перерахунку на гривні

Назва видів

Вартість, грн

Будівництво основної забудови, в т. ч.:

матеріал;

будівельно-монтажні роботи

Облагородження території, в т. ч.:

матеріал;

будівельно-монтажні роботи, в т.ч.:

Проведення електричного обладнання, в т. ч.:

проект РЕМ і технічні умови;

лабораторні виміри;

кабель;

електрично-побутові прилади;

монтажно-будівельні роботи

Закінчення табл. 13.4

Назва видів

Вартість, грн

План відведення під оренду

Забезпечення рекламними заходами:

брошура — 1000 шт.;

випуск календариків — 1000 шт.;

великі календарі — 100 шт.;

Встановлення телефонного зв'язку на території, вт. ч:

будівельно-монтажні роботи;

купівля телефонів стаціонарних та мобільних

Інші видатки

Усього

Фінансовий план інвестиційного проекту складається до повної окупності проекту, терміном приблизно на 4 роки. На майбутні періоди передбачається підтримання рівня продажів та основних фінансових показників на рівні четвертого за рахунок дотримання маркетингової стратегії, спрямованої на диференціацію послуг.

Перший рік існування об'єкта характеризується значними видатками на проведення капітальних будівельно - монтажних робіт, заходів реклами з метою підвищення рівня атракційності цього проекту. Тому не можна ще практично оцінювати чистий прибуток у перший рік. Рівень зарплати персоналу встановлюємо до визначених зарплат тарифної системи цієї галузі. Точніші обрахунки фінансової діяльності об'єкта на перший рік існування дивитися в табл. 13.5, 13.6,13.7.

Таблиця 13.5. Витрати на середню зарплату, грн

Нарахування на заробітну плату

Відсотки

Вартість, грн

Зовнішні, вт. ч.:

пенсійний фонд;

інвалідний фонд

33,0 32,0 1,0

Закінчення табл. 13.5

Нарахування на заробітну плату

Відсотки

Вартість, гри

Внутрішні, в т. ч.:

— прибутковий;

13,0

— пенсійний;

2,0

— соцстрах;

0,5

— безробіття;

0,5

— інваліди;

1,0

Таблиця 13.6. Загальний кошторис витрат на перший рік існування

Назва статей

Вартість, гри

Вартість капітальних вкладень

Реклама

Видатки на зарплату персоналу (внутрішні + зовнішні)

Податок з фізичної особи

Податок зі штату

Усього

Таблиця 13.7. Фінансові показники функціонування в перший рік

Назва

Критерій

Прибуток

Валовий прибуток на рік (ВП)

Витрати на зарплату

Прибуток балансовий

Рентабельність

Для оцінки діяльності проекту в майбутньому та порівняння ефективності різних проектів використовуються кілька методів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >