< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Експорт з післяплатою

Якщо ж першою подією при експорті товару є сам експорт, тобто відвантаження покупцеві товару, який не був попередньо оплачений у попередніх звітних податкових періодах, то дохід від реалізації визначається"за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких доходів згідно з иим розділом". Тобто бухгалтер відображає дохід від реалізації експортованого товару датою оформлення ВМД на експорт і з урахуванням курсу Нацбанку на дату оформлення ВМД, яка зазначається на овальній печатці митниці. Так операція відображається як у бухгалтерському, так і в податковому обліку. До витрат підприємство відносить собівартість реалізованого товару за датою визнання доходів від реалізації відповідно до п. 138.4 ПКУ.

Приклад 2. Підприємство реалізувало ТзОВ "Автоспецстрой" (Росія) на експорт товар 04.09.2011 р. на суму 200000 рос. рублів, курс НБУ на дату оформлення ВМД - 2,8623 грн за 10 од. Собівартість реалізованого товару становить 47000 грн без ПДВ. Проведення щодо цих операцій див. у таблиці 3.

Таблиця 3

ВІДВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ НА ЕКСПОРТ ЗА ПІСЛЯПЛАТОЮ

№з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, рос. руб./грн

Податковий облік

Д-т

К-т

Доходи

Витрати

Вересень 2011 р.

1.

Відвантажено товар покупцю з урахуванням курсу на дату відвантаження 2,8623 грн за 10 од.

362

702

200000,0 57246,00

57246

-

2.

Списуємо собівартість реалізованого товару

902

281

47000,00

-

47000

Оскільки платник має справу з дебіторською заборгованістю за товар у валюті і такі зобов'язання повинні бути отримані у фіксованій (визначеній) сумі грошей, то ця стаття балансу належить до монетарних статей. Курсові різнині за монетарними статтями в іноземній валюті відображають на дату здійснення розрахунків та на дату балансу відповідно до п. 8 П(С)БО 21. Курсові різниці від перерахунку коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність показують у складі інших операційних доходів (витрат) на субрахунках 714 та 945 відповідно. Таким є бухгалтерський облік непогашеної дебіторської заборгованості V валюті за експортований товар. У податковому обліку починаючи з 01.04.2011 р. відповідно до пп. 153.1.3 ПКУ курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованостей та самої іноземної валюти, яка є на рахунку або/та у касі підприємства, визначають відповідно до П(С)БО 21. Причому відображені витрати від перерахунку курсових різниць (від'ємне значення курсових різниць) враховуються у складі витрат, а доходи відповідно - у складі доходів платника податку. Отже, маємо максимальне наближення двох видів обліку.

Приклад 2 (продовження). Оплата за відвантажений товар на ТзОВ "Автоспецстрой" (Росія) відбулася 03.10.2011 р., курс НБУ на дату оплати - 2,9 грн за 10 од. На дату балансу (30.09) курс НБУ - 3,0 грн за 10 од. Проведення щодо цих операцій див. у таблиці 4.

Таблиця 4

ОПЛАТА ТОВАРУ НА ЕКСПОРТ ПІСЛЯ ВІДВАНТАЖЕННЯ

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, рос. руб./грн

Податковий облік

Д-т

К-т

Доходи

Витрати

Вересень 2011 р.

1.

На дату балансу 30.09 проведено перерахунок курсових різниць, курс НБУ - 3,0 грн за 10 од., курс зріс, відображаємо дохід (3,0 - 2,8623) : 10 х 200000 = 2754,00

362

714

0,0 2754,00

2754

-

Жовтень 2011 р.

2.

Отримано оплату за експортований товар, курс НБУ - 2,9 грн за 10 од.

312

362

200000,0 58000,00

-

-

3.

На дату розрахунків проводимо перерахунок курсових різниць, курс впав, відображаємо витрати (2,9 - 3,0) : 10 х 200000 = -2000,00

945

362

  • 0,0
  • 2000,00

-

2000

Якщо оплата відбувається частинами, то перерахунок курсових різниць на субрахунку 362 проводиться щодо всієї заборгованості. Фактично на дату розрахунку на залишку субрахунка 362 має залишитися гривневий еквівалент перерахованого залишку заборгованості з урахуванням курсу НБУ на дату розрахунку. Для ПДВ-обліку операції експорту байдуже, як відбувалася оплата за товар - з передоплатою чи післяплатою. Важливими є дата перетину кордону експортованим товаром та курс НБУ на дату замитнення товару.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >